Betűméret: A A A

Graduális képzés

A Laboratóriumi Medicina tantárgy oktatására az ÁOK hallgatók IV. és V. tanévében kerül sor. Az oktatás a IV. évben heti 1,5 óra elméleti előadás sorozatból és heti 1 óra gyakorlatból, az V. évben heti 1 óra gyakorlatból tevődik össze, amit a képzés végén kollokviumi vizsga zár le.

Valamennyi, a kutatási részben felsorolt tudományos és klinikai laboratóriumi területen lehetséges TDK munkát végezni, illetve ezzel összefüggésben rektori pályamunka írására alkalmas témát kiválasztani.

Minden diagnosztikai területen van lehetőség szakdolgozatok írására is.