Ittzés D., Szabó M., Zalatnai A., Fogarasi K. 2021. XIX. századi archív kórboncolási jegyzőkönyvek terminológiai sajátosságai. In: Bátyi Sz., Vígh-Szabó M. (szerk.) XXVIII. Magyar Alkalmazott NyVégezetülelvészeti Kongresszus. Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények. 2021. április 19–20. Absztraktfüzet. Veszprém: Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar – Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete. 31. https://mftk.uni-pannon.hu/images/Programf%C3%BCzet_MANYE_2021_ISBN.pdf (Hozzáférés: 2023. 09. 13.)

Ittzés D., Szabó M., Zalatnai A., Fogarasi K. 2022a. XIX. századi archív kórboncolási jegyzőkönyvek terminológiai sajátosságai. In: Navracsics, J., Bátyi, Sz. (szerk.) Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények II. : Fordítástudomány, terminológia, retorika, kognitív nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, interkulturális kommunikáció, névtan. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_192/#m1020nynyk_192 (Hozzáférés: 2023. 09. 13.)

Ittzés D., Szabó M., Zalatnai A., Fogarasi K. 2022b. Arányi Lajos és a kórboncolási jegyzőkönyvek az 1860-as években. Porta Lingua 21. évf. 2. szám. 45–64.