Betűméret: A A A

Munkatársaink

A munkatársak nevére kattintva további telefonkönyvi adatok olvashatók.
Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze a szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Név Beosztás Telefon­szám E-mail cím
 
Prof. Dr. Vásárhelyi Barna intézetigazgató1/210-0278, 20/666-3246, 56492vasarhelyi.barna@med.semmelweis-univ.hu
 
Dr. Blaha Béla tanulmányi felelős (magyar)20/663-2726, blaha.bela@med.semmelwei-univ.hu
Heigerné Holczer Tünde klinikai biokémikus (külső kapcsolatok koordinálása)20/825-0462, holczer.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kriston Tünde tanulmányi felelős (német)kriston.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Lázár István informatikus, rendszergazda20/663-2973, lazar.istvan@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Molnár Miklós tanulmányi felelős (angol)molnar.miklos_g@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Dr. Domján Gyula domjan.gyula@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Dr. Gergely Péter professor emeritusgergely.peter@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc professor emeritus20/825-8848, rozgonyi.ferenc@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Dr. Tóth Miklós szaktanácsadótoth.miklos@med.semmelweis-univ.hu
Recska Pál ügyvivő szakértő20/825-0644, recska.pal@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Vajda Zoltán szakorvos20/944-9965, 52998, 52880, vajda.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
 
Immunológiai Laboratórium
Dr. Beleznay Zsuzsanna laboratórium vezető20/666-3161, 62085beleznay.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Barabás Eszter szakorvos20/663-2977, 62085barabas.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Eszei Krisztina orvosírnok62095, eszei.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Galambos Tímea orvosírnokgalambos.timea@med.semmelweis-univ.hu
Gyarmathyné Horváth Helga szakaszisztens61845horvath.helga@med.semmelweis-univ.hu
Kara Andrea asszisztens62088kara.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Nagy Eszter tudományos munkatárs20/663-2595, 62094nagy.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Pósa Zsolt szakasszisztens20/666-3757, 62088posa.zsolt@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szabó Zsófia szakgyógyszerész20/825-8791, 62085szabo.zsofia2@med.semmelweis-univ.hu
Szegedi Sándorné takarító és segédasszisztens61845szegedi.sandorne@med.semmelweis-univ.hu
 
Klinikai Genetikai és Endokrinológiai Laboratórium
Prof. Dr. Patócs Attila laboratórium vezető20/663-2596, 56495patocs.attila@med.semmelweis-univ.hu
Benkő Mariann szakasszisztens56495benko.mariann@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Butz Henriett szakorvos20/825-9171, butz.henriett@med.semmelweis-univ.hu
Helenkár Erzsébet szakasszisztens56495helenkar.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Kocsis Evelin asszisztens20/666-3383, kocsis.evelin@med.semmelweis-univ.hu
Kovács Anna segédasszisztenskovacs.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Krokker Lilla Ph.D. hallgató
Dr. Szabó Borbála Ph.D. hallgató
 
Központi Laboratórium (II. számú Gyermekklinika)
Bertalan Tímea Ágnes laboratórium vezető20/663-2979, 52998, 52880, bertalan.timea@med.semmelweis-univ.hu
Baliné Lencsés Márta asszisztens20/825-0496, 52998, 52880, baline_lencses.marta@semmelweis-univ.hu
Hegedűsné Keresztes Anikó asszisztens52998, 52880hegedus.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Török Éva szakasszisztens20/825-9176, 52998, 52880torok.eva1@med.semmelweis-univ.hu
 
