ÁOK (2 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Csala Miklós; AOVOVM414_1M)
FOK (2 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Csala Miklós; FOSVOVM165_1M)

Tavaszi félévek

Tanulmányi felelős: Dr. Sipeki Szabolcs egyetemi docens
Tanszéki tanulmányi felelős: Dr. Rónai Zsolt egyetemi docens

Részletekért, előadások és gyakorlatok programjáért, Zoom linkekért, letöltésért stb., kérjük, keresse fel a tantárgy Moodle oldalait.

Leírás

Az egy féléves, ÁOK-n kötelezően, FOK-on szabadon választható tárgy képzése hetente egy alkalommal megtartott, 2 x 45 perces előadásokból áll.

A félév végén az előadásokon elhangzott anyagból írásbeli számonkérést tartunk, és ennek eredménye alapján adjuk a gyakorlati jegyet.

A tantárgy felelős előadója (és tanulmányi felelőse) Dr. Csala Miklós egyetemi tanár.

A patobiokémia tantárgy bemutatása
Az orvosi hivatás magas színvonalú, hatékony ellátásához elengedhetetlenül fontos a betegségek molekuláris szintű okainak, illetve következményeinek alapos ismerete és megértése. Míg a biokémia, molekuláris és sejtbiológia tantárgy az egészséges sejt, szövet, illetve szervezet anyagcseréjét, alapvető sejtbiológiai működését, valamint ezek normális szabályozását foglalja magában, a patobiokémia tantárgy ugyanezeknek a folyamatoknak bizonyos humán kórképek hátterében lévő zavaraival foglalkozik. Különböző sejtalkotók és az extracelluláris mátrix jellemző működési zavarainak áttekintése mellett, a hallgatók olyan patológiás állapotok genetikai alapjaival és molekuláris mechanizmusaival ismerkedhetnek meg, mint az elhízás, a diabetes, a rosszindulatú daganatok, a neurodegeneratív betegségek, a véralvadás zavarai vagy az alkoholos májkárosodás. A patobiokémia – a klinikai tárgyakkal ellentétben – nem a kiválasztott betegségek tüneteinek, (differenciál)diagnosztikájának vagy terápiás lehetőségeinek, hanem mindezek korszerű, tudományos magyarázatának megtanulását teszi lehetővé. A kurzus tehát a kötelező alapozó tárgyaknál sokkal részletesebben mutatja be néhány kiemelten fontos betegség biokémiai és sejtbiológiai hátterét, de legalább ennyire fontos célja az orvoslás molekuláris szemléletének kialakítása, illetve erősítése a hallgatóságban.

A megújult tantárgy első kurzusa 2014-ben nagy sikert aratott a hallgatók körében. A félév végén folytatott, anonim véleményezés eredménye egyértelműen azt mutatja, hogy az előadássorozatot a kurzuson résztvevők – a kötelező alaptantárgy elsajátítása szempontjából is – hasznosnak találták.

Cikk a tantárgyról

Számonkérés

A hallgatók a félév végén (a félév utolsó előadását követően) egy rövid, online teszt megírásával demonstrálják megszerzett tudásukat. A számonkérés anyagát a félév előadásain elhangzottak képezik.

A dolgozat eredménye egyben a Neptunba kerülő gyakorlati érdemjegy.

Az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV)
Patobiokémia előadások

OMHV intézkedési tervek
Intézkedési terv a 2022/23. tanév 2. szemeszter OMHV-adatai alapján