Betűméret: A A A

Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium

Legújabb vizsgálataink

2020. február 1-től a kérhető gyógyszerszint vizsgálatok kínálata a haloperidollal bővült.

A vizsgálatok a 21646 kód alatt kérhetők, pontértékük 2236. A vizsgálati minta natív csőbe gyűjtött vérből nyert szérum, a minimális mintaigény 0,25 ml. A minta levételét követően kérjük azt minél előbb centrifugálni és az elválasztott szérumot – lehetőleg hűtve vagy fagyasztva – az alábbi mintaátvételi pontra eljuttatni: SE LMI Központi Laboratórium (Pest), 1082 Budapest, Üllői út 78/A. A leletátfordulási idő 3 munkanap.

 

Vizsgálatok

Terápiás gyógyszerszint monitorozás keretében végzett vizsgálatok adatai

Vizsgálat neveOENO KódPontMintaEredményKérõlap (MEDSOL)
Kérhető vizsgálataink
Escitalopram21646
2236Natív vér3 nap
B2ENLCMS
Paroxetine21646
2236Natív vér
3 nap
B2ENLCMS
Amisulpride meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel
21646
2236Natív vér
3 nap
B2ENLCMS
Busulfan meghatározása szérumban LC-MS/MS21646

2236Natív vér
3 napB2ENLCMS
Mirtazapine meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér
3 napB2ENLCMS
Paliperidon meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21646
2236Natív vér3 napB2ENLCMS
Pregabalin meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21638
2236Natív vér
3 napB2ENLCMS
Tiagabine meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel
21646
2236Natív vér
3 napB2ENLCMS
Topiramate meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21646
2236Natív vér
3 napB2ENLCMS
Zonisamide meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21646
2236Natív vér
3 napB2ENLCMS
Ampicillin meghatározása szérumban HPLC-vel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Cefepime meghatározása szérumban HPLC-vel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Ceftazidime meghatározása szérumban HPLC-vel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Linezolid meghatározása szérumban HPLC-vel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Meropenem meghatározása szérumban HPLC-vel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Piperacillin meghatározása szérumban HPLC-vel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Sulbactam meghatározása szérumban HPLC-vel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Tazobactam meghatározása szérumban HPLC-vel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
5-hidroxiindolecetsav meghatározása 24 órás gyűjtött vizeletben HPLC-vel
24492
1699
24 órás gyűjtött vizelet
14 nap
B2ENBIOA
Homovanillinsav meghatározása 24 órás gyűjtött vizeletben HPLC-vel24428
2281
24 órás gyűjtött vizelet
14 nap
B2ENBIOA
Vanilmandulasav meghatározása 24 órás gyűjtött vizeletben HPLC-vel
24427
2281
24 órás gyűjtött vizelet
14 nap
B2ENBIOA
Amiodaron és N-dezetil-amiodaron meghatározása szérumban HPLC-vel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Biogén aminok és metabolitjaik meghatározása plazmából243108049EDTA-s vér14 napB2ENBIOA
Adrenalin meghatározása vizeletben24429894
24 órás, savra gyűjtött vizelet14 nap
B2ENBIOA
Atorvastatin meghatározása szérumban216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Dopamin meghatározása vizeletben2442B894
24 órás, savra gyűjtött vizelet
14 nap
B2ENBIOA
Rosuvastatin meghatározása szérumban216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Karbamazepin meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216392236Natív vér3 napB2ENLCMS
Fluconazole meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Ganciclovir meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Itraconazole meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Lamotrigine meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216382236Natív vér3 napB2ENLCMS
Levetiracetam meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216382236Natív vér3 napB2ENLCMS
Metanephrin meghatározása vizeletben24312
2683
EDTA-s vér
14 nap
B2ENBIOA
Noradrenalin meghatározása vizeletben2442A
894
24 órás, savra gyűjtött vizelet
14 nap
B2ENBIOA
Normetanephrin meghatározása vizeletben24426
2236
24 órás, savra gyűjtött vizelet
14 nap
B2ENBIOA
Posaconazole meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Voriconazole meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
Szteroidprofil meghatározása (16 féle)16 paraméter kerül elszámolásra16102Natív vér30 napB2ENS16
Androgén szteroidprofil vizsgálat (7 féle)7 paraméter kerül elszámolásra7045Natív vér30 napB2ENS16
Risperidon és paliperidon meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21646
2236Natív vér3 napB2ENLCMS
Aripiprazol és dehidro-aripiprazol meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21646
2236
Natív vér3 napB2ENLCMS
Haloperidol meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21646
2236
Natív vérkedden és péntekenB2ENLCMS
Kvetiapin és norkvetiapin meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21646
2236
Natív vér
3 napB2ENLCMS
klozapin és norklozapin meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21646
2236
Natív vér
3 napB2ENLCMS
venlafaxin és O-dezmetil-venlafaxin meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21646
2236
Natív vér
3 napB2ENLCMS
fluvoxamin meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21638
2236
Natív vér
3 nap
B2ENLCMS
mianszerin meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21638
2236
Natív vér
3 napB2ENLCMS
szertralin meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21638
2236
Natív vér
3 nap
B2ENLCMS
klonazepám meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel21638
2236
Natív vér
3 nap
B2ENLCMS
apixaban meghatározása plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vér3 napB2ENLCMS
dabigatran meghatározása plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vér3 napB2ENLCMS
edoxaban meghatározása plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vér3 napB2ENLCMS
rivaroxaban meghatározása plazmában LC-MS/MS-sel216462236EDTA-s vér3 napB2ENLCMS
ibrutinib és dihidrodiol ibrutinib meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
idelalizib meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
niraparib meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
talazoparib meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
veliparib meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS
venetoklax meghatározása szérumban LC-MS/MS-sel216462236Natív vér3 napB2ENLCMS

Oktatás

Folyadékkromatográfia és tömegspektrometria a klinikai laboratóriumi diagnosztikában
(Semmelweis Egyetem Doktori Iskola kurzus kód: 21702, 21702-KA)

A doktoranduszoknak meghirdetett kurzus keretében áttekintésre kerülnek a folyadékkromatográfia és a tömegspektrometria alapjai, a különböző metodikai megközelítések előnyei és hátrányai. Konkrét klinikai példákon keresztül kerül sor a vizsgálati módszerek elemzésére. Részletesen tárgyaljuk a sikeres minőségi és a mennyiségi analízis kritériumait, a módszervalidálás és –ellenőrzés szempontjait. Bemutatásra kerülek a klinikai kémiában alkalmazott eljárások az endogén vegyületek analitikája, valamint a terápiás gyógyszerszint monitorozás és a klinikai toxikológia területein.

A kurzus 75 %-ban elméleti, 25 %-ban laboratóriumi gyakorlati oktatásból épül fel. Utóbbi keretében a résztvevők a klinikai laboratóriumi diagosztikában használt módszereket sajátítanak el, és folyadékkromatográfia, illetve tömegspektrometria alkalmazásával önálló vizsgálatokat végeznek.

A kurzus vizsgaformája írásbeli teszt, értéke 2 kreditpont.

A kurzussal kapcsolatban bővebb információ itt található:

http://phd.semmelweis.hu/

Kutatás

Publikációk:

