Betűméret: A A A

Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium

Legújabb vizsgálataink

2020. június 1-től a terápiás gyógyszerszint monitorozás keretében végzett vizsgálatok kínálata az alábbi gyógyszerekkel bővült:

aszparagináz (parenterálisan adott antineoplasztikus szer),

biológiai terápiás szerek: adalimumab és adalimumab elleni antitest, infliximab és infliximab elleni antitest,

per os készítményként alkalmazható onkológiai gyógyszerek: afatinib, bozutinib, dabrafenib, dazatinib, gefitinib, imatinib, kabozantinib, krizotinib, lenvatinib,

típusos antipszichotikumok: flupentixol, zuklopentixol.

A vizsgálati mintaigény 0,25 ml. A mintagyűjtéssel és a szállítással kapcsolatos információkat a ‘Vizsgálatok’ fülön letölthető tájékoztató tartalmazza.

Kérjük a vizsgálati mintákat az alábbi mintavételi pontok egyikére eljuttatni:

SE LMI Központi Laboratórium, Külső Klinikai Tömb, ‘B’ épület 1. emelet (1082 Budapest, Üllői út 78/A),

SE LMI Klinikai Genetikai és Endokrinológiai Laboratórium, Nagyvárad téri Elméleti Tömb (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 16. emelet).

 

