Betűméret: A A A

Rólunk

A II. sz. Patológiai Intézet 1895 óta működik. (Az intézet eddigi igazgatói: Pertik Ottó 1895-1913, Krompecher Ödön 1913-1926, Balogh Ernő 1927-1934, Zalka Ödön 1948-1950, Haranghy László 1952-1968, Jellinek Harry 1968-1993, Kádár Anna 1993-2000, Schaff Zsuzsa 2000-2008, Tímár József 2008-). Egyetemi intézményként az oktatás, a diagnosztikus munka klinikopatológia és a kutatási feladatokat lát el. 2000-2003 között megújult a boncterem, a biopsziás diagnosztikus laboratórium, és modern molekuláris patológiai diagnosztikus egység került kialakításra. Mára az intézet belső felújítása elkészült.

Az intézet az ÁOK III. évfolyamának patológia oktatását végzi. A magyar és az angol évfolyam egyik fele, a német évfolyam egésze tanul itt. Az oktatás kiemelten tükrözi a klinikopatológiai szemléletet. A klinikusokkal tartott közös előadások és gyakorlatok az oktatás szerves részét képezik. A klinikopatológiai oktatás klinikopatológiai konferenciák formájában történik, melyeken kívánatos a hallgatói részvétel. Ezen konferenciák anyaga az informatikai rendszeren is rögzítve van.

A tantermi előadásokat az intézet vezető oktatói, valamint egyes szakterületek elismert hazai patológus és gyakran klinikus szakemberei tartják. A gyakorlatok heti 4 órában, átlag 12 fős csoportokban zajlanak. Minden gyakorlat bonctermi és szövettani részből áll. A bonctani oktatásban speciális anyaggal rendelkező, nagy forgalmú kórházak is részt vesznek (Állami Egészségügyi Központ, Heim Pál Kórház, Országos Onkológiai Intézet, Szent Imre Kórház, Szent István Kórház), melyek speciális anyaguk segítségével szélesítik az orvostanhallgatók patológiai ismereteit. A speciális képzést különleges anyaggal rendelkező központok – így pl. az Országos Onkológiai Intézet – segítik.

Az intézetben 1993 óta önálló „A” típusú, akkreditált PhD program fut. Eddig 13 hallgató nyerte el a tudományos fokozatot, és további 5 hallgató áll védés előtt. A felsőbbéves hallgatók részére tudományos diákköri programokat hirdet.

Az intézet a külső klinikai tömb klinikáitól kap biopsziás és műtéti anyagot szövettani vizsgálatra, valamint speciális érdeklődésből fakadóan más intézményekből is. Szerződés alapján feldolgozza a Mester utcai és az Auróra utcai szakrendelő gastroenterologiai és bőrbiopsziás anyagait. A szövettani diagnosztikát immunhisztokémiai, vírusdiagnosztikai, molekuláris patológiai laboratórium, valamint elektronmikroszkópos laboratórium segíti. Jelentős az intézet citológiai anyaga is, különösen az aspirációs citológia területén.
Az intézetben folyó érpatológiai alapkutatás eredményeinek nemzetközi elismertségét jelenti, hogy részt vett a WHO által koordinált, 10 éves nemzetközi vizsgálatban, mely a fiatalkori atherosclerosis patológiai determinánsait volt hivatott meghatározni. 2000-től kiterjedt nemzetközi kollaborációban jelentős humán és experimentális hepatológiai kutatások indultak, elsősorban a vírusdiagnosztika és a daganatok területén. A humán pancreasbetegségeket olasz és német együttműködés keretében kutatják. Jelentős az emlőpathológiai kutatási tevékenység is. A célorientált terápia alapját képező molekuláris pathologiai vizsgálatok ugyancsak számos tumor esetében folynak.

Az intézet kutatási tevékenységét jelenleg 9 elnyert tudományos pályázat támogatja, ebből kettő NKFP pályázat a betegségek kialakulása témában (két további számottevő NKFP pályázatot a közelmúltban zárt le sikerrel az intézet). Főbb kutatási területek: angiogenezis, áttétképzés, melanoma, máj-, emlő-, pancreas- és tüdőpatológia, valamint cytopatológia, atheroslerosis és extracelluláris mátrixkutatás.

Szakmai profilok – Daganatpatológia, kötőszövet- és érpatológia. Májpatológia, gasztroenterológia és környezetpatológia, tüdő-, fej-nyak-, nőgyógyászati, vese-, uropathologia, emlőpathologia, cytopathologia, melanoma (bőr, szem).
Kutatási területek – Daganat-indukálta angiogenezis. A melanoma molekuláris genetikája. Az áttétképzés genetikája. A hepatitis C vírusfertőzés patogenezise. A sejtadhéziós molekulák, a májrák etiopatológiája. Extracellularis matrix és kemorezisztencia vizsgálatok emlőcarcinomákban, különös tekintettel a szűrésen felfedezett korai daganatokra. A májműködés szabályozása ép és kóros körülmények között. A pancreastumorok patogenezise. A molekuláris patológiai módszerek alkalmazása a szöveti szinten.
Meghirdetett TDK- témák – Hepatocarcinogenesis. Vírushepatitis. Emlőpatológia. Klinikopatológia. Aspirációs citológia. Fertőzéses elváltozások. Melanoma genetika.