Központi Laboratórium (Pest)
Dr. Kocsis Ibolya laboratórium vezető20/825-0684, kocsis.ibolya@med.semmelweis-univ.hu
Angyal Katalin asszisztensangyal.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Bencs-Várday Gabriella Krisztina szakasszisztens62098, 62099vardai.gabirella@med.semmelweis-univ.hu
Bokor Lászlóné asszisztens61846, 62101bokor.laszlone@med.semmelweis-univ.hu
Boros Paula szakasszisztens662099,662098boros.paula@med.semmelweis-univ.hu
Deák Éva asszisztens62098,62097deak.eva@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Helmayerné Hajnal Ilona asszisztens61846helmajerne_hajnal.ilona_rozalia@med.semmelweis-univ.hu
Durai Ilona asszisztens62098, 62097durai.ilona@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Fehér Adrienne szakorvos20/663-2976, feher.adrienne@med.semmelweis-univ.hu
Gábri Ágnes asszisztens62098, 62097gabri.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Herédi Tímea analitikusheredi.timea@med.semmelweis-univ.hu
Kovács Krisztián klinikai biokémikuskovacs.krisztian1@med.semmelweis-univ.hu
Kun Tímea orvosírnok62101, 61846kun.tímea@med.semmelweis-univ.hu
László Edit szakasszisztens62098, 62099laszlo.edit@med.semmelweis-univ.hu
Lendér Barbara orvosírnok62101, 61846lender.barbara@med.semmelweis-univ.hu
Molnár-Világos Györgyi szakgyógyszerész (MIR felelős)20/663-2978, vilagos.gyorgyi@med.semmelweis-univ.hu
Olajos Ferenc vegyészmérnök20/825-0022, olajos.ferenc@med.semmelweis-univ.hu
Páskuly Éva egészségügyi operátorpaskuly.eva@med.semmelweis-univ.hu
Somogyi Melánia Melinda asszisztens62101bodis.melania@med.semmelweis-univ.hu
Sörös Bianka szakasszisztens62098, 62099soros.bianka@med.semmelweis-univ.hu
Stachmann Richárd biológus62098, 62099stachmann.richard@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szabó Géza Tamás szakorvosszabo.geza_tamas@med.semmelweis-univ.hu
Szőkéné Ősz Réka analitikusszokene_osz.reka@med.semmelweis-univ.hu
Takács Erika analitikustakacs.erika@med.semmelweis-univ.hu
Topcsiov Magdolna asszisztens62098, 62099topcsiov.magdolna@med.semmelweis-univ.hu
Varga Viktória asszisztensvarga.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
Viszmeg Dóra analitikus20/663-2996, viszmeg.dora@med.semmelweis-univ.hu
 
Központi Laboratórium (Rókus)
Dr. Imreh Éva laboratórium vezető20/825-0968, imreh.eva@semmelweis-univ.hu
Bádovszky Zoltán István asszisztensbadovszky.zoltan_istvan@semmelweis-univ.hu
Borbás Edit analitikus20/825-9155, borbas.edit@semmelweis-univ.hu
Hradeczky Ágnes szakasszisztenshradeczky.agnes@semmelweis-univ.hu
Huszárné Bagi Ilona analitikushuszarne_bagi.ilona@semmelweis-univ.hu
Juhász Józsefné kisegítőjuhasz.jozsefne@semmelweis-univ.hu
Juhászné Quell Brigitta asszisztensjuhaszne_quell.brigitta@semmelweis-univ.hu
Dr. Kleiber Mónika szakorvos20/825-0983, kleiber.monika@semmelweis-univ.hu
Magyar Angelika klinikai biokémikus20/825-0788, magyar.angelika@semmelweis.hu
Pappné Kasaróczki Csilla asszisztenspappne_kasaroczki.csilla@semmelweis-univ.hu
Szárnóczki Andrea asszisztensszarnoczki.andrea@semmelweis.hu
Szilvási Erzsébet szakasszisztens20/330-4317, szilvasi.erzsebet@semmelweis.hu
Sziráki Krisztina asszisztenssziraki.krisztina@semmelweis-univ.hu
Szűcsné Walentin Szilvia vegyész20/825-0876, walentin.szilvia@semmelweis-univ.hu
Vásárhelyi Sándorné orvosírnok20/299-9616, vasarhelyi.sandorne@semmelweis.hu
 
Központi Laboratórium (Transzplantációs Klinika)
Dr. Varga Marina laboratórium vezető20/825-8598, varga.marina@med.semmelweis-univ.hu
Bárdosné Papp Andrea asszisztens20/666-3043, bardosne_papp.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Biszku Jánosné szakasszisztens20/666-3115, biszku.janosne@med.semmelweis-univ.hu
Bod-Molnár Bernadett asszisztensbod-molnar.bernadett@med.semmelweis-univ.hu
Bors Erzsébet asszisztens20/666-3126, bors.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Budné Kaufmann Ildikó budne_kaufmann.ildiko@med.semmelweis-univ.hu
Ehrmann Zsuzsanna segédasszisztensehrmann.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Farkas Zoltán Tiborné szakasszisztens20/666-3014, farkas.zoltanne@med.semmelweis-univ.hu
Hankó Monika asszisztens20/825-9710, hanko.monika@med.semmelweis-univ.hu
Jerkovics Erika szakasszisztens20/825-8563, jerkovics.erika@med.semmelweis-univ.hu
Kulcsár Gáborné szakasszisztens06-20-666-3045, kulcsar.gaborne@med.semmelweis-univ.hu
Kulcsár Rita segédasszisztenskulcsar.rita@med.semmelweis-univ.hu
Labancz Miklósné szakasszisztens20/666-3128, labancz.miklosne@med.semmelweis-univ.hu
László Ágnes szakasszisztenslaszlo.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Madarasi Irén Anikó analitikusmadarasi.iren_aniko@med.semmelweis-univ.hu
Nagyné Piros Mária szakasszisztens20/666-3083, nagyne-piros.maria@med.semmelweis-univ.hu
Pásztor-Csemez Diána analitikuspasztor.diana@med.semmelweis-univ.hu
Rácz Zoltán Bénjáminné szakasszisztensracz.zoltan_benjaminne@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Sárváry Enikő tudományos főmunkatárs20/825-8590, sarvary.eniko@med.semmelweis-univ.hu
 
