TÁJÉKOZTATÓ SZABADSÁGOK ÉS BETEGÁLLOMÁNY KEZELÉSÉRŐL

A szabadság és a betegállomány mértéke a képzés ideje alatt az egészségügyi felsőfokú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI.30.) Korm. rendelet 6 § (2) bek. szerint:

Szabadság és betegállomány:
A szakorvos képzés miniszteri rendeletben meghatározott képzési elemeinek teljesítése akkor
fogadható el, ha a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság
időtartama nem haladja meg
– 1–4 hónap időtartamú képzési elemnél az adott képzési elem egyötöd részét,
– 5–12 hónap időtartamú képzési elemnél az egy hónapot,
– 12 hónap időtartamot meghaladó képzési elemnél arányosan az éves rendes szabadság
mértékét.

Az 1 hónapnál rövidebb időtartamú képzési elem csak akkor fogadható el, ha a jelölt azt teljes
időtartamában teljesítette. Ha a képzési elem teljesítése során igénybe vett szabadság vagy betegszabadság időtartama a fenti időtartamot meghaladja, az adott képzési elem a szabadság vagy betegszabadság időtartamának megfelelő azon szakterület szerinti gyakorlati idő igazolásával ismerhető el, amelynek elismerésére a szabadság vagy betegszabadság miatt nem került sor, tehát azokat be kell pótolni.

A gyakorlatban ez az alábbiakat jelenti, hogy
– 1-4 hónapos gyakorlatnál havonta 4 nap hiányzás lehet,
(pl. 3 hónapos gyakorlat: 3hónap*4 nap=12 nap szabadság és (vagy) betegállomány)
– 12 hónapos gyakorlatnál havonta szintén 4 nap hiányzás lehet, (maxiumum 21 nap)
– 12 hónapot meghaladó gyakorlatnál pedig az éves rendes szabadsága (20 nap, 21 nap stb.).
Ha a hiányzás meghaladja a fentiekben megjelölt napok számát, csak akkor kell azt ledolgozni.

A szabadság kiadása az elsődleges képzőhelyek feladata, a fenti szabály szerint kiadott szabadságok a képzési időbe beszámítanak és az ÁEEK finanszírozás kiterjed rá.

A fentiek alapján a szabadság kiadásának elmulasztása két következményt von maga után:
– a rezidensre/szakorvos jelöltre vonatkozóan: a szabálytól eltérő felhasználás esetén a
hiányzó napokat pótolni kötelet a szakképzésében (itt figyelni kell a képzési időkeretre)
– az elsődleges képzőhelyre vonatkozóan: a jogviszony megszűnésekor ki nem adott
szabadságot meg kell váltani, amelyet az ÁEEK nem finanszíroz pluszban (ezt normál
felhasználás esetén megteszi), annak minden költsége az elsődleges képzőhelyet terheli.

Budapest, 2019.10.09.

Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központ