Vizsgálatok

Terápiás gyógyszerszint monitorozás keretében végzett vizsgálatok adatai

Vizsgálat neveOENO KódPontMintaEredményKérõlap (MEDSOL)
3-metoxi-tiramin plazmában LC-MS/MS-selEDTA-s vér14 napNETBIOA
5-hidroxiindolecetsav vizeletben HPLC-vel24492169924 órás, savra gyûjtött vizelet14 napNETBIOA
Adalimumab és anti-adalimumab szérumban – az egyetem klinikái számáraTérítés ellenében - 20000 FtNatív vér14 munkanapNETADAL2
Adalimumab és anti-adalimumab szérumban – szerzõdött partnerek részére
Térítés ellenében - 25000 FtNatív vér14 munkanapNETADAL2
Adrenalin plazmában HPLC-vel243102683EDTA-s vér14 napNETBIOA
Adrenalin vizeletben HPLC-vel
2442989424 órás, savra gyûjtött vizelet14 napNETBIOA
Afatinib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vérkedden és péntekenNETONCOL
Amiodaron és N-dezetil-amiodaron szérumban HPLC-vel216464472Natív vérkedden és péntekenNETLCMS
Amiszulprid szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Ampicillin szérumban HPLC-vel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAB
Apixaban szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETLCMS
Aripiprazol és dehidro-aripiprazol szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Aszparagináz enzim aktivitás, belföldi szerzõdött partner részére
Térítés ellenében - 15000 FtEDTA-s vér14 munkanapNETASP
Aszparagináz enzim aktivitás, külföldi szerzõdött partner részére
Térítés ellenében - 50 EUREDTA-s vér14 munkanapNETASP
Atorvasztatin és metabolitjai szérumban LC-MS/MS-s216462236Natív vér3 napNETHMG
Bozutinib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vérkedden és péntekenNETONCOL
Buszulfan szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETONCOL
Cefepim szérumban HPLC-vel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAB
Ceftazidim szérumban HPLC-vel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAB
Klozapin és norklozapin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Kortizol vizeletben LC-MS/MS-sel24220104124 órás gyûjtött vizeletkedden és péntekenNETSTER
Dabigatran plazmában LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETLCMS
Dabrafenib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vérkedden és péntekenNETONCOL
Dazatinib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vérkedden és péntekenNETONCOL
Dopamin plazmában HPLC-vel243132683EDTA-s vér14 napNETBIOA
Dopamin vizeletben HPLC-vel2442B89424 órás, savra gyûjtött vizelet14 napNETBIOA
Edoxaban szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETLCMS
Eszcitalopram szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Fenitoin szérumban LC-MS/MS-sel2163D2236natív vér3 napNETEPI
Flukonazol szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAZOL
Flupentixol szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Fluvoxamin LC-MS/MS-sel
216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Gancicklovir szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETLCMS
Gefitinib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vérkedden és péntekenNETONCOL
Haloperidol szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
HbA1c plazmában284941200EDTA-s vérNapontaNETHBA1C
Homovanillinsav vizeletben HPLC-vel24428228124 órás, savra gyûjtött vizelet14 napNETBIOA
Ibrutinib és dihidrodiol-ibrutinib szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETONCOL
Idelalizib szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETONCOL
Imatinib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vérkedden és péntekenNETONCOL
Infliximab és anti-infliximab szérumban – az egyetem klinikái számáraTérítés ellenében - 20000 FtNatív vér14 munkanapNETINFL2
Infliximab és anti-infliximab szérumban – szerzõdött partnerek részére
Térítés ellenében - 25000 FtNatív vér14 munkanapNETINFL2
Itrakonazol szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAZOL
Kabozantinib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vérkedden és péntekenNETONCOL
Karbamazepin szérumban LC-MS/MS-sel216392236Natív vérkedden és péntekenNETEPI
Kariprazin és aktív metabolitjai szérumban LC-MS/MS-sel216462236natív vér3 napNETPSY
Krizotinib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vérkedden és péntekenNETONCOL
Kvetiapin és norkvetiapin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Lamotrigine szérumban LC-MS/MS-sel216382236Natív vérkedden és péntekenNETEPI
Lapatinib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vér3 napNETONCOL
Lenvatinib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vérkedden és péntekenNETONCOL
Levetiracetam szérumban LC-MS/MS-sel216382236Natív vérkedden és péntekenNETEPI
Linezolid szérumban HPLC-vel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAB
Meropenem szérumban HPLC-vel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAB
Metanefrin plazmában LC-MS/MS-sel244252236EDTA-s vér14 napNETBIOA
Metanefrin vizeletben HPLC-vel24425223624 órás, savra gyûjtött vizelet14 napNETBIOA
Mianszerin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Mirtazapine és normirtazapin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Niraparib szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETONCOL
Noradrenalin plazmában HPLC-vel243122683EDTA-s vér14 napNETBIOA
Noradrenalin vizeletben HPLC-vel2442A89424 órás, savra gyûjtött vizelet14 napNETBIOA
Normetanefrin plazmában LC-MS/MS-sel244252236EDTA-s vér14 napNETBIOA
Normetanefrin vizeletben HPLC-vel24426223624 órás, savra gyûjtött vizelet14 napNETBIOA
Olanzapin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Olaparib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vér3 napNETONCOL
Oxiszterolok plazmában LC-MS/MS-sel, az egyetem klinikái számára244912684EDTA-s vér30 napNETOXY
Oxiszterolok plazmában LC-MS/MS-sel, szerzõdött partnerek részéreTérítés ellenében - egyeztetés szükségesEDTA-s vér30 napNETOXY
Paliperidon szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Paroxetin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Piperacillin szérumban HPLC-vel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAB
Pozakonazol szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAZOL
Pregabalin szérumban LC-MS/MS-sel216382236Natív vérkedden és péntekenNETEPI
Regorafenib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vér3 napNETONCOL
Risperidon és paliperidon szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Rivaroxaban szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETLCMS
Rozuvasztatin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETHMG
Rukaparib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vér3 napNETONCOL
Szertralin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Szorafenib plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vér3 napNETONCOL
Szulbaktam szérumban HPLC-vel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAB
Szteroid profil vizsgálat LC-MS/MS-sel, androgén vonal (7 paraméter)7 paraméter kerül elszámolásra.7045Natív vér30 napNETSTER
Szteroid profil vizsgálat LC-MS/MS-sel (16 paraméter)16 paraméter kerül elszámolásra.16102Natív vér30 napNETSTER
Talazoparib szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETONCOL
Tazobaktam szérumban HPLC-vel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAB
Tiagabin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETEPI
Topiramát szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETEPI
Vanilmandulasav vizeletben HPLC-vel24427228124 órás, savra gyûjtött vizelet14 napNETBIOA
Veliparib szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETONCOL
Venetoklax szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETONCOL
Venlafaxin és O-dezmetil-venlafaxin szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY
Vorikonazol szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETAZOL
Zonizamid szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETEPI
Zuklopentixol szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vérkedden és péntekenNETPSY

Oktatás

Folyadékkromatográfia és tömegspektrometria a klinikai laboratóriumi diagnosztikában
(Semmelweis Egyetem Doktori Iskola kurzus kód: 21702, 21702-KA)

A doktoranduszoknak meghirdetett kurzus keretében áttekintésre kerülnek a folyadékkromatográfia és a tömegspektrometria alapjai, a különböző metodikai megközelítések előnyei és hátrányai. Konkrét klinikai példákon keresztül kerül sor a vizsgálati módszerek elemzésére. Részletesen tárgyaljuk a sikeres minőségi és a mennyiségi analízis kritériumait, a módszervalidálás és –ellenőrzés szempontjait. Bemutatásra kerülek a klinikai kémiában alkalmazott eljárások az endogén vegyületek analitikája, valamint a terápiás gyógyszerszint monitorozás és a klinikai toxikológia területein.

