Jászapáti városban az alábbi két, több, mint 30 éve folyamatosan egy-egy orvos által ellátott, jelenleg 2235 ill. 2000 fős háziorvosi praxis válik üressé, háziorvosok nyugdíjba vonulása miatt.

  • Jászapáti város egyik legnagyobb, 2095 beteget ellátó, 1,9 millió forint havi finanszírozási összegű II. számú felnőtt háziorvosi körzete ingyenes átruházással megszerezhető.
  • Dr. Deák Lehel Imre háziorvos átvételre meghirdeti Jászapáti város III. számú, 2019.
    novemberi adatok alapján 1759 beteget ellátó, felnőtt háziorvosi körzethez kapcsolódó
    praxisjogot. A praxisjog megszerzése az alábbi módon lehetséges: a 2020. januári beteglétszámot
    figyelembe véve a praxisjog másfél havi finanszírozási díjnak megfelelő összegű vételáron
    történő megvásárlása azzal, hogy megegyezés alapján részletekben történő fizetés is lehetséges.

Ügyelet vállalása nem kötelező, helyben mentőállomás működik. Jászapáti Városi Önkormányzat feladat-ellátási szerződés alapján a rendelőhelyiséget – külön nővér- és orvosi vizsgáló helyiséggel, valamint a szükséges eszközöket az egészségügyi szolgáltató ingyenes használatába adja, a rezsiköltségeket fedezi, a háziorvos számára szolgálati lakást biztosít.

Jászapátin a fenti körzeten túl két felnőtt, egy vegyes és egy gyermekorvosi, valamint két
fogorvosi praxis működik, magánrendelések is elérhetők.

A felhívással kapcsolatban további tájékoztatást kérhet dr. Tóth Nóra jegyzői referenstől a 06-
30-1734-694-es telefonszámon, továbbá a toth.nora@jaszapati.hu e-mail címen.