A Molekuláris Biológiai Tanszék munkacsoportjai és az általuk kutatott témák

Lipidanyagcsere

Dr. Csala Miklós, Dr. Kereszturi Éva, Dr. Sarnyai Farkas, Dr. Sipeki Szabolcs, Dr. Szelényi Péter, Dr. Tamási Viola, Dr. Zámbó Veronika, Tibori Kinga, Novákné Molnár Viktória

Kutatási terület
 • Az ER-stressz lipotoxicitásban és lipoapoptózisban betöltött szerepe
 • Transz-zsírsavak anyagcseréje és hatásai
 • Az újonnan felfedezett Ncb5or enzim fiziológiás és patológiás funkciói
 • Humán sztearil-KoA-deszaturáz enzimek
Kapcsolat:

06-1-459-1500/60115; 60116

In vitro biológia

Dr. Mészáros Tamás, Dr. Nagy Szilvia Krisztina, Gyurkovics Anna, Dr. Kállai Brigitta, Dr. Percze Krisztina, Harkai Ákos, Dr. Szeitner Zsuzsanna, Tar Alexandra

Kutatási terület
 • In vitro transzlációs fehérjeszintézis
 • Fehérje funkcionális vizsgálatok
 • Aptamerek előállítása diagnosztikai és terápiás alkalmazásokra
Kapcsolat: 

06-1-459-1500/60109; 60128; 60125

Endoplazmás retikulum, sejtciklus, apoptózis, autofágia

Dr. Lizák Beáta, Dr. Kapuy Orsolya, Dr. Gyöngyösi Norbert, Dr. Simon-Szabó Laura, Dr. Stiller Ibolya, Dr. Holczer Marianna, Márton Margita, Szénási Béláné, Novákné-Molnár Viktória, Kálmán Eszter, Hajdú Bence, Nagy Zsolt, Szekér Patrik

Kutatási terület
 • Az endoplazmás retikulum (ER) redox homeosztázisa
 • Az ER aszkorbát és glutation transzporterei
 • ER redox és a túlélés vagy sejthalál döntési mechanizmusok
 • Kis molekulasúlyú elektronátvivők szerepe az oxidatív foldingban
 • ER redox és ERAD
Kapcsolat:

erredox.sote.hu
06-1-266-2615
06-1-459-1500/60114; 60117

Hálózatok – Stressz, adaptációs mechanizmusok

Dr. Csermely Péter, Dr. Sőti Csaba, Blénesi Szilvia, Buszlai Donát, Deritei Dávid, Dr. Fenyves Bánk, Gillányi Beatrix, Dr. Hajdú Gábor, Dr. Keresztes Dávid, Dr. Kovács Borbála, Dr. Mendik Péter, Nagy Zsolt, Dr. Nguyen Minh Tu, Saba Khatatneh, Schulc Klára, Dr. Somogyvári Milán, Vassy Zsolt

Kutatási terület
 • Fehérjeszerkezet hálózatok, interaktómok és jelátviteli hálózatok a sejtes adaptációban és a gyógyszerfejlesztésben
 • Stresszválaszok szerepe és kapcsolatai az öregedésben és a tanulásban
 • A Hsp90 és hősokkválasz rendszerszintű vizsgálata
 • Az adaptációt meghatározó szomatomentális mechanizmusok vizsgálata

Molekuláris Genetika

Dr. Rónai Zsolt, Dr. Barta Csaba, Dr. Keszler Gergely, Dr. Kovács-Nagy Réka, Dr. Szabó-Vereczkei Andrea, Dr. Molnár Zsuzsanna, Dr. Bánlaki Zsófia, Németh Helga, Belik Andrea Alexandra

Kutatási terület
 • A genetikai polimorfizmusok molekuláris és fenotípusos hatásai
 • Pszichogenetika – A Tourette szindróma, ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitási zavar), függőségek (drogfüggés, dohányzás, alkohol, szerencsejáték stb.), kényszerbetegség, depresszió genetikai háttere
 • A genetikai eltérések funkcionális hatása a génexpresszióra
 • MikroRNS-ek hatásmechanizmusa
 • Epigenetikai vizsgálatok
 • A cukorbetegség 1-es és 2-es típusának genetikai háttere és összefüggése a depresszióval
 • Az emberi viselkedés normális variációinak (személyiségjegyek, fiatal és időskori kognitív teljesítmény) genetikája
 • Állatmodellekben a különböző kutyafajták szociális viselkedését, illetve a farkasok domesztikációját befolyásoló genetikai faktorok
Kapcsolat:

06-1-459-1500/60132; 60135; 60136; 60138

Tumorbiológia

Dr. Csala Miklós, Dr. Varga Attila, Gurbi Bianka, Móra István

Kutatási terület
 • Tumorok jelátvitelének vizsgálata
 • Prognosztikus és prediktív biomarkerek azonosítása
 • Rezisztencia mechanizmusok feltérképezése
Kapcsolat:

06-1-459-1500/60105; 60126

Arginin-anyagcsere

Dr. Hrabák András, Dr. Kukor Zoltán

Kutatási terület
 • Az NO-szintézis és az argináz szerepe gyulladásos folyamatokban
 • A placenta NO-szintáz aktivitásának vizsgálata
Kapcsolat:

06-1-459-1500/60161; 60181

Epigenetika

Dr. Arányi Tamás, Dr. Nemoda Zsófia, Dr. Ashaber Mária, Dr. Tóth Dániel, Angyal Nóra

Kutatási terület
 • DNS metiltranszferázok és TeT enzimek (kór)élettani szerepének vizsgálata
 • Környezeti epigenetikai vizsgálatok DNS metilációs mérésekkel
 • Az ektopikus kalcifikáció (epi)genetikai szabályozása
 • Gén-környezet interakció elemzések
Kapcsolat:

06-1-459-1500/60134; 60158

Ritka anyagcsere-betegségek

Dr. Kardon Tamás, Dr. Bőgel Gábor, Dr. Németh Csilla Emese, Dr. Legeza Balázs, Dr. Lédeczi Zsigmond, Dr. Pittner Rebeka, Németh Klaudia, Mesziár Mónika

Kutatási terület
 • Krónikus neutropéniát okozó anyagcsere betegségek patomechanizmusának vizsgálata
 • Örökletes anyagcsere-betegségek sejtes modellezése CRISPR/Cas9 génszerkesztési technikával
 • Marfan-szindrómában érintett intracelluláris jelátviteli mechanizmusok vizsgálata
Kapcsolat:

06-1-459-1500/60142; 60143