Betűméret: A A A

Kutatás

A Molekuláris Biológiai Tanszék munkacsoportjai és az általuk kutatott témák

Lipidanyagcsere

Dr. Csala Miklós, Dr. Kereszturi Éva, Dr. Sarnyai Farkas, Dr. Sipeki Szabolcs, Dr. Szelényi Péter, Dr. Tamási Viola, Dr. Zámbó Veronika, Tibori Kinga, Novákné Molnár Viktória

KUTATÁSI TERÜLET
 • Az ER-stressz lipotoxicitásban és lipoapoptózisban betöltött szerepe
 • Transz-zsírsavak anyagcseréje és hatásai
 • Az újonnan felfedezett Ncb5or enzim fiziológiás és patológiás funkciói
 • Humán sztearil-KoA-deszaturáz enzimek
KAPCSOLAT

06-1-459-1500/60115; 60116

 

In vitro biológia

Dr. Mészáros Tamás, Dr. Nagy Szilvia Krisztina, Gyurkovics Anna, Dr. Kállai Brigitta, Dr. Percze Krisztina, Harkai Ákos, Dr. Szeitner Zsuzsanna, Tar Alexandra

 KUTATÁSI TERÜLET

 • In vitro transzlációs fehérjeszintézis
 • Fehérje funkcionális vizsgálatok
 • Aptamerek előállítása diagnosztikai és terápiás alkalmazásokra
KAPCSOLAT

06-1-459-1500/60109; 60128; 60125

 

Endoplazmás retikulum, sejtciklus, apoptózis, autofágia

Dr. Lizák Beáta, Dr. Kapuy Orsolya, Dr. Gyöngyösi Norbert, Dr. Simon-Szabó Laura, Dr. Stiller Ibolya, Dr. Holczer Marianna, Márton Margita, Szénási Béláné, Novákné-Molnár Viktória, Kálmán Eszter, Hajdú Bence, Nagy Zsolt, Szekér Patrik

KUTATÁSI TERÜLET
 • Az endoplazmás retikulum (ER) redox homeosztázisa
 • Az ER aszkorbát és glutation transzporterei
 • ER redox és a túlélés vagy sejthalál döntési mechanizmusok
 • Kis molekulasúlyú elektronátvivők szerepe az oxidatív foldingban
 • ER redox és ERAD
KAPCSOLAT

erredox.sote.hu
06-1-266-2615
06-1-459-1500/60114; 60117

 

Hálózatok – Stressz, adaptációs mechanizmusok

Dr. Csermely Péter, Dr. Sőti Csaba, Dr. Nguyen Minh Tu, Dr. Somogyvári Milán, Dr. Mendik Péter, Dr. Fenyves Bánk, Dr. Kovács Borbála, Keresztes Dávid, Vassy Zsolt, Hajdú Gábor, Deritei Dávid, Nagy Zsolt, Schulc Klára, Buszlai Donát, Gillányi Beatrix

KUTATÁSI TERÜLET
 • Fehérjeszerkezet hálózatok, interaktómok és jelátviteli hálózatok a sejtes adaptációban és a gyógyszerfejlesztésben
 • Stresszválaszok szerepe és kapcsolatai az öregedésben és a tanulásban
 • A Hsp90 és hősokkválasz rendszerszintű vizsgálata
 • Az adaptációt meghatározó szomatomentális mechanizmusok vizsgálata
KAPCSOLAT

www.linkgroup.hu
stressgroup.semmelweis-univ.hu
06-1-459-1500/60129; 60130

 

Molekuláris Genetika

Dr. Rónai Zsolt, Dr. Barta Csaba, Dr. Keszler Gergely, Dr. Kovács-Nagy Réka, Dr. Szabó-Vereczkei Andrea, Dr. Molnár Zsuzsanna, Dr. Bánlaki Zsófia, Németh Helga, Belik Andrea Alexandra

KUTATÁSI TERÜLET
 • A genetikai polimorfizmusok molekuláris és fenotípusos hatásai
 • Pszichogenetika – A Tourette szindróma, ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitási zavar), függőségek (drogfüggés, dohányzás, alkohol, szerencsejáték stb.), kényszerbetegség, depresszió genetikai háttere
 • A genetikai eltérések funkcionális hatása a génexpresszióra
 • MikroRNS-ek hatásmechanizmusa
 • Epigenetikai vizsgálatok
 • A cukorbetegség 1-es és 2-es típusának genetikai háttere és összefüggése a depresszióval
 • Az emberi viselkedés normális variációinak (személyiségjegyek, fiatal és időskori kognitív teljesítmény) genetikája
 • Állatmodellekben a különböző kutyafajták szociális viselkedését, illetve a farkasok domesztikációját befolyásoló genetikai faktorok
KAPCSOLAT

06-1-459-1500/60132; 60135; 60136; 60138

 

Tumorbiológia

Dr. Csala Miklós, Dr. Varga Attila, Gurbi Bianka, Móra István

KUTATÁSI TERÜLET
 • Tumorok jelátvitelének vizsgálata
 • Prognosztikus és prediktív biomarkerek azonosítása
 • Rezisztencia mechanizmusok feltérképezése
KAPCSOLAT

06-1-459-1500/60105; 60126

 

Arginin-anyagcsere

Dr. Hrabák András, Dr. Kukor Zoltán

KUTATÁSI TERÜLET
 • Az NO-szintézis és az argináz szerepe gyulladásos folyamatokban
 • A placenta NO-szintáz aktivitásának vizsgálata
KAPCSOLAT

06-1-459-1500/60161; 60181

 

Epigenetika

Dr. Arányi Tamás, Dr. Nemoda Zsófia, Dr. Ashaber Mária, Dr. Tóth Dániel, Angyal Nóra

 KUTATÁSI TERÜLET

 • DNS metiltranszferázok és TeT enzimek (kór)élettani szerepének vizsgálata
 • Környezeti epigenetikai vizsgálatok DNS metilációs mérésekkel
 • Az ektopikus kalcifikáció (epi)genetikai szabályozása
 • Gén-környezet interakció elemzések
KAPCSOLAT

06-1-459-1500/60134; 60158

 

Ritka anyagcsere-betegségek

Dr. Kardon Tamás, Dr. Bőgel Gábor, Dr. Németh Csilla Emese, Dr. Legeza Balázs, Dr. Lédeczi Zsigmond, Dr. Pittner Rebeka, Németh Klaudia, Mesziár Mónika

KUTATÁSI TERÜLET
 • Krónikus neutropéniát okozó anyagcsere betegségek patomechanizmusának vizsgálata
 • Örökletes anyagcsere-betegségek sejtes modellezése CRISPR/Cas9 génszerkesztési technikával
 • Marfan-szindrómában érintett intracelluláris jelátviteli mechanizmusok vizsgálata
KAPCSOLAT

06-1-459-1500/60142; 60143