A Semmelweis Egyetem különösen nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére és a tehetségek kiválasztására, gondozására. A szervezett tehetséggondozási programok a tudományos diákkörben, a tehetséggondozási programban és a szakkollégiumban valósulnak meg.

Tudományos Diákkör

 

Semmelweis Tudományos Diákkör (TDK)

 

A tudományos diákkör (TDK) az önképzés és a tudósképzés színtere, ahol kiemelkedő oktatók és kutatók mentor-tanítvány műhelymunkán keresztül segítik a tehetséges hallgatókat az első tudományos élményekhez már a tanulmányaik alatt. A program keretében olyan szakmai, emberi kapcsolatra nyílik lehetőség, amely a hallgatókat felkészíti a kutatói pályára, illetve a PhD-képzésre. Jelenleg mintegy 1200 hallgató dolgozik a Semmelweis Egyetem TDK-programjának keretein belül egyetemi és külső kutatóhelyeken. Az egyetem jóformán minden intézete és klinikája részt vesz a tehetséggondozásban, évről évre meghirdetve számos TDK-munkacímet, a témavezetők nevének megadásával. A programban való részvétel lehetőséget ad magyar és nemzetközi konferenciákon való tapasztalatszerzésre is. Jelentkezni a választott intézet vagy klinika TDK-felelősénél lehet a féléves tantárgyfelvételhez igazodóan. Lehetőség van a Neptunban a TDK-munkát tárgyként felvenni, így a hallgató kreditet is kaphat érte.

Tovább a TDK honlapjára…

A TDK-programról szóló cikksorozat →

TDK-sorozat – Semmelweis Hírek

A személyiségjegyek és a kardiovaszkuláris betegségek összefüggéseit keresik


Vecsey-Nagy Milán harmadévesként kapcsolódott be az egyetem nagy kollaborációs projektjébe.

A TDK-program később is hasznosítható gondolkodásmódot ad


A kénhidrogén vazorelaxáns hatását vizsgálja a nemi különbségek szempontjából 2-es típusú diabéteszben Dr. Beliczai-Marosi Gabriella, az Általános Orvostudományi Kar frissen államvizsgázott hallgatója. Gabriella tagja volt a Kerpel Tehetséggondozó Programnak, több sikeres TDK és OTDK szereplésen van túl, előadott már nemzetközi konferencián és két nemzetközi impaktfaktoros cikk társszerzője. A többi között Kuffler kutatási és köztársasági ösztöndíjjal is kitüntették munkáját; két különböző intézetben végzett TDK-munkát párhuzamosan, miközben kisfiával volt várandós. Témavezetője és mentora Dr. Kiss Levente, az Élettani Intézet adjunktusa, mindketten hangsúlyozzák: a TDK-program olyan gondolkodásmódot ad a hallgatónak, amit később is tudnak hasznosítani.

A PhD és a gyógyítás során is mérvadó a TDK-ban szerzett szemlélet


A krónikus szívelégtelenség eszközös kezelését, a kardiális reszinkronizációs terápiát (CRT) kutatja Schwertner Walter Richard, az Általános Orvostudományi Kar végzős hallgatója, aki több sikeres tudományos diákköri (TDK és OTDK) szereplésen van túl. Emellett egy nagyobb volumenű meta-analízis és review formájában már jelent meg társszerzős publikációja, pillanatnyilag egy elsőszerzős cikken dolgozik. Témavezetője és mentora, Dr. Kosztin Annamária, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológus szakorvosa. Mentor és tanítványa egyaránt azt hangsúlyozza: a TDK-program amellett, hogy egy határozott irányban szélesíti a hallgató ismereteit, teljesen más perspektívából világítja meg a klinikumot.

Az oxitocin társas viselkedésre gyakorolt hatását kutatja Keller Dávid TDK-hallgató


A szociális interakciók során bekövetkező neuronális aktivációt térképezi fel állatkísérletek során Keller Dávid, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Neuromorfológiai Laboratórium végzős medikusa. A frissen államvizsgázott fiatal 2017-ben első díjat nyert a TDK-konferencián egy új, oxitocin neuronokat aktiváló thalamo-hypothalamicus idegpálya felfedezéséért, másodikként végzett a XXIII. Korányi Frigyes Tudományos Fórumon, előadott a Magyar Anatómus Társaság XX. Kongresszusán, tavasszal pedig három hetet tölthetett egy buffalói neurológiai profilú magánkórházban. Témavezetője Dr. Dobolyi Árpád, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tudományos tanácsadója, az MTA doktora.

