Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 10.
238718 Összes oltás
14143 Beoltott Semmelweis Polgár

A Tanács korábbi döntése alapján a Kerpel-Fronius Ödön tehetséggondozó programba az egyetem Kiválósági Listáján szereplő magyar és idegen nyelvű hallgatók közül azok kerülnek be, akiket a Tehetséggondozó Tanács személyes elbeszélgetés alapján arra méltónak tart. A Kiválósági Listáról az előzetes várakozások szerint az ott szereplő hallgatók kb. fele lesz a Tehetséggondozó Program résztvevője. Az alábbi szabályrendszer e folyamat szabályainak részletes kifejtését célozza.

Bekerülés menete

Bekerülés az egyetem Kiválósági Listájára

A Kiválósági Listára való bekerülés ponthatárát az alábbi tevékenységekre kapott pontok alapján úgy kell meghúzni, hogy arra az egyetem adott évfolyamán tanuló magyar nyelvű hallgatóinak kb. 5%-a kerüljön be. (Ennek alapján az I. és II. év Kiválósági Listái egyenként kb. 40-50 főt tartalmazhatnak, a Doktori Iskola hallgatóinak Kiválósági Listája kb. 25 fős lehet).

A. Tanulmányi eredményre adható pontok

 • az addigi kredit-index 4 egész feletti része hússzorosának megfelelő pont, illetve elsőévesek esetén az aktuális felvételi pontszám és a minimális felvételi pontszám különbségének a maximális és minimális felvételi pontszám közötti különbséggel képzett hányadosa szorozva hússzal
 • tanulmányi versenyeredmények: nemzetközi (pl. diákolimpia, EU ifjú tudós verseny) I-II-III 6/5/4, országos (pl. OKTV) első 3/tíz/döntő/második forduló 4/3/2/1, helyi, regionális, megyei (pl. Semmelweis Egyetem) I-II-III díjak: 2/1/1 pont (megjegyzés: ha az adott verseny csapatverseny volt, fele pontszám jár)

B. Tudományos teljesítményre adható pontok

  • egyetemi vagy regionális középiskolai TDK konferencia I, II, III hely: 3,2,1 pont
  • országos TDK konferencia (innovációs verseny) I, II, III hely (ill. különdíj): 6,4,2 pont
  • rektori pályázat (esszéversenyek, pl. Természet Világa) I, II hely, III. hely/dicséret: 3,2,1 pont

 • elsőszerzős hazai tudományos cikk: 2 pont; társszerzős 1 pont
 • elsőszerzős nemzetközi tudományos cikk: 6 pont; társszerzős 3 pont
 • további 2 pontot kap, aki a szakterületi PhD követelményt eléri, 4 pontot, aki ezt jelentősen (másfélszeresével) meghaladja
 • elsőszerzős előadás/poszter hazai tudományos (nem diákköri) konferencián: 2 pont
 • elsőszerzős előadás/poszter nemzetközi tudományos (nem diákköri) konferencián: 4 pont (idézhető, elsőszerzős absztrakt esetén további 1 pont)
 • tudományos díjak: érdem szerint, de általában: 2-4 pont/díj

C. Egyéb érdemekre adható pontok

 • színvonalas, legalább egy féléves demonstrátori tevékenység, vagy PhD mellett végzett oktató munka: 2 pont (a félévek számától függetlenül)
 • nyelvvizsga: felsőfok 4 pont, középfok: 2 pont
 • sporteredmény: olimpiai/világ érem 20, Európa/Universiade I-II-III 9/6/3, magyar I-II-III 6/4/2 pont
 • kiemelkedő kulturális eredmény: érdem szerint, de általában 2-4 pont/díj-kiállítás-stb.
 • közéleti tevékenység: érdem és intenzitás szerint fontos tisztségenként maximum 2 pont időtartamtól függetlenül; összességében az erre kapható pontok mértéke nem haladhatja meg a 8-at

Megjegyzés:
A Doktori Iskola hallgatóira a vonal alatti pontok vonatkoznak csak. Az Egészségtudományi Kar hallgatóira vonatkozó pontrendszert a Kar tehetséggondozó szabályzata tartalmazza.

A pályázatokban szereplő anyagokat a Tanács Titkársága a Tanács erre megbízott tagjainak felügyeletével összesíti. Az összesített pontok alapján kialakul az egyetem hallgatóinak karonként és évfolyamonként, illetve a Doktori Iskolában külön vett rangsora, amely rangsorban a Tanács ezzel foglalkozó ülésén „vonalat húz” és a e vonal feletti hallgatók válnak a Kiválósági Lista részeseivé.

Kiválósági lista

A Semmelweis Egyetem Kiválósági Listáján azok a hallgatók szerepelnek, akik mind tanulmányi, mind szociális és sport eredményeikkel elérték a felvételhez szükséges ponthatárt, de a tanácstagok döntése alapján az aktuális évben nem került be a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program mentoráltjai közé.

2020-ban a Kiválósági Listára került hallgatók

ÁOK

I. évfolyam
Bogner Luca Laura
Kákonyi Marcell
Kirchlechner-Farkas Judit
Kovács Domonkos Előd
Leszkó Dárius
Pierson-Bartel Róbert
Szappanos Attila
Péter Dániel Mihály

II. évfolyam
Csákai-Szőke Péter
Gombási Ákos
Molnár Balázs
Uri Benjámin

III. évfolyam
Hahn Viktória

IV. évfolyam
Miklós Gabriella
Schulc Klára

V. évfolyam
Hajnal Benjámin Zoltán

IV. évfolyam
Bányai Bálint

PAK
Tankó-Farkas Kinga Kata II. évfolyam

GYTK
Filipszki Gábor I. évfolyam
Halász Péter Sándor I. évfolyam
Major Ábel III. évfolyam
Pásztor Balázs László V. évfolyam

FOK
Bukovszky Botond V. évfolyam

Doktori Iskola
Dr. Boussoussou Melinda I. évfolyam
Dr. Gyánó Marcell I. évfolyam
Juhász Ákos György I. évfolyam
Koszorú Kamilla I. évfolyam
Kovács Tamás I. évfolyam
Leszkó Dóra I. évfolyam
Simon Botond I. évfolyam
Simon Márton András I. évfolyam
Szepes Borbála Éva I. évfolyam
Dr. Tóth Gábor I. évfolyam
Dr. Vattay Borbála I. évfolyam
Czeti Ágnes II. évfolyam
Dr. Takács Ferenc II. évfolyam
Felkai Luca III. évfolyam
Hajdú Gábor III. évfolyam
Dr. Pató Anna Terézia III. évfolyam

Rezidens képzés
   Dr. Dobronyi Levente II. évfolyam

2019-ben a Kiválósági Listára felkerült hallgatók

Fölsz Orsolya ÁOK I.évf.
Gergely Tamás ÁOK V.évf.
Zakariás Sára Judit ÁOK V.évf.
Zichó Krisztián ÁOK V.évf.
Gömöri Kamilla PhD
Dr. Mészáros Martina PhD
Tóth Krisztina PhD
Sipos Evelin PhD
Dr. Nagy Zsófia PhD
Agócs Róbert István PhD
Zöldi Miklós PhD

2018-ban a Kiválósági Listára felkerült hallgatók

Dr. Balogh Mihály PhD
Déri Máté Tamás PhD
Horváth Viktória ÁOK