A Tanács korábbi döntése alapján a Kerpel-Fronius Ödön tehetséggondozó programba az egyetem Kiválósági Listáján szereplő magyar és idegen nyelvű hallgatók közül azok kerülnek be, akiket a Tehetséggondozó Tanács személyes elbeszélgetés alapján arra méltónak tart. A Kiválósági Listáról az előzetes várakozások szerint az ott szereplő hallgatók kb. fele lesz a Tehetséggondozó Program résztvevője. Az alábbi szabályrendszer e folyamat szabályainak részletes kifejtését célozza.

Bekerülés menete

Bekerülés az egyetem Kiválósági Listájára

A Kiválósági Listára való bekerülés ponthatárát az alábbi tevékenységekre kapott pontok alapján úgy kell meghúzni, hogy arra az egyetem adott évfolyamán tanuló magyar nyelvű hallgatóinak kb. 5%-a kerüljön be. (Ennek alapján az I. és II. év Kiválósági Listái egyenként kb. 40-50 főt tartalmazhatnak, a Doktori Iskola hallgatóinak Kiválósági Listája kb. 25 fős lehet).

A. Tanulmányi eredményre adható pontok

 • az addigi kredit-index 4 egész feletti része hússzorosának megfelelő pont, illetve elsőévesek esetén az aktuális felvételi pontszám és a minimális felvételi pontszám különbségének a maximális és minimális felvételi pontszám közötti különbséggel képzett hányadosa szorozva hússzal
 • tanulmányi versenyeredmények: nemzetközi (pl. diákolimpia, EU ifjú tudós verseny) I-II-III 6/5/4, országos (pl. OKTV) első 3/tíz/döntő/második forduló 4/3/2/1, helyi, regionális, megyei (pl. Semmelweis Egyetem) I-II-III díjak: 2/1/1 pont (megjegyzés: ha az adott verseny csapatverseny volt, fele pontszám jár)

B. Tudományos teljesítményre adható pontok

  • egyetemi vagy regionális középiskolai TDK konferencia I, II, III hely: 3,2,1 pont
  • országos TDK konferencia (innovációs verseny) I, II, III hely (ill. különdíj): 6,4,2 pont
  • rektori pályázat (esszéversenyek, pl. Természet Világa) I, II hely, III. hely/dicséret: 3,2,1 pont

 • elsőszerzős hazai tudományos cikk: 2 pont; társszerzős 1 pont
 • elsőszerzős nemzetközi tudományos cikk: 6 pont; társszerzős 3 pont
 • további 2 pontot kap, aki a szakterületi PhD követelményt eléri, 4 pontot, aki ezt jelentősen (másfélszeresével) meghaladja
 • elsőszerzős előadás/poszter hazai tudományos (nem diákköri) konferencián: 2 pont
 • elsőszerzős előadás/poszter nemzetközi tudományos (nem diákköri) konferencián: 4 pont (idézhető, elsőszerzős absztrakt esetén további 1 pont)
 • tudományos díjak: érdem szerint, de általában: 2-4 pont/díj

C. Egyéb érdemekre adható pontok

 • színvonalas, legalább egy féléves demonstrátori tevékenység, vagy PhD mellett végzett oktató munka: 2 pont (a félévek számától függetlenül)
 • nyelvvizsga: felsőfok 4 pont, középfok: 2 pont
 • sporteredmény: olimpiai/világ érem 20, Európa/Universiade I-II-III 9/6/3, magyar I-II-III 6/4/2 pont
 • kiemelkedő kulturális eredmény: érdem szerint, de általában 2-4 pont/díj-kiállítás-stb.
 • közéleti tevékenység: érdem és intenzitás szerint fontos tisztségenként maximum 2 pont időtartamtól függetlenül; összességében az erre kapható pontok mértéke nem haladhatja meg a 8-at

Megjegyzés:
A Doktori Iskola hallgatóira a vonal alatti pontok vonatkoznak csak. Az Egészségtudományi Kar hallgatóira vonatkozó pontrendszert a Kar tehetséggondozó szabályzata tartalmazza.

A pályázatokban szereplő anyagokat a Tanács Titkársága a Tanács erre megbízott tagjainak felügyeletével összesíti. Az összesített pontok alapján kialakul az egyetem hallgatóinak karonként és évfolyamonként, illetve a Doktori Iskolában külön vett rangsora, amely rangsorban a Tanács ezzel foglalkozó ülésén „vonalat húz” és a e vonal feletti hallgatók válnak a Kiválósági Lista részeseivé.

Kiválósági lista

A Semmelweis Egyetem Kiválósági Listáján azok a hallgatók szerepelnek, akik mind tanulmányi, mind szociális és sport eredményeikkel elérték a felvételhez szükséges ponthatárt, de a tanácstagok döntése alapján az aktuális évben nem került be a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program mentoráltjai közé.

2024-BEN A KIVÁLÓSÁGI LISTÁRA KERÜLT HALLGATÓK

Általános Orvostudományi Kar

I. évfolyam
Kiss Gellért Patrik

III. évfolyam
Fehérvári Flóra

2021-ben a Kiválósági Listára került hallgatók

Általános Orvostudományi Kar
Váraljai Christofer I. évfolyam
Falus Márton János II. évfolyam
Hornyák Balázs Lajos IV. évfolyam
Gyógyszerésztudományi Kar
Bebesi Ákos László I. évfolyam
Doktori Iskola
Stengl Roland  I. évfolyam
Német hallgató
Johannes Koller IV. évfolyam
Maryam Hashemi IV. évfolyam

 

2020-ban a Kiválósági Listára került hallgatók

Általános Orvostudományi Kar
Kovács Domonkos Előd I. évfolyam
Hahn Viktória III. évfolyam
Gyógyszerésztudományi Kar
Halász Péter Sándor I. évfolyam
Pásztor Balázs László V. évfolyam
Egészségügyi Közszolgálati Kar
Hőnig Dávid III. évfolyam
Doktori Iskola
Szepes Borbála Éva I. évfolyam
Czeti Ágnes II. évfolyam
Dr. Takács Ferenc II. évfolyam

 

2019-ben a Kiválósági Listára felkerült hallgatók

Általános Orvostudományi Kar
Fölsz Orsolya I. évf.
Gergely Tamás V. évf.
Zakariás Sára Judit V. évf.
Zichó Krisztián V. évf.
Doktori Iskola
Gömöri Kamilla  
Dr. Mészáros Martina  
Tóth Krisztina  
Sipos Evelin  
Dr. Nagy Zsófia  
Agócs Róbert István  
Zöldi Miklós  

 

2018-ban a Kiválósági Listára felkerült hallgatók

Általános Orvostudományi Kar
Horváth Viktória
Doktori Iskola
Dr. Balogh Mihály
Déri Máté Tamás