A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA és A MAGYAR ONKOLÓGUSOK TÁRSASÁGA®

tudományos tevékenység támogatása céljából meghirdeti a

 

„KROMPECHER ÖDÖN” pályázatot

 

A pályázat/pályamunka témája, címe: 

„Szemléletváltás a prosztata daganatok patológiai diagnosztikájában és terápiájában”

A pályamunka formája: tanulmány

A pályamunka díjazása: 200.000 Ft

A pályázat feltételei, benyújtásának és elbírálásának módja:

 • a pályázók köre
  • a pályázatra orvostanhallgatók és fogorvostan hallgatók nyújthatnak be pályamunkát
 • a pályázat terjedelme
  • a pályamunkaaz irodalommal és a dokumentációval együtt – legfeljebb 80 oldal terjedelmű
 • a pályamunka benyújtásának módja
  • a pályamunkát jeligével kell benyújtani, a szerző nevét és elérhetőségét (évfolyam, lakcím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borítékban – melyen a jelige feltüntetésre kerül – kell mellékelni
  • a pályamunkát kötve kell benyújtani, a címlapon szerepeltetve a „KROMPECHER ÖDÖN PÁLYÁZAT” címet és az évszámot
  • a pályamunka szerkezete a tudományos publikációk szerkezetével azonos
 • a pályamunka beadási határideje:
  2023. december 10.
 • a pályamunka benyújtásának helye: Semmelweis Egyetem, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet (Titkárság), 1091 Bp., Üllői út 93.
 • az értékelés szempontjai:
  • a mű eredetisége
  • a mű stílusa, szerkezete,
  • felhasznált irodalom korszerűsége
 • a pályázat elbírálásának módja:
  • a bírálók köre
   – a Bíráló Bizottság tagjait az aktuális téma szakértői közül választják ki a pályázat kiírói
 • a pályázat elbírálásának határideje:
  • 2024. január hó 10. nap
 • az eredmény kihirdetésének időpontja, formája, helye:
  • az elbírálási határidőt követően, a 2024. évi első Országos Metszetkonzultáción, 2024. január 26-án Krompecher Ödön leszármazottainak, valamint a kiíró Társaságok képviselőinek jelenlétében
  • az eredményt a kiírók a meghirdetéssel azonos módon nyilvánosságra hozzák, továbbá arról a nyertest külön, írásban is értesítik az elbírálási határidő leteltét követő 15 napon belül
 • egyéb tájékoztatás:
  • a Bíráló Bizottság javaslatot tehet a legjobb, díjazott pályamunkák szakdolgozatként történő benyújtására.

A közzététel (kiírás, eredményhirdetés) a

Magyar Onkológia folyóiratban

a

MOT® honlapján „http://www.oncology.hu” és

az MPT honlapján „http://www.pathology.hu” történik

Budapest, 2023. március 20.

az MPT részéről:

          Dr. Glasz Tibor           Dr. Zalatnai Attila          Dr. Kránitz Noémi
                   az MPT Elnöke             az MPT Főtitkára             az MPT Pénztárosa        

a MOT® részéről:

    Dr. Polgár Csaba            Dr. Patócs Attila           Dr. Vincze Borbála
         a MOT® Elnöke             a MOT® Főtitkára          a MOT® Kincstárnoka