Betűméret: A A A

Kutatás

A Molekuláris Biológiai Tanszék munkacsoportjai és az általuk kutatott témák

CSOPORTKUTATÁSI TERÜLETKAPCSOLAT
Endoplazmás retikulum, sejtciklus, apoptózis, autofágia
Dr. Lizák Beáta
Dr. Kapuy Orsolya
Dr. Gyöngyösi Norbert

Dr. Stiller Ibolya
Szénási Béláné
Novákné-Molnár Viktória
Kálmán Eszter
• Az endoplazmás retikulum (ER) redox homeosztázisa
• Az ER aszkorbát és glutation transzporterei
• ER redox és a túlélés vagy sejthalál döntési mechanizmusok
• Kis molekulasúlyú elektronátvivők szerepe az oxidatív foldingban
• ER redox és ERAD
erredox.sote.hu
06-1-266-2615
06-1-459-1500/60114; 60117
Hálózatok – Stressz, adaptációs mechanizmusok
Dr. Csermely Péter
Dr. Sőti Csaba

Dr. Nguyen Minh Tu
Dr. Somogyvári Milán
Hajdú Gábor
Gillányi Beatrix
• Fehérjeszerkezet hálózatok, interaktómok és jelátviteli hálózatok a sejtes adaptációban és a gyógyszerfejlesztésben
• Stresszválaszok szerepe és kapcsolatai az öregedésben és a tanulásban
• A Hsp90 és hősokkválasz rendszerszintű vizsgálata
• Az adaptációt meghatározó szomatomentális mechanizmusok vizsgálata
www.linkgroup.hu
stressgroup.semmelweis-univ.hu
06-1-459-1500/60129; 60130
Molekuláris Genetika
Dr. Rónai Zsolt
Dr. Barta Csaba

Dr. Kovács-Nagy Réka
Dr. Szabó-Vereczkei Andrea
Dr. Molnár Zsuzsanna
Dr. Bánlaki Zsófia
Németh Helga
• A genetikai polimorfizmusok molekuláris és fenotípusos hatásai
• Pszichogenetika – A Tourette szindróma, ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitási zavar), függőségek (drogfüggés, dohányzás, alkohol, szerencsejáték stb.), kényszerbetegség, depresszió genetikai háttere
• A genetikai eltérések funkcionális hatása a génexpresszióra
• MikroRNS-ek hatásmechanizmusa
• Epigenetikai vizsgálatok
• A cukorbetegség 1-es és 2-es típusának genetikai háttere és összefüggése a depresszióval
• Az emberi viselkedés normális variációinak (személyiségjegyek, fiatal és időskori kognitív teljesítmény) genetikája
• Állatmodellekben a különböző kutyafajták szociális viselkedését, illetve a farkasok domesztikációját befolyásoló genetikai faktorok
06-1-459-1500/60132; 60135; 60136; 60138
MTA-SE Patobiokémia
Dr. Csala Miklós
Varga Attila
Gurbi Bianka
Murányi József
Tanai Henrietta
• Jelátviteli terápia tumorok és metabolikus szindróma terápiás célpontjai ellen06-1-459-1500/60166; 601126
Arginin-anyagcsere
Dr. Hrabák András

Dr. Kukor Zoltán
• Az NO-szintézis és az argináz szerepe gyulladásos folyamatokban
• A placenta NO-szintáz aktivitásának vizsgálata
06-1-459-1500/60161; 60181
Epigenetika
Dr. Arányi Tamás
Dr. Nemoda Zsófia

Angyal Nóra
• DNS metiltranszferázok és TeT enzimek (kór)élettani szerepének vizsgálata
• Környezeti epigenetikai vizsgálatok DNS metilációs mérésekkel
• Az ektopikus kalcifikáció (epi)genetikai szabályozása
• Gén-környezet interakció elemzések


06-1-459-1500/60134; 60158
In vitro biológia
Dr. Mészáros Tamás

Dr. Nagy Szilvia Krisztina
Gyurkovics Anna
Tolnai Zoltán
Kállai Brigitta
Percze Krisztina
Szeitner Zsuzsanna
• In vitro transzlációs fehérjeszintézis
• Fehérje funkcionális vizsgálatok
• Aptamerek előállítása diagnosztikai és terápiás alkalmazásokra
06-1-459-1500/60109; 60128; 60125
Lipotoxicitás
Dr. Csala Miklós

Dr. Kereszturi Éva
Dr. Sarnyai Farkas
Dr. Sipeki Szabolcs
Dr. Szelényi Péter
Dr. Tamási Viola
Dr. Zámbó Veronika
Tibori Kinga
• Az ER-stressz lipotoxicitásban és lipoapoptózisban betöltött szerepe
• Transz-zsírsavak anyagcseréje és hatásai
• Az újonnan felfedezett Ncb5or enzim fiziológiás és patológiás funkciói
• Humán sztearil-KoA-deszaturáz enzimek
• Integráns membránfehérjék és szolúbilis fehérjék interakciói
06-1-459-1500/60115; 60116
Ritka anyagcsere-betegségek
Dr. Kardon Tamás

Dr. Bőgel Gábor
Dr. Németh Csilla Emese
Dr. Legeza Balázs
Dr. Lédeczi Zsigmond
Dr. Pittner Rebeka
Németh Klaudia
Mesziár Mónika
• Krónikus neutropéniát okozó anyagcsere betegségek patomechanizmusának vizsgálata
• Örökletes anyagcsere-betegségek sejtes modellezése CRISPR/Cas9 génszerkesztési technikával
• Marfan-szindrómában érintett intracelluláris jelátviteli mechanizmusok vizsgálata
06-1-459-1500/60142; 60143