Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 20.
405407 Összes oltás

Az idei évben három munkatársunk részesült egyetemi elismerésben március 15-e alkalmából:

Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója díjban részesült Horváth Tamás, 
Rektori dicséretet kapott Kovács Erzsébet, 
Dékáni dicséretben részesült: Dr. Hargitai Dóra.

Gratulálunk!