Az államilag támogatott nappali PhD képzésben lévők esetében, az alábbi feltételek mellett
teljesíthető az államilag finanszírozott és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkáltatói
jogába tartozó rezidensi képzés:

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX.14.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: rendelet) 11.§ (3) szakasz b) pontja alapján a rezidensi
képzés részmunkaidőben teljesíthető. Az engedélyezett részmunkaidő heti 20 óra.

A szakképzési idő ebben az esetben annyival hosszabbodik meg, hogy az megfeleljen a teljes
munkaidejű foglalkoztatásnak, a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek.

A rendelet 12.§ (8) szakasza alapján az Egyetemnek, ezen belül is a Grémium elnökeinek
lehetősége van a doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból – beszámítási kérelem
alapján –
1. legfeljebb 1 évet a szakgyakorlati időbe beszámítani;
2. további legfeljebb 6 hónapot is engedélyezni, ha a jelölt szakképesítésének megfelelő,
kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol.

A rezidensi rendszerbe jelentkezéskor a jelentkező pályázatában jeleznie kell, amennyiben
nappali PhD képzésben vesz részt, annak bejelentése kötelező az ÁEEK felé.

Budapest, 2019. szeptember 10.

Szak- és Továbbképzési Központ