A kurzus 75 %-ban elméleti, 25 %-ban laboratóriumi gyakorlati oktatásból épül fel. Utóbbi keretében a résztvevők a klinikai laboratóriumi diagosztikában használt módszereket sajátítanak el, és folyadékkromatográfia, illetve tömegspektrometria alkalmazásával önálló vizsgálatokat végeznek.

A kurzus vizsgaformája írásbeli teszt, értéke 2 kreditpont.

A kurzussal kapcsolatban bővebb információ itt található:

http://phd.semmelweis.hu/

Kutatás

Publikációk:

 1. Karvaly G, Tekes K, Szimrók Z, Fűrész J, Kuca K, Kalász H. A fieldable, high-throughput, cost-efficient high performance liquid chromatography-ultraviolet absorption detection (HPLC-UV) method for the quantitation of bispyridinium quaternary aldoxime cholinesterase reactivators in blood. Acta Chromatographica, 2020 (elfogadott közlemény).
  Link: DOI: 10.1556/1326.2020.00781
 2. Karvaly G, Neely MN, Kovács K, Vincze I, Vásárhelyi B, Jelliffe RW. Development of a methodolgy to make individual estimates of the precision of liquid chromatography-tandem mass spectrometry drug assay results for use in population pharmacokinetic modeling and the optimization of dosage regimens. PLOS ONE 15(3): e0229873 (2020).
  Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32134971/
 3. Sumánszki Cs, Kovács K, Karvaly G, Kiss E, Simon E, Patócs A, Tóth M, Komka Zs, Reismann P. Metabolic and catechaolamine response to sympathetic stimulation in early-treated adult male patients with phenylketonuria. Hormones (Athens), 2020 (megjelenés előtt).
  Link: DOI: 10.1007/s42000-020-00176-z
 4. Kalász H, Szimrók Z, Karvaly G, Adeghate J, Tekes K. Pharmacokinetics of two chlorine-substituted bis-pyridinium mono-aldoximes with regenerating effect of butyrylcholinesterase. Molecules 25 (5): 1250 (2020)
  Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32164301
 5. Farner F, Bors L, Bajza Á, Karvaly G, Antal I, Erdő F. Validation of an In vitro-in vivo assay system for evaluation of transdermal delivery of caffeine. Drug Delivery Letters 9(1): 15-20 (2019)
  Link: https://www.researchgate.net/publication/327404795
 6. Kovács K, Vásárhelyi B, Gyarmati B, Karvaly G. Az ösztrogén metabolizmus várandósság alatt. Orvosi Hetilap 160 (26): 1007-1014 (2019)
  Link: https://www.researchgate.net/publication/333969694
 7. Kalász H, Karvaly G, Musilek K, Kuca K, Young-Sik J, Malawska B, Nuruain EA, Szepesy J, Zelles T, Tekes K. Dose-dependent tissue distribution of K117, a bis-pyrydinium aldoxime, in rats. Open Medical Chemistr Journal 13: 1-6 (2019)
  Link: https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOMCJ-13-1
 8. Hadjadj L, Varbiro S, Horvath EM, Monori-Kiss A, Pal E, Karvaly G, Heinzlmann A, Magyar A, Szabo I, Sziva RE, Benyo Z, Buday M, Nadasy GL. Insulin resistance in an animal model of polycystic ovary disease is aggravated by vitamin D deficiency: Vascular consequences
  Diabetes & Vascular Disease Research 15:(4) pp. 294-301. (2018)
  Link: journals.sagepub.com/doi/10.1177/1479164118758580
 9. Karvaly G, Kovács K, Mészáros K, Kocsis I, Patócs A, Vásárhelyi B.
  The comprehensive characterization of adrenocortical steroidogenesis using two-dimensional ultra-performance liquid chromatography – electrospray ionization tandem mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 10: pp. 274-283. (2018)
  Link: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0731708517329424
 10. Meszaros K, Karvaly G, Marta Z, Magda B, Toke J, Szucs N, Toth M, Racz K, Patocs A. Diagnostic performance of a newly developed salivary cortisol and cortisone measurement using an LC-MS/MS method with simple and rapid sample preparation. Journal of Endocrinological Investigation 41:(3) pp. 315-323. (2018)
  Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40618-017-0743-6
 11. Pal E, Hadjadj L, Fontanyi Z, Monori-Kiss A, Mezei Z, Lippai N, Magyar A, Heinzlmann A, Karvaly G, Monos E, Nadasy G, Benyo Z, Varbiro S. Vitamin D deficiency causes inward hypertrophic remodeling and alters vascular reactivity of rat cerebral arterioles. PLOS ONE 13:(2) Paper e0192480. 16 p. (2018)
  Link: journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192480
 12. Karvaly G, Meszaros K, Kovacs K, Patocs A, Sipak Z, Vasarhelyi B.
  Looking beyond linear regression and Bland-Altman plots: a comparison of the clinical performance of 25-hydroxyvitamin D tests. Clinical Chemistry And Laboratory Medicine 55:(3) pp. 385-393. (2017)
  Link: https://www.degruyter.com/view/j/cclm.2017.55.issue-3/cclm-2016-0536/cclm-2016-0536.xml
 13. Karvaly G, Molnár-Világos G, Kovács K, Mészáros K, Patócs A, Vásárhelyi B. Evaluation of the Analytical and Clinical Concordance of 25-Hydroxyvitamin D Levels in Dried Blood Spots, Dried Serum Spots, and Serum as Potential Biorepository Specimens. Biopreservation And Biobanking 15:(4) pp. 285-292. (2017)
  Link: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bio.2016.0082
 14. Kovács K, Vásárhelyi B, Mészáros K, Patócs A, Karvaly G. Az ösztrogénmetabolom biológiai és klinikai jelentősége lokális folyamatokban
  Orvosi Hetilap 158:(24) pp. 929-937. (2017)
  Link: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/650.2017.30778
 15. Erdo F, Hashimoto N, Karvaly G, Nakamichi N, Kato Y.
  Critical evaluation and methodological positioning of the transdermal microdialysis technique. A review. Journal of Controlled Release 233: pp. 147-161. (2016)
  Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365916303157?via%3Dihub
 16. Vasarhelyi B, Meszaros K, Karvaly G, Patocs A. Fókuszban a szöveti biomarkerek. Az ösztrogének mint a szövetspecifikus immunválasz és autoimmunitás modulálásának kulcsszereplői. Orvosi Hetilap 156:(51) pp. 2070-2076. (2015)
  Link: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/650.2015.30317

