Betűméret: A A A

Orvosi kémia alapjai

ÁOK (3 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Csala Miklós; AOVMBT797_1M)
FOK (1 kredit, kollokvium, Dr. Sőti Csaba; FOSVMBT314_1M)

Őszi félévek

Tanulmányi felelős: Dr. Sipeki Szabolcs

Részletekért, előadások és gyakorlatok programjáért, Zoom linkekért, letöltésért stb., kérjük, keresse fel a tantárgy Moodle oldalait.

Leírás

Az Orvosi kémia alapjai tantárgy felvételét minden első évesnek ajánljuk, mert részletesebben bemutatja a kémiai folyamatokat irányító alapvető törvényszerűségeket, ezáltal biztosítja a hallgatók számára azt, hogy megértve tanulhassák az Orvosi Kémiát, így egyrészt segíti azon hallgatók felzárkózását, akik korábbi tanulmányaik során nem kaptak elegendő alapozást az Orvosi Kémiához, másrészt jól kiegészíti az Orvosi Kémiát a szilárdabb alapokkal rendelkező, érdeklődő hallgatók számára.

Félévközi követelmények
A leckekönyvi aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató vegyen részt az előadások legalább 75%-án és írja meg az utolsó előadáson a tesztet.

Kollokvium (FOK), Gyakorlati jegy (ÁOK)
A félévközi teljesítmény (a gyakorlatban az utolsó előadáson megírt teszt) alapján jeles (5) [50-100%-os teszt eredmény] vagy jó (4) [40-49%-os teszt eredmény] kollokviumi osztályzatot/gyakorlati jegyet ajánlunk meg a hallgatóknak. Gyengébb teljesítmény esetén a vizsgaidőszakban tesztvizsgát tehet a hallgató, melynek osztályzata: 20-29%: elégséges (2),  30-39%: közepes (3), 40-49%: jó (4), 50-100%: jeles (5).

Tankönyvek, jegyzetek
Az Orvosi Kémiánál felsoroltak