MANYE

XXIX. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS
Dátum: 2023. március 17-18.
Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ,
1094, Budapest, Tűzoltó u. 37-43.
Forma: hibrid
Kapcsolat: manye2329@gmail.com

 

29th CONGRESS OF HUNGARIAN APPLIED LINGUISTICS
Date: 17-18 March, 2023
Venue: Semmelweis University, Basic Medical Science Center (EOK),
H-1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-43.
Form: hybrid
Contact: manye2329@gmail.com

 

Határidők / Deadlines

Regisztráció előadók számára / Registration for presenters 

meghosszabbítva/extended: 2023. február 28.

Regisztráció résztvevők számára / Registration for participants

2023. március 10.

Absztrakt feltöltés / Abstract submission

meghosszabbítva/extended: 2023. február 28.

Cikkleadás / Manuscript submission

meghosszabbítva/extended: 2023. október 15.

Részvételi díj / Registration fee

Személyes vagy online résztétel esetén / In person or online participation:

MANYE tagoknak / MANYE members PhD hallgató MANYE tagoknak / PhD students with MANYE membership

Nem MANYE tagoknak / non-members

Graduális hallgatóknak / Undergraduate students
12.000 Ft 10.000 Ft 17.000 Ft 2.500 Ft

A kongresszusi bankszámla adatai:
Bank neve: ERSTE Bank Hungary Rt. 
A kongresszus bankszámlaszáma: 11600006-00000001-96398549
Átutaláskor a „Közlemény” rovatban kérjük feltüntetni a résztvevő nevét.

Bank details:
Bank name: ERSTE Bank Hungary Rt.
Bank account number: 11600006-00000001-96398549
Please, add your name to the Announcement box when transferring.

 

REGISZTRÁCIÓ / REGISTRATION

ABSZTRAKT feltöltés / ABSTRACT SUBMISSION