A hallgatók tudomány iránti elkötelezettségét erősítjük – dr. Radovits Tamás és dr. Ruppert Mihály a TDK-ról


A fokozott nyomásterhelés kiváltotta patológiás szívizom-hipertrófia és krónikus szívelégtelenség új kezelési lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozik Dr. Ruppert Mihály, az Általános Orvostudományi Kar egykori tudományos diákköri (TDK) hallgatója, akit nemrégiben Pro Scientia Aranyéremmel díjaztak. Témavezetője Dr. Radovits Tamás, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika egyetemi docense.

„Személyre szabottan, a hallgatók egyéni lehetőségeit figyelembe véve kell a legtöbbet kihozni belőlük” – dr. Bödör Csaba és Boha Zsófia a TDK-ról


Boha Zsófia, az Általános Orvostudományi Kar végzős hallgatója több sikeres TDK és OTDK szereplésen van túl, előadott a Korányi Tudományos Fórumon, valamint egy szakmai konferencián is bemutatta már eredményeit. Témavezetője és mentora Dr. Bödör Csaba, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet tudományos főmunkatársa. Mentor és tanítványa egyaránt azt hangsúlyozza: ahhoz, hogy valaki jó és sikeres TDK-munkát készítsen, nagyon nagy energiabefektetésre van szükség, de mindenképpen megéri, hiszen egy olyan hozzáadott értéket kap a hallgató, amit az egyetemi padokban ülve nem tud megtapasztalni és elérni.

A mentoron és a hallgatón egyaránt múlik, mennyire lesz sikeres egy kutatás – dr. Maurovich-Horvat Pál és Drobni Zsófia a TDK-ról


Drobni Zsófia 2013-ban, harmadéves orvostanhallgatóként csatlakozott az egyetem Tudományos diákköri (TDK) programjába és lett a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán működő MTA-SE „Lendület” Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport tagja. Az Általános Orvostudományi Kar hallgatója elsősorban az ikerkutatások terén kapcsolódott be a munkába. Egyik kiemelt kutatási területe az öröklődési tényezők szerepének vizsgálata a hasi zsírszövetek és a nem alkoholos zsírmáj alakulásában. Témavezetője Dr. Maurovich-Horvat Pál, a klinika egyetemi docense, a kutatócsoport vezetője.

„A tudomány célja, hogy jobbá tegyük általa az emberek életét” – dr. Szigeti Krisztián és Góg István a TDK-ról


A 2017-es pécsi XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) első helyezést ért el a bioinformatika szekcióban Góg István tudományos diákköri (TDK) hallgató, aki dr. Szigeti Krisztián mentorálása mellett a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben végez kutatómunkát. Érdeklődési területe a kinetikus képalkotás lehetőségei az angiográfiában. A közös munka még 2015-ben kezdődött, amikor Góg István dr. Szigeti Krisztián …

“Az embernek elsősorban témavezetőt kell választania” – dr. Benyó Zoltán és Panta Cecília Rita a TDK-ról


A lizofoszfolipid mediátorok szerepe a vérkeringési rendszer működésének szabályozásában a kutatási területe Panta Cecília Ritának, aki az Általános Orvostudományi Kar ötödéves hallgatójaként nemrég első díjat nyert rektori pályamunkájáért, több sikeres TDK és OTDK szereplésen van túl, eredményeit társszerzőként már publikálta, és hamarosan elsőszerzős cikket ír. Témavezetője és mentora dr. Benyó Zoltán, a Klinikai Kísérleti Kutató …

„Nemcsak szakmailag, hanem emberileg is nagyon sokat lehet tanulni”– dr. Szijártó Attila és Bencsics Máté a TDK-ról


Bencsics Máté, az Általános Orvostudományi Kar ötödéves hallgatója két éve tagja az egyetem Tudományos Diákkörének (TDK). A májrezekció hatékonyságának növelését célzó eljárással, azaz a portae vena-okkluziós technikával foglalkozott legutóbbi TDK munkájában, dr. Szijártó Attila egyetemi docens, az I. Sz. Sebészeti Klinika igazgatóhelyettesének mentorálása mellett. A beavatkozás elősegíti a májtumoros betegek operációját, és hozzájárul a májregenerációs …

„Kitartás és a türelem is kell a sikeres tudományos diákköri munkához” – dr. Nyíri Gábor és Pósfai Balázs a TDK-ról


