1. Varróanyagok és varrattechnikák hatásának vizsgálata különböző bőrsebészeti és plasztikai beavatkozások során. A téma rövid leírása: A felszívódó és nem felszívódó fonalak és a különböző varrattechnikáknak a sebgyógyulást befolyásoló hatását kívánjuk kísérletes és klinikai körülmények között vizsgálni.
    2. A sebészi bemosakodás Semmelweistől napjainkig. A téma rövid leírása: A sebészi bemosakodás, mint aszeptikus tevékenység fontos mérföldkő volt az operatív szakmák fejlődésében, a műtéti paletta kiteljesedésében és a betegek mortalitásának radikális csökkentésében. Orvostörténeti jelentőségének történetét, főbb állomásait kívánjuk az irodalmi adatok tükrében bemutatni Semmelweistől napjainkig.
    3. A sebészi vérzéscsillapítás mérföldkövei. A téma rövid leírása: A sebészet fejlődésében az intra- és posztoperatív mortalitási ráta javulásához a vérzéscsillapítás módszereinek és technikájának fejlődése is hozzájárult. Szerepet játszottak ebben a háborús sebek és ellátásukkor szerzett tapasztalatok, az egyre bonyolultabb műtéti beavatkozások iránti igény, a műszaki- és biológiai társtudományok fejlődése is. Sebészeti szempontból kívánjuk vizsgálni a mai vérzéscsillapítási módszerek evolúcióját.
    4. Theatrum anatomicum-tól az operating theatre-ig. A műtők fejlődése. A téma rövid leírása: A kutatásunk célja, hogy kiderítsük, abban az időszakban, amikor az emberélet sem volt elég drága, hogyan bántak a „tudományos” megfigyelések, vizsgálatok során az állatokkal, milyen „kutatási” célokat szolgált az állatok felhasználása. Az etikai értékelésen túl, az adott korban élt közemberek, tudósok, filozófusok állatok létezéséhez, felhasználásához kapcsolódó véleményét is kutatjuk.