Előadások:

HPLC alkalmazása a rutin laboratóriumi diagnosztikában, avagy van-e élet a teljes automatizáción túl?

A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában

A tömegspektrometria új labordiagnosztikai alkalmazása az endokrin betegségek diagnosztikájában

Vizsgálati módszer fejlesztése atorvastatin és rosuvastatin folyadékkromatográffal kapcsolt tandem tömegspektrométerrel történő vizsgálatához

Tömegspektrometriás analízisek szerepe a laboratóriumi medicinában

Molekuláris biomarkerek diagnosztikai jelen-tősége az NPC különböző megjelenési formáiban

A D-vitamin 25-hidroximetabolitok laboratóriumi vizsgálati módszereinek összehasonlítása analitikai és klinikai szempontok alapján

A D-vitamin 25-hidroximetabolitok meghatározása szérumban,szárított szérum cseppben és szárított vércseppben

Az ösztrogén metabolizmus vizsgálata terhesség alatt

A Niemann-Pick C betegség biomarkerei

 

A folyadékkromatográffal, illetve folyadékkromatográffal kapcsolt tömegspektrométerrel végzett vizsgálatok hazánk klinikai laboratóriumainak eszköztárában marginálisan vannak jelen. Tekintettel a lehetőségekre, amelyeket e technológiák nyújtanak, a Tömegspektrometriai Részleg alapvető feladata a klinikum számára is új diagnosztikai szempontokat létrehozó vizsgálati képességek megteremtése és rutinszerű alkalmazása a Laboratóriumi Medicina Intézetben. A kutatás, fejlesztés és innováció ezért a Részleg tevékenységének szerves, a rutinszerű működésbe integráltan illeszkedő elemét képezi új vizsgálati módszerek fejlesztése, a meglévő módszerek optimalizálása és adaptálása, valamint a vizsgálati eredmények mélyebb elemzése révén.

A Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium személyi és tárgyi erőforrásaival intenzíven részt vesz a Nemzeti Bionika Program (1336/2017 (VI.9.) Korm. határozat) keretében futó Biomarker projekt megvalósításában. A projekt keretében olyan, új szemlélet szerint végzett komplex laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatások kerülnek kifejlesztésre, amelyek a betegek számára korábban el nem érhető diagnosztikai lehetőségeket nyújtanak, emellett biztonságot és kényelmet jelentenek. Kifejlesztésre került egy 16 vegyület multiplexált (egymás melletti) meghatározásából álló szteroid profil vizsgálat, amely segítségével a mellékvesekéreg és a nemi hormontermelése a kiindulási anyagoktól a végtermékekig áttekinthetővé válik. Hasonló vizsgálat egyelőre világszerte kevés laboratóriumban érhető el; a Laboratóriumi Medicina Intézet 2017 óta nyújtja a fejlesztés eredményét jelentő szolgáltatást. E vizsgálati képességet kiegészíti egy 15 ösztrogén vegyület vérben történő méréséből álló, szintén a részlegen – részben mások által korábban publikált módszerek felhasználásával – kifejlesztett eljárás, amely lehetőséget teremt az ösztrogén hormonok mellett pl. a malignus és autoimmun folyamatokban szerepet játszó ösztrogén metabolitok monitorozására is. Hasonló – az átfogó kép nyújtásának lehetőségét biztosító – elv mentén elérhető az egyes daganatos megbetegedésekben kulcsszerepet játszó katekolaminok (adrenalin, noradrenalin és dopamin), valamint metabolitjaik vérben és vizeletben történő átfogó vizsgálata (összesen 9 vegyület).

Emellett a gyógyszerkinetikai információk alapján történő egyénre szabott gyógyszeres kezelések megvalósításához épül ki a laboratóriumi környezet és feltételrendszer, a Los Angeles-i Gyermekkórház Alkalmazott Farmakokinetikai és Bioinformatikai Laboratóriumában kifejlesztett szoftveres értékelési eljárás alkalmazásával, amely segítségével minden beteg esetében egyénileg, a beteg állapotához illesztve történhet a kezelés tervezése és újratervezése. További törekvésünk, hogy a gyógyszerszedéssel kapcsolatos egyszerűbb orvosi döntéshozatal otthoni mintavételezéssel támogatható legyen.

A Niemann-Pick C típusú betegség diagnosztizálásában fontos szerepet betöltő oxysterol (4β,5α,6β-kolesztán-triol és 7-ketokoleszterin) meghatározást hazánkban egyedül a Tömegspektrometriai Részleg végzi Boenzi és mtsai módszere alapján [1].

 

Hivatkozások

[1] Boenzi S, Deodato F, Taurisano R, et al. A new simple and rapid LC-ESI-MS/MS method for quantification of plasma oxysterols as dimethylaminobutyrate esters. Its successful use for the diagnosis of Niemann-Pick type C disease. Clin Chim Acta 2014;437:93-100.

 

Rólunk

A Laboratóriumi Medicina Intézet Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratóriuma 2017-ben kezdte meg működését. Fő profilja gyógyszerek és a szervezetben termelődő hormonok kimutatása vérben és vizeletben.

Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium által végzett vizsgálatok döntő hányada Magyarországon csak itt érhető el. Ide tartozik a mellékvesekéreg és a gonádok szteroid hormon termelését átfogóan jellemző szérum szteroid profil vizsgálat, a Niemann-Pick C típusú betegség diagnózisát megalapozó plazma oxysterol meghatározás. Utóbbi esetében közép-európai központ. Számos gyógyszer pl. egyes antibiotikumok, szisztémás gombaellenes szerek és bizonyos antipszichotikumok vérszintjét is rutinszerűen mérik.

A Részleg a Nemzeti Bionika Program [1336/2017. (VI.9.) Korm. határozat] Biomarker projektjének keretében tudományos kutatást és fejlesztést végez. Munkájának egyik fő eleme a személyre szabott gyógyszeres kezelés kialakítása gyógyszerszintek meghatározása és az ezek alapján felállított farmakokinetikai modellek segítségével.

Munkatársak

FényképNévBeosztásVégzettség
Dr. Karvaly Gellért Balázs, DPharm, PhDlaborvezetőOkl. gyógyszerész, Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar (2001)
Kovács Krisztián, MScklinikai biokémikusKlinikai biokémikus (2018), okl. biológus-molekuláris-, immun-, mikrobiológia szak. (2012), Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus (2009)
Farkas RóbertvegyészOkl. vegyész (2002), ELTE
Dr. Vincze István, DPharmtudományos munkatársOkl. gyógyszerész (2015)
Rischák Katalintudományos munkatársOkl. vegyész mérnök
Ivanovné Gyulai BeátaszakasszisztensSzakasszisztens
Czumbel Andrea MónikaszakasszisztensSzakasszisztens

Elérhetőségek

Elérhetőségek:

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet
Telefon:  061-210-0278/56561