Straub F. Brunó:
Általános, szervetlen és analitikai kémia
Bp. 1950. Tankönyvkiadó

Straub F. Brunó:
Szerves kémia orvostanhallgatók számára
Bp. 1951. Tankönyvkiadó

Straub F. Brunó:
Általános és szervetlen kémia
Bp. 1958. Medicina Kiadó

Straub F. Brunó:
Biokémia
Bp. 1958. Medicina Kiadó

Szemléltető biokémia. Biokémiai folyamatok ábragyüjteménye (egyetemi segédtankönyv)
Szerk.: Antoni F.
Összeáll.: Mile I., Csillag J.
Bp. 1972. Medicina Kiadó

Ádám V. – Faragó A. – Machovich R. – Mandl J.:
Orvosi biokémia
Szerk.: Ádám V.
Bp. 1996. Semmelweis Kiadó

Ádám V. – Dux L. – Faragó A. – Fésüs L. – Machovich R. – Mandl J. – Sümegi B.:
Orvosi biokémia
Szerk.: Ádám V.
Bp. 2001. Medicina Könyvkiadó Rt.