ÁOK (5 kredit, kollokvium, Dr. Csala Miklós; AOKMBT793_1M) FOK (4 kredit, kollokvium, Dr. Sőti Csaba; FOKOMBT304_1M)

Őszi félévek

Orvosi Kémia tanulmányi felelős: Dr. Sipeki Szabolcs egyetemi docens
Tanszéki tanulmányi felelős: Dr. Rónai Zsolt egyetemi docens

Részletekért, előadások és gyakorlatok programjáért, Zoom linkekért, letöltésért stb., kérjük, keresse fel a tantárgy Moodle oldalait.

Általános információk
A kémia tárgy célja azon általános és szerves kémiai alapismeretek elsajátítása, melyek fontosak az emberi szervezetben lezajló kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai folyamatok megértéséhez fiziológiás, illetve kóros körülmények között. Az általános kémiai modul ismeretanyaga elsősorban a biokémia és az élettan tárgyakhoz, míg a szerves kémia a biokémia valamint a molekuláris sejtbiológiai tárgyakhoz nyújt alapvető ismereteket.

A félév elfogadásának feltétele
A gyakorlatok látogatása kötelező, az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelően legfeljebb 2 gyakorlatról szabad hiányozni. Indokolt esetben a gyakorlat másik csoportnál (ugyanazon a héten) pótolható.

Javasolt könyvek, jegyzetek
Gergely Pál – Erdődi Ferenc – Vereb György: Általános és Bioszervetlen Kémia
Csermely P., Hrabák A., Mészáros Gy.: Bioorganikus Kémia jegyzet (szerk.: Mandl J.)
Hrabák A., Mészáros Gy.: Orvosi Kémia és Biokémia feladatgyűjtemény
Mandl J., Mészáros Gy., Tóth M.: Orvosi kémia és biokémia a laboratóriumban gyakorlati jegyzet (szerk.: Keszler G.)
Hrabák A., Mészáros Gy.: Orvosi kémia és biokémia feladatgyűjtemény
E-learning rendszer (Moodle) oktatási segédanyagai

Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV)

OMHV intézkedési tervek

Követelményrendszer
ÁOKFOK