Az általános orvosképzésen belül a laboratóriumi medicina tantárgy oktatásának a célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azt a szemléletet, aminek a révén a későbbi gyógyító munka során a klinikai laboratórium felé célzottan jól definiált vizsgálati kérdéseket tudnak feltenni; a kapott eredményeket helyesen tudják értékelni és beépíteni a diagnosztikus algoritmusba.

Az oktatás kapcsán a hallgatók információt kapnak arról, hogy a klinikai „rutin” laboratóriumban milyen munkafolyamat vezet az eredményközlésig, egyes kórképek során milyen laboratóriumi vizsgálatok végzése indokolt és célszerű, a kapott laboratóriumi eredmények értékelése során milyen szempontokat kell figyelembe venni, megismerkedjenek a mai modern laboratóriumi eljárásokkal (hematológiai- és immunológiai automaták eredmény közlései, áramlási citometriás analízisek, tömegspektrometriás vizsgálatok, terápiás gyógyszerszint monitorozás, molekuláris biológiai vizsgálatok).