ÁOK (3 kredit, szigorlat, Dr. Csala Miklós; AOKMBT795_2M)
FOK (3 kredit, szigorlat, Dr. Csala Miklós; FOKOOVM205_2M)

Tavaszi félévek

Molekuláris sejtbiológia tanulmányi felelős: Dr. Sipeki Szabolcs egyetemi docens
Tanszéki tanulmányi felelős: Dr. Rónai Zsolt egyetemi docens

Részletekért, előadások és gyakorlatok programjáért, Zoom linkekért, letöltésért stb., kérjük, keresse fel a tantárgy Moodle oldalait.

Általános információk
A Molekuláris Sejtbiológia tantárgy második félévében a hallgatók megismerkednek a sejtműködéseket befolyásoló exta- és intracelluláris jelek feldolgozásához szükséges, továbbá az élet-halál döntések hátterében álló molekuláris mechanizmusokkal (szignál transzdukció, sejtciklus, apoptózis, kronobiokémia, öregedés). Az eukarióta sejt organellumai, az általuk létrejövő intracelluláris kompartmentáció, a sejtszervecskék közötti munkamegosztás és kommunikáció, az organellumok sajátos proteomjának és metabolomjának kialakulása, valamint az organellum stressz ugyancsak tárgyalásra kerülnek. A szöveti szerveződést biztosító extracelluláris mátrix és annak kapcsolatai a sejtekkel szintén a félév témaköre. A hallgatók betekintést nyernek a megismert struktúrák és folyamatok vizsgálatához rendelkezésre álló technikák rejtelmeibe is.

A félév elfogadásának feltétele
A félév szóbeli szigorlattal zárul, melynek során a vizsgázó 4 tétel alapján ad számot tudásáról. A szigorlat anyaga a Molekuláris Sejtbiológia tantárgy mindkét félévének tananyaga.

Javasolt irodalom:
– Biokémia, molekuláris és sejtbiológia (szerk.: Bánhegyi G., Sipeki Sz.)
– Szubcelluláris Biokémia (Bánhegyi G.) egyetemi jegyzet

Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV)

OMHV intézkedési tervek