Az első lépés a programba illetve az egyetem Kiválósági Listájára való felkerüléshez, hogy a pályázat meghirdetésekor a hallgató az adatlapot (egy excel táblázat) letöltse, majd a tanulmányi, tudományos és egyéb (sport, zene, szociális) eredményeivel kitöltve elektronikusan a saját neve alatt visszaküldje a felvételi leadásának határidejéig. 

Az adatok elbírálását itt tekinthetik meg.

Az adatlapok kiértékelése után tájékoztatunk minden jelentkezőt, hogy a pályázatukkal elérték-e a felvételhez elegendő pontszámot. Amennyiben ez nem sikerült, ne csüggedjen senki! Ha abban az évben nem érte el valaki a pontszámot, az nem jelenti azt, hogy soha többet nem jelentkezhet a programba. Sőt! Minden alkalommal megkérjük a pályázókat, hogy következő alkalommal is próbálkozzanak, addig bizonyára érnek el még további sikereket, így magasabb lesz a pontszámuk a következő évben.

Azok számára, akik elérték a felvételhez elegendő pontszámot, azok felkerülnek az egyetem Kiválósági Listájára. A listán szereplő hallgatók közül azonban csak azok kerülhetnek be a Program tagjai közé, akiket a Tehetséggondozó Tanács tagjai egy szóbeli elbeszélgetés után arra méltónak tartja.

A szóbeli felvétel szempontrendszere a következő:

Milyen mértékű a hallgató motivációja és ez milyen tényezőkből fakad?

 • Mennyiben külsődleges (pl. szülői) a motiváció?
 • Mennyiben belsők a mozgatórugók, melyek ezek?

Milyen mértékű a hallgató orvosi-kutatói elhivatottsága?

 • Mennyire tartja ezt élethivatásának?
 • Mennyire tudja átmenetileg más életcéljait alárendelni ennek?
 • Mennyiben képzeli el Magyarországon jövendő szakmai karrierjét?

Mennyiben jellemzőek a hallgatóra a következő tulajdonságok?

 • Kitartás
 • Igényesség
 • Lényeglátás
 • Kritikai szellem
 • Kíváncsiság, játékosság, kreatív, innovatív magatartás
 • Milyen rendszeres hobby és sport tevékenységet űz a hallgató?

Milyen a hallgató jellembeli integritása?

 • Mekkora a hallgató önismerete?
 • Mit tart erősségének?
 • Mit tart gyengéinek?
 • Miben akar fejlődni? Milyen időtávban gondolkodik önfejlődése tervezésében?
 • Milyen segítséget nevez meg, kér konkrétan fejlődése elősegítésére?
 • Mennyire megbízható a hallgató? Mennyire kialakultak és milyen szilárdak az erkölcsi elvei? Milyen a hallgató kudarctűrő készsége, hogyan állná meg a helyét krízishelyzetben?

Mennyire várható, hogy a hallgató kiváló készségeit sikerre vigye?

 • Milyenek a hallgató kommunikációs készségei? Hogyan tudja kezelni a konfliktushelyzeteket?
 • Mennyire jó a hallgató a csapatmunkában? Mennyire együttműködő, mennyire önfeláldozó?
 • Mennyire vezető alkat?
 • Mennyiben vannak szervezési készségei, tapasztalatai?
 • Milyen a gyakorlati érzéke? Várható-e tőle, hogy szerzett ismereteinek gyakorlati hasznosításában is kiváló legyen?