Hírek, felhívások

Hírek, felhívások

A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán összesen csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése általános orvos (doctor medicinae universae, ennek rövidítése dr. med. univ.).

A kar jelentős feladatot lát el a posztgraduális képzésben, az alap- és ráépített szakvizsgára való felkészítésben, valamint a Doktori Iskola PhD-képzésében. Célja a kor követelményeinek, a harmadik évezred kihívásainak eleget tevő, a WHO és az Európai Közösség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi szinten ekvivalens diplomát adó színvonalas képzés, mely ugyanakkor megfelel a hazai követelményrendszernek, és tükrözi a kar nemzetközi szinten megalapozott több évszázados elismertségét.

Elérhetőségek

Cím
1085, Budapest, Üllői út 26.
Telefon
317-9057
Telefax
266-0441

Klinikák, intézetek és tanszékek

Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal
1085, Budapest, Üllői út 26.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
I. Sz. Belgyógyászati Klinika
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.
II. Sz. Belgyógyászati Klinika
1088. Budapest, Szentkirályi u. 46.
III. Sz. Belgyógyászati Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
1085 Budapest, Mária utca. 41.
Családorvosi Tanszék
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Érsebészeti Tanszék
1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
1083 Budapest, Tömő u. 25-29.
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1083 Budapest, Bókay János u. 53-54.
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem Orvostan Tanszék
1134 Budapest Róbert Károly krt. 44.
Humán Agyszövet Bank és Laboratórium
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Idegsebészeti Tanszék
1145, Budapest, Amerikai út 57.
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.
Kardiológiai Tanszék
1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Klinikai Pszichológia Tanszék
1083 Budapest, Tömő u. 25-29. III. emelet
Kórélettani Intézet
1089 Nagyvárad tér 4.
Laboratóriumi Medicina Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 em.
Magatartástudományi Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20. emelet
Mellkassebészeti Klinika - Országos Onkológiai Intézet bázisán
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 3. ép. IV. em.
MR Kutatóközpont
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Népegészségtani Intézet
1089 Nagyvárad tér 4.
Neurológiai Klinika
1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
Oktatásmódszertani Centrum
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Onkológiai Tanszék – az Országos Onkológiai Intézet bázisán
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. (1/A ép., 2. em.)
Ortopédiai Klinika
1083 Budapest Korányi S. u. 2
Orvosi Biokémiai Intézet
1094 Budapest IX., Tűzoltó utca 37-47.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. X. emelet
II. Sz. Patológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
Pulmonológiai Klinika
1125 Budapest, Diós árok 1/C.
Radiológiai Klinika
1082 Budapest, Üllöi út 78/a.
I. Sz. Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78.
II. Sz. Sebészeti Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária utca 39.
Szívsebészeti Tanszék
1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/A.
Transzplantációs és Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Baross u. 23-25.
Traumatológiai Tanszék
1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
Urológiai Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/b.
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.