Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás

A református egyház drogmissziója budapesti addiktológiai járóbeteg-ellátó részlegébe
pszichiáter szakorvos kollégát keres.
Munkakör: pszichiátriai feladatok ellátása a drogterápiás intézmény budapesti járóbeteg-
ellátó részlegén (18–35 éves korcsoport).
A kliensek testi és lelki állapotának figyelemmel kísérése, gyógyítása, támogatása,
egészségügyi és adminisztrációs feladatok végzése.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, vagy szerződéses, vagy
számlás
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, vagy részmunkaidő, vagy vállalkozói jogviszony
Munkavégzés helye: Budapest
Pályázati feltételek: egyetem, általános orvosi diploma, pszichiátriai szakorvos végzettség,
vagy pályakezdőket is várunk.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes szakmai önéletrajz.
– Motivációs levél.
– Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata.
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén).
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes
pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez.
A pályázatot elektronikus úton az eszter@kimm.hu e-mail-címre várjuk.