A Tehetséggondozó Tanács

Az egyetem a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program irányítására Tehetséggondozó Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) alapít. A Tanács tagjait és elnökét a Rektor bízza meg 3 éves időtartamra. A Tanács kapcsolatot tart fenn a tehetséggondozásban érintett egyetemi szervezetekkel (TDK Tanács, szakkollégium, Doktori Tanács, Technológiai Transzfer Iroda, Hallgatói Önkormányzat, Instruktori Öntevékeny Csoport, HuMSIRC, stb.)

A Tanács dolgoztatja ki és fogadja el az egyetemi tehetséggondozás többletlehetőségeinek formáit és az e többletlehetőségekben részesülők körének kritériumait is. A Tanács gondoskodik e lehetőségek és kritériumok, valamint az odaítélés folyamatának nyilvánosságáról és ellenőrizhetőségéről. A Tanács tagjai rendszeresen és aktívan részt vesznek az egyetem TDK konferenciáján, az OTDK-n, a rektori pályázatok bírálatában és néhány kiválasztott ösztöndíj (így pl. a heidelbergi, freiburgi, ERASMUS, stb.) odaítélésében. A Tanács az egyetem vezetőinek, mentorainak, tehetséges diákjainak, fiatal oktatóinak bevonásával évente egyszer konferenciát szervez az egyetemi tehetséggondozás feladatainak áttekintésére.
A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó program mentorai részére, egy mentorált hallgató esetén 0,5 kontaktóra/hét, több hallgató esetén pedig 1 kontaktóra/hét elszámolható.

A Tehetséggondozó Tanács tagjai:

Prof. Dr. Fekete György
(elnök)

II. sz. Gyermekklinka
Dr. Szabó Attila (titkár)
I. sz. Gyermekklinika
Dr. Alpár Alán
Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézet
Dr. Bödör Csaba
I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Dr. Budai Marianna
Gyógyszerészeti Intézet
Prof. Dr. Csermely Péter
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
Dr. Fekete Andrea
I. sz. Gyemekklinika
Dr. Göbl Gábor
(Tiszteletbeli tanácstag)
Honvéd-, Katasztrófa-orvostani és Oxiológiai Tanszék
Prof. Dr. Kellermayer Miklós
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. Kiss András
II. sz. Patológiai Intézet
Dr. Lenti Katalin
Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Prof. Dr. Ligeti Erzsébet
Élettani Intézet
Prof. Dr. Sótonyi Péter (Tiszteletbeli elnök)
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
Prof. Dr. Szél Ágoston
Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet
Prof. Dr. Varga Gábor
Orálbiológiai Tanszék
Dr. Zsembery Ákos
Orálbiológiai Tanszék

Egyéb mentorok

Prof. Dr. Ács Nándor
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Dr. Bene Ruzséna
Bethesda Gyermekkórház
Prof. Dr. Bereczki Dániel
Neurológiai Klinika
Prof. Dr. Buday László
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet
Prof. Dr. Dobó-Nagy Csaba
Orális Diagnosztikai Tanszék
Prof. Dr. Freund Tamás
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Dr. Geiszt Miklós
Élettani Intézet
Prof Dr. Gyires Klára
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Dr. Hartyánszky István
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Hegedűs Katalin
Magatartástudományi Intézet
Prof. Dr. Horváth Ildikó
Pulmonológiai Klinika
Dr. Igaz Péter
II. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Jermendy Ágnes
I.sz Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Káldi Krisztina
Élettani Intézet
Prof. Dr. Kamondi Anita
Neurológiai Klinika
Prof. Dr. Karlinger Kinga
Radiológiai Klinika
Dr. Kékesi Violetta
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Kerpel-Fronius Sándor
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Prof. Dr. Klebovich Imre
Gyógyszerészeti Intézet
Prof. Dr. Kóbori László
Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Dr. Kovács Gábor
II.sz Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Kovács József
Magatartástudományi Intézet
Dr. Kovács Tibor
Neurológiai Klinika
Dr. Kőhidai László
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
Dr. Kriván Gergely
Egyesített Szent István és Szent László Kh,
Gyermekhematológiai és Őssejt- transzplantációs Osztály
Prof. Dr. Lakatos Péter
I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Langer Róbert
Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Dr. Madách Krisztina
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
Dr. Major Ottó
Országos Klinikai Idegtudományi Inézet
Dr. Maurovich-Horváth Pál
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Prof. Dr. Merkely Béla
Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ Kardiológiai Tanszék
Dr. Moldvay Judit
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, Tumorbiológiai Osztály
Dr. Müller Veronika
Pulmonológiai Klinika
Prof. Dr. Monos Emil
Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
Dr. Nagy Zoltán Zsolt
Szemészeti Klinika
Prof. Dr. Noszál Béla
Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Dr. Novák Márta
Magatartástudományi Intézet
Dr. Nyírády Péter
Urológiai Klinika
Dr. Polgár Veronika
Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
Dr. Prohászka Zoltán
III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Dr. Purebl György
Magatartástudományi Intézet
Dr. Réthelyi János
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Prof. Dr. Rosivall László
Kórélettani Intézet
Prof. Dr. Sarkadi Balázs
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Dr. ifj. Sótonyi Péter
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék
Dr. Sőti Csaba
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és
Patobiokémiai Intézet
Dr. Szabó Dóra
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
Prof. Dr. Szabolcs Zoltán
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Szijártó Attila
I. Sz. Sebészeti Klinika
Dr. Szűcs Attila
Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Dr. Tamási Lilla
Pulmonológiai Klinika
Dr. Terebessy Tamás
Ortopédiai Klinika Gyerekosztály
Prof. Dr. Tretter László
Orvosi Biokémiai Intézet
Prof. Dr. Túry Ferenc
Magatartástudományi Intézet
Dr. Vág János
Konzerváló Fogászati Klinika
Dr. Vannay Ádám
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Dr. Vásárhelyi Barna
Laboratóriumi Medicina Intézet
Prof. Dr. Zelkó Romána
Egyetemi Gyógyszertár
Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
Dr. Zsidegh Petra
I. sz. Gyermekklinika Anyagcsere Szűrő- és
Diagnosztikai Központ