Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

ÁOK (1 kredit, gyakorlati jegy, Dr. Csala Miklós; AOSOVM295_1M)

Őszi félévek

Részletekért, előadások és gyakorlatok programjáért, Zoom linkekért, letöltésért stb., kérjük, keresse fel a tantárgy Moodle oldalait.

A tantárgy célja a korábbi félévek kötelező és választható tárgyaira építve annak bemutatása. hogy a megismert molekuláris biológiai vizsgálómódszerek milyen módon fűzhetők egységes rendszerbe: hogyan szolgálják a transzlációs medicina egyes területeit annak érdekében, hogy az egyes betegségek hátterében álló kóros molekuláris folyamatokat – és beavatkozási lehetőségeket – megismerjük.