Pósfai Balázs előbb lett tudományos diákkörös, mint egyetemista: már a gimnázium utolsó évében csatlakozott dr. Nyíri Gábor Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben (KOKI) működő munkacsoportjához. Az Általános Orvostudományi Kar most végzős hallgatója az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíját kapta meg a legértékesebb tudományos eredményért. A mentor és a tanítvány egyaránt azt …

Közelebb kerülni a tudományos világhoz – TDK a Semmelweis Egyetemen


A tudományos diákköri mozgalomnak több évtizedes múltja van Magyarországon, a felsőoktatásban ez a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája. A Semmelweis Egyetemen évente több mint ezer TDK-s hallgató kapcsolódik be a tudományos műhelymunkába. A TDK lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók kutatásban vegyenek részt, illetve tapasztalatot szerezzenek magyar és nemzetközi konferenciákon, pályázatokon. Kellermayer Dalma másodéves korában kezdett …

Kerpel Program

 

Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program

 

A 2007-ben alapított tehetséggondozó program minden kar hallgatója számára nyitott, és 2017-től a külföldi hallgatók is részt vehetnek benne. A program elsődleges célja, hogy az egyetemre érkező, illetve itt tanuló legkiválóbb, graduális és posztgraduális képzésben résztvevő tehetséges diákokra felfigyeljen és kiemelten kezelje őket. A mentori feladatokat a Semmelweis Egyetem legkiválóbb oktatói és kutatói végzik önkéntes alapon, akik javaslatot tehetnek az egyetemnek a gondjukra bízott kiemelkedően tehetséges hallgató speciális tanmenetére, támogatására, ösztöndíjra való felterjesztésére.

A programba alapvetően formális kritériumok (tanulmányi átlag, elért eredmények), valamint egy személyes elbeszélgetés alapján léphetnek be a hallgatók, akik elsősorban kiemelt szakmai irányítást és ösztöndíj lehetőségeket kapnak. A Kerpel-Fronius program működteti a Jellinek Harry Ösztöndíjat, amely a heidelbergi és freiburgi egyetemekre biztosít évi mintegy 6 ösztöndíjas kiutazási lehetőséget. A Semmelweis Alapítvány évente 7 hallgatónak biztosít anyagi támogatást kimagasló tudományos, kulturális és közéleti tevékenységéért.

Tovább a Kerpel-program honlapjára… 

A Kerpel-programról szóló cikksorozat →

Kerpel-sorozat – Semmelweis Hírek

Együttműködés már az első évtől – dr. Müller Veronika és mentoráltja a Kerpel-programról


Mindketten szerencsésnek tartják magukat, hogy öt évvel ezelőtt találkoztak. Dr. Müller Veronika, a Pulmonológiai Klinika igazgatóhelyettese rutinos mentor, Somogyi Vivien viszont csak elsőéves hallgató volt, amikor jelentkezett a Kerpel-programba. Akkor még nem volt kialakult elképzelése arról, hogy az orvostudományon belül mi érdekli mélyebben, ma már szinte biztos benne, hogy tüdőgyógyász lesz.

“Az igazi sikert nehéz megfogalmazni” – dr. Varga Gábor és dr. Stiedl Péter a Kerpel-programról


A parodontális gyulladások genetikai hátterére irányul Dr. Stiedl Péter, a Parodontológiai Klinika klinikai orvosának kutatása, amit  Dr. Varga Gábor, az Orálbiológiai Tanszék vezetőjének mentorálása mellett folytat. A közös munka évekkel ezelőtt, 2008-ban kezdődött, először tudományos diákköri kutatás, majd a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program keretein belül.

„A mentor tanul a legtöbbet” – dr. Kerpel-Fronius Sándor és Erdei Gergő a Kerpel-programról


A kiemelkedő tehetségek hajtják előre a társadalmat, ezért van nagy jelentősége az egyetem tehetséggondozó programjának – véli Dr. Kerpel-Fronius Sándor, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet nyugalmazott egyetemi tanára. Mentoráltja, Erdei Gergő az Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének hallgatója korán bekapcsolódott a kutatásokba az élelmiszer-kémia területén, több táplálkozás-egészségügyi programban vett részt, jelenleg a fruktóz malabszorpciós betegek diétaterápiájának kutatását tervezi.

A gyógyszerésztudomány első képviselői a programban – dr. Zelkó Romána és dr. Marosi Attila a Kerpel-programról


Az első gyógyszerészhallgatók között került be 2009-ben a Kerpel programba a most már PhD-hallgató Dr. Marosi Attila, Dr. Zelkó Romána mentoráltjaként. Mint visszaemlékeznek, mindkettőjük számára új volt a helyzet, hiszen a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja is ekkor kezdte mentori tevékenységét a tehetséggondozó programban. Ugyanakkor mind emberi, mind szakmai szempontból gyorsan megtalálták a közös hangot és a kapcsolódásokat.

Nagy segítség az emberi és a szakmai útmutatás – dr. Sótonyi Péter és dr. Kolonics Ferenc a Kerpel-programról


Dr. Kolonics Ferenc 2007-ben kezdte tanulmányait az Általános Orvostudományi Karon, elsőéves korától a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program résztvevője, mentora Dr. Sótonyi Péter. Jelenleg az Élettani Intézet másodéves Phd-hallgatójaként egy olyan kutatáson dolgozik, amely ötvözi az alapkutatást és a klinikai munkát: az immunsejtek működését vizsgálja különböző klinikai kórállapotokban.

Az inspiráló beszélgetések és a szakmai jótanácsok adják a legnagyobb segítséget – dr. Sótonyi Péter és dr. Végh Eszter a Kerpel-programról


A jelenleg már rezidensként dolgozó, PhD előtt álló Dr. Végh Eszter a kezdetektől fogva tagja a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Programnak, öt éve Dr. Sótonyi Péter, a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika Érsebészeti Tanszékének docense a mentora. „Mivel Eszter végül az invazív radiológiát választotta szakterületként, napi szintű munkakapcsolatban vagyunk, sőt előfordul, hogy kikérem a véleményét radiológiai kérdésekben – mondja Dr. Sótonyi Péter.

Szakmai támogatásból szoros barátság – dr. Budai Marianna és dr. Balogh Réka a Kerpel-programról


Hét évvel ezelőtt mentorként és hallgatóként találkoztak a Kerpel Programban, mostanra szoros barátság köti össze őket.  Dr. Budai Marianna, a Gyógyszerészeti Intézet adjunktusa, Dr. Balogh Réka pedig a Doktori Iskola PhD-hallgatója. Új sorozatunkban mentor-hallgató párokat mutatunk be a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programból.

Szakkollégium

 

Korányi Frigyes Szakkollégium

 

A  Hársfa utcai Korányi Frigyes Szakkollégium a több mint 30 éves fennállása alatt a Semmelweis Egyetem tehetséggondozó hálózatának fellegvárává vált. “Hársfásnak” lenni egy fogalom. Képzési rendszere eredményesen integrált számos hiánypótló kezdeményezést, és jelenleg kiváló kiegészítését adja az egyetemen folyó nemzetközileg is elismert természettudományos oktatásnak. A  Korányi Frigyes Szakkollégium egy olyan szakmai műhely, amely nem pusztán a gyógyítás feladataira készíti fel hallgatóit, hanem az egyetemi lét fundamentumait jelentő kutatás és oktatás területére is betekintést enged. A szakkollégiumba elsősorban azokat a fiatalokat várják, akik a gyógyítás mellett kiemelkedő érdeklődést mutatnak a tudomány iránt, és szívesen vállalnának szerepet a jövendő generációk orvosainak és gyógyszerészeinek egyetemi képzésében.

A szakkollégistáknak kezdetektől fogva magas szintű szakmai elvárásoknak kell megfelelniük. A  kurzusokon való aktív részvételen túl a hallgatóknak teljesíteniük kell a kötelező és kötelezően választható tárgyak érdemjegyeinek átlagából számolt 4.0 tanulmányi átlagot, harmadévtől pedig ugyancsak előírás számukra a tudományos diákköri kutatómunkában való részvétel. A  szakkollégium mindösszesen 56 tagot számlál, de emellett a létszám mellett is komoly részt vállaltak az elmúlt két évtizedben a Semmelweis Egyetem oktatói és kutatói utánpótlásának biztosításában.

A  szakkollégisták nyugodt felkészülését a kollégium biztosítja. A hallgatók kétágyas összkomfortos szobákban laknak. A szakmai munkához minden segítséget megkapnak (tanulószobák, oktatási eszközök, fénymásoló, skill labor és internet). A pihenés, szórakozás és sportolás feltételei is adottak a klubban vagy a társalgókban, a videó szobában, illetve konditeremben. A szakmai programok mellett számtalan kulturális, szórakoztató, vidám közösségi programot szerveznek, melyről mindenki tájékozódhat a szakkollégium honlapján.

Tovább a szakkollégium honlapjára…