A Laboratóriumi Medicina Intézet az Általános Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói számára is megszervezte a laboratóriumi medicina graduális képzést.

Laboratóriumi Medicina tárgy (AOKLMI709_1M) oktatására az ÁOK hallgatók IV. évfolyamában kerül sor. A képzés 21 óra elméleti előadásból és 14 óra gyakorlatból áll. Az oktatás minden hallgatónak egy hétig tartó tömbben/ turnusban kerül megszervezésre. A hallgatók a tanév során megszervezett 16 azonos turnus valamelyikében sajátíthatják el a Laboratóriumi Medicina tantárgy által közvetíteni hivatott ismereteket.

A GYTK hallgatói számára szervezett Klinikai kémia és laboratóriumi diagnosztika alapjai tárgy (GYLMIKLDE1M) oktatását a III. és IV. évfolyamos hallgatóknak külön-külön is megszervezte az Intézet. A képzés 14 óra elméleti előadásból áll.

Valamennyi, a kutatási részben felsorolt tudományos és klinikai laboratóriumi területen lehetséges TDK munkát végezni, illetve ezzel összefüggésben rektori pályamunka írására alkalmas témát kiválasztani.

Minden diagnosztikai területen van lehetőség szakdolgozatok írására is.