Mikrobiológiai Laboratórium
Dr. Kristóf Katalin laboratórium vezető20/825-9816, kristof.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Almási Miklósné szakasszisztens20/663-2994, almasi.miklosne@med.semmelweis-univ.hu
Aranyosi Ferencné egészségügyi operátoraranyosi.ferencne@med.semmelweis-univ.hu
Balonyi Ágnes biológus061/2100-278/62108, balonyi.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Beer Boglárka biológusbeer.boglarka@med.semmelweis-univ.hu
Botlik Éva segédasszisztensbotlik.eva@med.semmelweis-univ.hu
Csőke Andrea asszisztenscsoke.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Dósa Dorottya analitikus 061/2100-278/62109, dosa.dorottya@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Farkas Petronella szakorvos jelöltfarkas.petronella@med.semmelweis-univ.hu
Garnics Katalin segédasszisztensgarnics.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Győriné Bencze Ildikó assziztensbencze.ildiko@med.semmelweis-univ.hu
Hackné Márkó Piroska segédasszisztensmarko.piroska@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Iván Miklós Ábel szakorvos061/2100-278/62106, ivan.miklos@med.semmelweis-univ.hu
Jordán Mária szakasszisztens061/2100-278/62108, jordan.maria@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Juhász Emese szakorvos 061/2100-278/62106, 62106juhasz.emese@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Károlyi Sándor szakorvos jelölt
Marton Erzsébet szakasszisztensmarton.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pongrácz Júlia szakorvospongracz.julia@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szabó Edina szakorvosszabo.edina@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Székely Kamilla Erzsébet szakorvos jelöltszekely.kamilla@med.semmelweis-univ.hu
Turi-Balog Katalin tanszéki mérnök 061/2100-278/62109, turi.balog.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Vajda Sándorné szakasszisztens20/825-9713, vajda.sandorne@med.semmelweis-univ.hu
Vörös Elvira analitikusvoros.elvira@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Zichy Dorottya Borbála szakorvos jelölt061/2100-278/62106, zichy.dorottya@med.semmelweis-univ.hu
 
Tömegspektrometriai és Elválasztástechnikai Laboratórium
Dr. Karvaly Gellért Balázs laboratórium vezető20/825-9819, 56561karvaly.gellert_balazs@med.semmelweis-univ.hu
Czumbel Andrea szakasszisztensczumbel.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Farkas Róbert vegyész56561farkas.robert@med.semmelweis-univ.hu
Ivanovné Gyulai Beáta szakasszisztens20/825-9174, 57110ivanovne_gyulai.beata@semmelweis-univ.hu
Kovácsné Rischák Katalin tudományos munkatárs20/666-3505, 56561rischak.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Rischák Katalin 20/666-3505, rischak.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Vass Koppány Csaba segédasszisztens20/666-3755, vass.koppany@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Vincze István gyógyszerész56561vincze.istvan@med.semmelweis-univ.hu
 
Tömő utcai Klinikai Tömbigazgatóság (Laboratóriumi Medicina Intézet)
Gyenes Sándor tömbigazgató20/825-9500, gyenes.sandor@semmelweis-univ.hu
Bertalan Fruzsina műszaki szolgáltató (kézbesítő)20/825-8993, bertalan.fruzsina@med.semmelweis-univ.hu
Bodnár Andrea ügyintézőbodnar.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Ferencz Bernadett ügyintézőferencz.bernadett1@med.semmelweis-univ.hu
Gazsó Csilla ügyintéző20/663-2727, gazso.csilla@med.semmelweis-univ.hu
Horváthné Mikó Melinda asszisztens20/825-0643, miko.melinda@med.semmelweis-univ.hu
Kolozsvári Gáborné műszaki szolgáltató (takarító)20/6632974, kolozsvari.gaborne@med.semmelweis-univ.hu
Sillay Gáborné adminisztrátor (jelenleg GYES-en)
Sulyokné Kácser Klaudia ügyintéző20/663-2007, sulyokne_kacser.klaudia@med.semmelweis-univ.hu
Szabó-Bodnár Anita adminisztrátor20/666-3379, bodnar.anita@med.semmelweis-univ.hu
Szalai Zsuzsanna ügyintéző (jelenleg GYES-en)szalai.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu