Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 20.
509005 Összes oltás

Jászapáti város 2020. január 1. napja óta betöltetlen, tartós helyettesítéssel ellátott, 2021. június hónapban 1423 beteget számláló, III. számú, 160090019 hsz. kódjelű, területi ellátási kötelezettséggel működő, felnőtt háziorvosi körzete Jászapáti Városi Önkormányzattól ingyenesen, betöltés jogcímén megszerezhető. Jászapáti Városi Önkormányzat a rendelőhelyiséget külön nővér- és orvosivizsgáló helyiséggel, valamint a szükséges eszközöket az egészségügyi szolgáltató ingyenes használatába adja, a rezsiköltségeket fedezi, a háziorvos számára szolgálati lakást biztosít. Jászapátin a fenti körzeten túl két felnőtt, egy vegyes és egy gyermekorvosi, valamint két fogorvosi praxis működik, magánrendelések is elérhetők. Ügyelet vállalása nem kötelező, helyben mentőállomás működik. A körzetben jelenleg két fő ápoló dolgozik. A pályázat elbírálásánál feltétel, hogy a területi betegellátáshoz a pályázó B kategóriás jogosítvánnyal és gépjárművel rendelkezzen. Előnyt jelent, ha a pályázó vállalkozási formában látja el a körzetet.

A praxisra vonatkozóan pályázat adható be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására közzétett felhívásra, amennyiben a pályázó a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felhívásában meghatározottaknak eleget tesz.

A praxis a szükséges engedélyek megszerzését, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal betölthető.

A felhívással kapcsolatban további tájékoztatást kérhet dr. Tóth Nóra jegyzöi referenstől a 06-30-1734-694-es telefonszámon, továbbá a toth.noraiaszapati.hu e-mail címen.

Pályázni postai úton Farkas Ferenc polgármesternek címezve lehet (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.), illetve a jelentkezés e-mailben is elküldhető a titkarsagjaszapati.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a “Pályázat Jászapáti III. háziorvosi körzet” szöveget.