 1. Karvaly G, Tekes K, Szimrók Z, Fűrész J, Kuca K, Kalász H. A fieldable, high-throughput, cost-efficient high performance liquid chromatography-ultraviolet absorption detection (HPLC-UV) method for the quantitation of bispyridinium quaternary aldoxime cholinesterase reactivators in blood. Acta Chromatographica, 2020 (elfogadott közlemény).
  Link: DOI: 10.1556/1326.2020.00781
 2. Karvaly G, Neely MN, Kovács K, Vincze I, Vásárhelyi B, Jelliffe RW. Development of a methodolgy to make individual estimates of the precision of liquid chromatography-tandem mass spectrometry drug assay results for use in population pharmacokinetic modeling and the optimization of dosage regimens. PLOS ONE 15(3): e0229873 (2020).
  Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32134971/
 3. Sumánszki Cs, Kovács K, Karvaly G, Kiss E, Simon E, Patócs A, Tóth M, Komka Zs, Reismann P. Metabolic and catechaolamine response to sympathetic stimulation in early-treated adult male patients with phenylketonuria. Hormones (Athens), 2020 (megjelenés előtt).
  Link: DOI: 10.1007/s42000-020-00176-z
 4. Kalász H, Szimrók Z, Karvaly G, Adeghate J, Tekes K. Pharmacokinetics of two chlorine-substituted bis-pyridinium mono-aldoximes with regenerating effect of butyrylcholinesterase. Molecules 25 (5): 1250 (2020)
  Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32164301
 5. Farner F, Bors L, Bajza Á, Karvaly G, Antal I, Erdő F. Validation of an In vitro-in vivo assay system for evaluation of transdermal delivery of caffeine. Drug Delivery Letters 9(1): 15-20 (2019)
  Link: https://www.researchgate.net/publication/327404795
 6. Kovács K, Vásárhelyi B, Gyarmati B, Karvaly G. Az ösztrogén metabolizmus várandósság alatt. Orvosi Hetilap 160 (26): 1007-1014 (2019)
  Link: https://www.researchgate.net/publication/333969694
 7. Kalász H, Karvaly G, Musilek K, Kuca K, Young-Sik J, Malawska B, Nuruain EA, Szepesy J, Zelles T, Tekes K. Dose-dependent tissue distribution of K117, a bis-pyrydinium aldoxime, in rats. Open Medical Chemistr Journal 13: 1-6 (2019)
  Link: https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOMCJ-13-1
 8. Hadjadj L, Varbiro S, Horvath EM, Monori-Kiss A, Pal E, Karvaly G, Heinzlmann A, Magyar A, Szabo I, Sziva RE, Benyo Z, Buday M, Nadasy GL. Insulin resistance in an animal model of polycystic ovary disease is aggravated by vitamin D deficiency: Vascular consequences
  Diabetes & Vascular Disease Research 15:(4) pp. 294-301. (2018)
  Link: journals.sagepub.com/doi/10.1177/1479164118758580
 9. Karvaly G, Kovács K, Mészáros K, Kocsis I, Patócs A, Vásárhelyi B.
  The comprehensive characterization of adrenocortical steroidogenesis using two-dimensional ultra-performance liquid chromatography – electrospray ionization tandem mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 10: pp. 274-283. (2018)
  Link: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0731708517329424
 10. Meszaros K, Karvaly G, Marta Z, Magda B, Toke J, Szucs N, Toth M, Racz K, Patocs A. Diagnostic performance of a newly developed salivary cortisol and cortisone measurement using an LC-MS/MS method with simple and rapid sample preparation. Journal of Endocrinological Investigation 41:(3) pp. 315-323. (2018)
  Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40618-017-0743-6
 11. Pal E, Hadjadj L, Fontanyi Z, Monori-Kiss A, Mezei Z, Lippai N, Magyar A, Heinzlmann A, Karvaly G, Monos E, Nadasy G, Benyo Z, Varbiro S. Vitamin D deficiency causes inward hypertrophic remodeling and alters vascular reactivity of rat cerebral arterioles. PLOS ONE 13:(2) Paper e0192480. 16 p. (2018)
  Link: journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0192480
 12. Karvaly G, Meszaros K, Kovacs K, Patocs A, Sipak Z, Vasarhelyi B.
  Looking beyond linear regression and Bland-Altman plots: a comparison of the clinical performance of 25-hydroxyvitamin D tests. Clinical Chemistry And Laboratory Medicine 55:(3) pp. 385-393. (2017)
  Link: https://www.degruyter.com/view/j/cclm.2017.55.issue-3/cclm-2016-0536/cclm-2016-0536.xml
 13. Karvaly G, Molnár-Világos G, Kovács K, Mészáros K, Patócs A, Vásárhelyi B. Evaluation of the Analytical and Clinical Concordance of 25-Hydroxyvitamin D Levels in Dried Blood Spots, Dried Serum Spots, and Serum as Potential Biorepository Specimens. Biopreservation And Biobanking 15:(4) pp. 285-292. (2017)
  Link: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bio.2016.0082
 14. Kovács K, Vásárhelyi B, Mészáros K, Patócs A, Karvaly G. Az ösztrogénmetabolom biológiai és klinikai jelentősége lokális folyamatokban
  Orvosi Hetilap 158:(24) pp. 929-937. (2017)
  Link: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/650.2017.30778
 15. Erdo F, Hashimoto N, Karvaly G, Nakamichi N, Kato Y.
  Critical evaluation and methodological positioning of the transdermal microdialysis technique. A review. Journal of Controlled Release 233: pp. 147-161. (2016)
  Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365916303157?via%3Dihub
 16. Vasarhelyi B, Meszaros K, Karvaly G, Patocs A. Fókuszban a szöveti biomarkerek. Az ösztrogének mint a szövetspecifikus immunválasz és autoimmunitás modulálásának kulcsszereplői. Orvosi Hetilap 156:(51) pp. 2070-2076. (2015)
  Link: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/650.2015.30317

Előadások:

HPLC alkalmazása a rutin laboratóriumi diagnosztikában, avagy van-e élet a teljes automatizáción túl?

A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában

A tömegspektrometria új labordiagnosztikai alkalmazása az endokrin betegségek diagnosztikájában

Vizsgálati módszer fejlesztése atorvastatin és rosuvastatin folyadékkromatográffal kapcsolt tandem tömegspektrométerrel történő vizsgálatához

Tömegspektrometriás analízisek szerepe a laboratóriumi medicinában

Molekuláris biomarkerek diagnosztikai jelen-tősége az NPC különböző megjelenési formáiban

A D-vitamin 25-hidroximetabolitok laboratóriumi vizsgálati módszereinek összehasonlítása analitikai és klinikai szempontok alapján

A D-vitamin 25-hidroximetabolitok meghatározása szérumban,szárított szérum cseppben és szárított vércseppben

Az ösztrogén metabolizmus vizsgálata terhesség alatt

A Niemann-Pick C betegség biomarkerei

 

A folyadékkromatográffal, illetve folyadékkromatográffal kapcsolt tömegspektrométerrel végzett vizsgálatok hazánk klinikai laboratóriumainak eszköztárában marginálisan vannak jelen. Tekintettel a lehetőségekre, amelyeket e technológiák nyújtanak, a Tömegspektrometriai Részleg alapvető feladata a klinikum számára is új diagnosztikai szempontokat létrehozó vizsgálati képességek megteremtése és rutinszerű alkalmazása a Laboratóriumi Medicina Intézetben. A kutatás, fejlesztés és innováció ezért a Részleg tevékenységének szerves, a rutinszerű működésbe integráltan illeszkedő elemét képezi új vizsgálati módszerek fejlesztése, a meglévő módszerek optimalizálása és adaptálása, valamint a vizsgálati eredmények mélyebb elemzése révén.

A Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium személyi és tárgyi erőforrásaival intenzíven részt vesz a Nemzeti Bionika Program (1336/2017 (VI.9.) Korm. határozat) keretében futó Biomarker projekt megvalósításában. A projekt keretében olyan, új szemlélet szerint végzett komplex laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatások kerülnek kifejlesztésre, amelyek a betegek számára korábban el nem érhető diagnosztikai lehetőségeket nyújtanak, emellett biztonságot és kényelmet jelentenek. Kifejlesztésre került egy 16 vegyület multiplexált (egymás melletti) meghatározásából álló szteroid profil vizsgálat, amely segítségével a mellékvesekéreg és a nemi hormontermelése a kiindulási anyagoktól a végtermékekig áttekinthetővé válik. Hasonló vizsgálat egyelőre világszerte kevés laboratóriumban érhető el; a Laboratóriumi Medicina Intézet 2017 óta nyújtja a fejlesztés eredményét jelentő szolgáltatást. E vizsgálati képességet kiegészíti egy 15 ösztrogén vegyület vérben történő méréséből álló, szintén a részlegen – részben mások által korábban publikált módszerek felhasználásával – kifejlesztett eljárás, amely lehetőséget teremt az ösztrogén hormonok mellett pl. a malignus és autoimmun folyamatokban szerepet játszó ösztrogén metabolitok monitorozására is. Hasonló – az átfogó kép nyújtásának lehetőségét biztosító – elv mentén elérhető az egyes daganatos megbetegedésekben kulcsszerepet játszó katekolaminok (adrenalin, noradrenalin és dopamin), valamint metabolitjaik vérben és vizeletben történő átfogó vizsgálata (összesen 9 vegyület).

Emellett a gyógyszerkinetikai információk alapján történő egyénre szabott gyógyszeres kezelések megvalósításához épül ki a laboratóriumi környezet és feltételrendszer, a Los Angeles-i Gyermekkórház Alkalmazott Farmakokinetikai és Bioinformatikai Laboratóriumában kifejlesztett szoftveres értékelési eljárás alkalmazásával, amely segítségével minden beteg esetében egyénileg, a beteg állapotához illesztve történhet a kezelés tervezése és újratervezése. További törekvésünk, hogy a gyógyszerszedéssel kapcsolatos egyszerűbb orvosi döntéshozatal otthoni mintavételezéssel támogatható legyen.

A Niemann-Pick C típusú betegség diagnosztizálásában fontos szerepet betöltő oxysterol (4β,5α,6β-kolesztán-triol és 7-ketokoleszterin) meghatározást hazánkban egyedül a Tömegspektrometriai Részleg végzi Boenzi és mtsai módszere alapján [1].

 

Hivatkozások

[1] Boenzi S, Deodato F, Taurisano R, et al. A new simple and rapid LC-ESI-MS/MS method for quantification of plasma oxysterols as dimethylaminobutyrate esters. Its successful use for the diagnosis of Niemann-Pick type C disease. Clin Chim Acta 2014;437:93-100.

 

Rólunk

A Laboratóriumi Medicina Intézet Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratóriuma 2017-ben kezdte meg működését. Fő profilja gyógyszerek és a szervezetben termelődő hormonok kimutatása vérben és vizeletben.

Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium által végzett vizsgálatok döntő hányada Magyarországon csak itt érhető el. Ide tartozik a mellékvesekéreg és a gonádok szteroid hormon termelését átfogóan jellemző szérum szteroid profil vizsgálat, a Niemann-Pick C típusú betegség diagnózisát megalapozó plazma oxysterol meghatározás. Utóbbi esetében közép-európai központ. Számos gyógyszer pl. egyes antibiotikumok, szisztémás gombaellenes szerek és bizonyos antipszichotikumok vérszintjét is rutinszerűen mérik.

A Részleg a Nemzeti Bionika Program [1336/2017. (VI.9.) Korm. határozat] Biomarker projektjének keretében tudományos kutatást és fejlesztést végez. Munkájának egyik fő eleme a személyre szabott gyógyszeres kezelés kialakítása gyógyszerszintek meghatározása és az ezek alapján felállított farmakokinetikai modellek segítségével.

Munkatársak

FényképNévBeosztásVégzettség
Dr. Karvaly Gellért Balázs, DPharm, PhDlaborvezetőOkl. gyógyszerész, Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar (2001)
Kovács Krisztián, MScklinikai biokémikusKlinikai biokémikus (2018), okl. biológus-molekuláris-, immun-, mikrobiológia szak. (2012), Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus (2009)
Farkas RóbertvegyészOkl. vegyész (2002), ELTE
Dr. Vincze István, DPharmtudományos munkatársOkl. gyógyszerész (2015)
Rischák Katalintudományos munkatársOkl. vegyész mérnök
Ivanovné Gyulai BeátaszakasszisztensSzakasszisztens
Czumbel Andrea MónikaszakasszisztensSzakasszisztens

Elérhetőségek

Elérhetőségek:

Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 emelet
Telefon:  061-210-0278/56561