Betűméret: A A A

Demonstrátori ösztöndíj

A demonstrátori ösztöndíj általános szabályrendszerét az SZMSZ 20/A-D.§-a tartalmazza. 

Demonstrátori Ösztöndíj Pályázat

A demonstrátori munka feltételei és szabályai a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézetben

2020/2021 I. szemeszter

Pályázati  felhívás    Formanyomtatvány  Teljesítésigazolás

A Demonstrátori Ösztöndíj célja az arra alkalmas és érdemes hallgatók bevonása a Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet oktató és tudományos kutatómunkájába, intenzívebb és magasabb színvonalú szakmai képzésük mellett az oktatói és kutatói utánpótlás felkészítése és nevelése érdekében.

Demonstrátori Ösztöndíjra pályázhat:

 • Harmad- vagy felsőbb éves hallgató   
 • Kísérletes és Sebészeti Műtéttan tantárgyból sikeres vizsgát tett, jeles (5) vagy jó (4) eredménnyel
 • Magatartása példamutató
 • Az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el
 • Jó kifejezőkészséggel és idegen nyelvismerettel (angol, német) rendelkezik
 • Átlagon felüli manuális készségekkel rendelkezik

A demonstrátor által ellátandó feladatok:

 • Gyakorlati foglalkozások előkészítése (pl.: cipővédő, zsilipruha, kesztyűk, fonalak, tű stb.)
 • A gyakorlatvezető oktató munkájának segítése a gyakorlatokon
 • Érdeklődés esetén csatlakozás az angol és a német képzéshez is
 • Részvétel az intézet előadásain
 • Saját kiselőadás kidolgozása egy választott témában
 • A kiselőadás bemutatása a gyakorlatokon illetve online formában
 • Részvétel tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában

A demonstrátori munka szabályai:

 • A demonstrátori kinevezés egy szemeszterre szól
 • Az intézet 6 díjazott és 6 díjtalan demonstrátori helyet hirdet meg
 • Részvétel az intézet gyakorlatain legalább félévente 12 alkalommal (12x3x45 perc)
 • Minden gyakorlati csoportban legfeljebb két demonstrátor dolgozhat
 • Minden demonstrátornak az első oktatási héten jeleznie kell a demonstrátor felelősnél (személyesen vagy emailben), hogy melyik csoporthoz szeretne csatlakozni
 • Csoportváltás a félév során nem megengedett
 • A félév során a demonstrátor legfeljebb két alkalommal hiányozhat a gyakorlatokról
 • Tanulmányi verseny szervezésében való részvétel plusz aláírás szerezhető

Az aláírás megszerzésének feltétele:

 • A megengedettnél nem több hiányzás
 • Aktív részvétel a gyakorlatokon
 • Kiselőadás megtartása (személyesen és /vagy online formában)

A Demonstrátori Ösztöndíj mértéke a 2020/2021-es tanévre a 55867-2/AOATO/2020 Dékáni Körlevél rendelkezése alapján a következőképpen alakul: amennyiben a hallgató először lát el demonstrátori feladatokat, úgy az ösztöndíj mértéke 5.000, – Ft/hó, ha második éve tevékenykedik demonstrátorként 7.000, – Ft/hó, és ha harmadik, vagy negyedik éve látja el demonstrátori feladatait, úgy 8.000, – Ft/hó ösztöndíjban részesül.

Jelentkezni az adott félév vizsgaidőszakának végéig lehet, az intézet honlapjáról (https://semmelweis.hu/mutettan/oktatas/demonstratori-palyazat/) letölthető kitöltött és aláírt jelentkezési lap elküldésével a mutettan@gmail.com email címre. A beküldött pályázatokat továbbítjuk az ÁOK Dékáni Hivatala felé. A beérkezett pályázatok elbírálásáról a Kar vezetője – a kari hallgatói önkormányzat bevonása mellett – legkésőbb az őszi félév szorgalmi időszakának megkezdéséig dönt, mely döntéséről egyidejűleg értesíti a hallgatóit, valamint tájékoztatja az érintett oktatási-kutatási szervezeti egységeket.

A dékáni döntést követően, az intézet demonstrátor felelőse felveszi a kapcsolatot a hallgatókkal további egyeztetés céljából.

Demonstrátor felelős:

Dr. Juhos Krisztina

 • NET XI. Emelet 1120. szoba
 • Telefon: 06-1-459-1500/56364
 • Email: mutettan@gmail.com

Arhívum: