Betegellátás

Az Immunológiai Laboratórium helyileg a Központi Betegellátó Épület 1. emeletén működik. A laboratórium fő profilja az autoimmun folyamatokhoz köthető eltérések vizsgálata. Klinikai immunológiai laboratóriumi vizsgálatokat  (specifikus autoantitestek) végzünk elsősorban autoimmun betegségek diagnosztikájának és monitorozásának segítése céljából. A különböző szerveket, vagy az egész szervezetet is érintő eltérésekkel együtt járó kóros autoantitestek széles skáláját vizsgáljuk főként vérből és szükség esetén liquorból (lásd: vizsgálati regiszter).

Az immunrendszer kóros működésére a különböző autoantitestek megjelenésén kívül utalhatnak az immunsejtek számbeli, vagy funkcionális eltérései. Az allergiás állapotok- elsősorban gyógyszerallergia- diagnosztikájára sejtfunkciós vizsgálatokat használunk. Hasonló módon (limfocita blasztos transzformáció) bizonyos immunhiányos állapotok diagnosztikáját is segítjük.

Szintén sejtes vizsgálat a limfociták immunfenotipizálása, amivel hematológiai és immunológiai betegek diagnosztikáját és nyomon követését segítjük.

 
Oktatás

Részt veszünk graduális és posztgraduális képzésben is. Orvostanhallgatók és gyógyszerésztan hallgatók graduális képzésében előadások tartásával veszünk részt. Orvostanhallgatók szakdolgozata készül a laboratóriumban.

 
Posztrgaduális képzés

a) Rezidensképzés/szakorvosképzés: 
– Allergológia és klinikai immunológia kötelező immunológiai laboratóriumi gyakorlat 
– Laboratóriumi hematológia és immunológia kötelező immunológiai laboratóriumi gyakorlat 
– Kötelező 2×2 hetes allergológia és klinikai immunológia szakvizsga előtti továbbképző tanfolyam szervezése, ill. előadások tartása (minden évben november/december/január hónapban)

b) Szakorvos továbbképzés: előadások tartása 

c) Egyéb: pl. gyógyszerésze, biológusok képzése (előadás, ill. gyakorlat tartása)

Elérhetőségek

Telephely: 1083 Budapest Üllői út 78/a. 1 em.

Laborvezető: Dr. Beleznay Zsuzsanna Ph.D.

Email: beleznay.zsuzsanna@semmelweis.hu

A laboratórium telefonos elérhetősége: 266-0926/

62085 mellék: labor vezető
61845, 62088 mellék: immunológia labor