A Semmelweis Egyetem évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápol a Heidelberg-i és Freiburg-i Egyetemmel, melynek keretében a legkiválóbb tehetségek közül évente 6 hallgató, 10 hónapos kutatómunkát végezhet e nemzetközi élvonalba tartozó egyetemek egyik intézetében.

Ruprecht Karls Egyetem, Heidelberg – kutatások

Albert-Ludwigs Egyetem, Freiburg – kutatások

A Semmelweis Egyetem és a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanácsa „Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás keretében hazai oldalról is ösztönözni és elismerni kívánja azokat a hallgatókat, akik erre az ösztöndíjra méltók, fél millió forintos, szabadon felhasználható ösztöndíj támogatással.

A Jellinek Harry ösztöndíj célja a kutatói mobilitás, nemzetközi tapasztalatszerzés és szakmai kapcsolatépítés.

A hazatérő hallgatók a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program által szervezett Jellinek Harry német-magyar ösztöndíj program fórumán beszámolnak tapasztalataikról.

Lsd. még az egyetem honlapján elindított új sorozatunkat: https://semmelweis.hu/egyetemi-hallgatoknak/nemzetkozi-palyazatok/

Az ösztöndíjra pályázhatnak:

V. éves hallgatók

A Freiburg-i Albert-Ludwigs-Egyetemre 2 fő, a Heidelberg-i Ruprecht Karls Egyetemre 4 fő utazhat ki a Jellinek Harry-ösztöndíj keretében.

V. éves ÁOK hallgatók számára a pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

 • önéletrajz német vagy angol nyelven
 • a kidolgozandó diplomamunka tervezete német vagy angol nyelven

A pályázathoz a következő okmányokat kell csatolni:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • IV. évfolyam kreditigazolás, ösztöndíjátlagok összesített átlaga
 • pályázatokon elért eredmények
 • TDK munka leírása és TDK eredmények másolata
 • középfokú német vagy angol nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A pályázatot elnyert hallgatónak:

 • kiutazásához és a biztosításához, valamint tudományos tevékenységéhez az EFOP 3.6.3-VEKOP-16 -2017-00009 “Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című pályázat további támogatást biztosít egyszeri ösztöndíj kiegészítés formájában, amelynek összege 500.000 Ft,
 • a kint-tartózkodás költségeit a fogadó egyetem vállalja (szállás, ösztöndíj),
 • a támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jellinek Harry Ösztöndíj” támogatás eredményeként megjelenő tudományos közleményeken, valamint nemzetközi tudományos konferencián bemutatott előadáson illetve poszteren és konferencia absztrakton a Projekt azonosítószámát és címét (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009, Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése) feltünteti

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázók személyéről a két egyetem közösen dönt!

A tanulmányi idő a külföldi gyakorlat idejével meghosszabbodik.

Előnyben részesül az a pályázó, aki már több éve végez tudományos (TDK) munkát.

PhD hallgatók

A  Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemre maximum 3 fő utazhat ki a Jellinek Harry-ösztöndíjprogram keretében.

A Doktori Iskola hallgató számára a pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

 • önéletrajz német vagy angol nyelven
 • kutatási terv német vagy angol nyelven
 • támogatólevél a PhD témavezetőtől (a doktori képzésre idén jelentkezők esetében a leendő PhD témavezetőtől) és a fogadó kutatócsoport vezetőjétől

A pályázathoz a következő okmányokat kell csatolni:

 • kitöltött pályázati adatlap
 • TDK konferenciákon, ill. rektori pályázatokon elért eredmények igazolása
 • publikációs lista
 • középfokú német vagy angol nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A pályázatot elnyert hallgatónak:

 •  kiutazásához és a biztosításához, valamint tudományos tevékenységéhez az EFOP 3.6.3-VEKOP-16 -2017-00009 “Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című pályázat további támogatást biztosít egyszeri ösztöndíj kiegészítés formájában, amelynek összege 500.000 Ft,
 • a kint-tartózkodás költségeit (szállás, ösztöndíj) a fogadó egyetem vállalja 630 Euro összegig,
 • a támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jellinek Harry Ösztöndíj” támogatás eredményeként megjelenő tudományos közleményeken, valamint nemzetközi tudományos konferencián bemutatott előadáson illetve poszteren és konferencia absztrakton a Projekt azonosítószámát és címét (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009, Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése) feltünteti

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázók személyéről a két egyetem közösen dönt!

A Heidelbergben végzett kutatómunka beleszámít a doktori képzésbe, időtartama alatt a magyar állami ösztöndíj folyósítható. A Heidelbergben elvégzett PhD kurzusok a Doktori szabályzatban rögzített feltételekkel beszámíthatók a doktori képzésbe.

Előnyben részesül az a pályázó, aki már dokumentálható tudományos eredménnyel rendelkezik.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk, és a nyertes pályázókat a Kerpel-napon hirdetjük ki. A nyertes pályázóknak a tervezett kutatásról a pályázat megkezdése előtt, majd az elért eredményekről a pályázat befejezése után szóban beszámolót kell tartaniuk.
A Semmelweis Egyetem a nyertes pályázókkal egyszeri ösztöndíj kiegészítésre szerződést köt.

A támogatás forrása:
Semmelweis Egyetem
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács és
„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés
tudományos műhelyeinek fejlesztése” című,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás