ÁOK (3 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Csala Miklós; AOVMBT797_1M)
FOK (1 kredit, kollokvium, Dr. Sőti Csaba; FOSVMBT314_1M)

Őszi félévek

Tanulmányi felelős: Dr. Sipeki Szabolcs egyetemi docens
Tanszéki tanulmányi felelős: Dr. Rónai Zsolt egyetemi docens

Részletekért, előadások és gyakorlatok programjáért, Zoom linkekért, letöltésért stb., kérjük, keresse fel a tantárgy Moodle oldalait.

Általános információk
A tárgy célja azon hallgatók kémia alaptudásának elmélyítése, akik korábban kevesebb kémiát tanultak, így a tárgy segítséget nyújt számukra az orvosi kémia kötelező tárgy elsajátításához. Az orvosi kémia kötelező tárggyal együtt azokat az általános és szerves kémiai alapismereteket kívájuk bemutatni, mely fontosak az emberi szervezetben lezajló kémiai, biokémiai, molekuláris biológiai folyamatok megértéséhez fiziológiás ill. kóros körülmények között. Az általános kémiai modul ismeretanyaga a biokémia és az élettan tárgyakhoz, míg a szerves kémiai blokk a molekuláris sejtbiológia és a biokémia tárgyakhoz jelent nélkülözhetetlen alapokat.

Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV)

OMHV intézkedési tervek