A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az Éowyn Kft. által szervezett „Posztgraduális szexuálterapeuta képzés” elnevezésű továbbképző tanfolyammal kapcsolatban az alábbi tájékoztató közleményt adja ki:

Az Éowyn Kft. által szervezett „Posztgraduális szexuálterapeuta képzés” elnevezésű program minősítése szerint továbbképző tanfolyam, nem minősül felsőfokú végzettségi szintet biztosító (szak)képzésnek. Az Egyetem, mint felsőfokú oktatási intézmény e tanfolyam szervezésében és lebonyolításában nem vett részt.

Az Egyetem az Éowyn Kft. által szervezett továbbképzési tanfolyam minősítését, valamint a pontjóváírással kapcsolatos feladatok ellátását végezte, az erre kötött megbízási szerződés alapján. E minősítési eljárás keretében értékelte Egyetemünk az Éowyn Kft. „Posztgraduális szexuálterapeuta képzés” nevű programját 50 továbbképzési pontot érő továbbképző tanfolyamként, kizárólag pszichiátria szakorvos és klinikai szakpszichológus szakképesítéssel rendelkező személyek számára, kötelező továbbképzésük elősegítéseként. Sem az Egyetem nevének, sem címerének használatára, sem az egyetem nevében „Diploma” kiadására az Egyetem az Éowyn Kft.-t nem hatalmazta fel.

Ezért valamennyi olyan, az Éowyn Kft. által a tanfolyam résztvevői részére kiadott „Diploma” elnevezésű okirat, mely tartalmazza a Semmelweis Egyetem nevét és címerét jogsértő módon kerül(t) kiadásra, felhasználásra.

E „Diplomák” hamisan keltik azt a látszatot, hogy az okiratot a Semmelweis Egyetem adta ki, és valótlanul tartalmazzák azt, hogy a résztvevők által elvégzett tanfolyam vizsgával záruló szakképzés.

A Semmelweis Egyetem felszólította az Éowyn Kft.-t az Egyetem nevét, címerét tartalmazó „Diplomák” visszavonására, a képzési szerződések megfelelő módosítására, valamint az érintett személyek tájékoztatására, egyidejűleg az Éowyn Kft.-vel fennálló, a tanfolyamok minősítésére vonatkozó szerződéses kapcsolatot megszüntette.

Kérjük, hogy a tanfolyammal kapcsolatos kérdéseikkel az Éowyn Kft.-t felkeresni szíveskedjenek, az Egyetem sem a programmal, sem a kiadott okiratokkal felvetődött kérdésekben nem illetékes, a képzést nyújtó szervezetek ellenőrzésére, hatósági fellépésre nem jogosult.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy valamennyi olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyetem nevét és/vagy címerét, az azt tartalmazó okiratot jogosulatlanul használja, jogsértést követ el. Az Egyetem a megvalósított jogsértés miatt felmerült kártérítési és más igényét peres úton érvényesítheti a jogsértővel szemben!