1. Milyen kritériumok alapján kerülhet be valaki a Tehetséggondozó Programba?

A Kiválósági Listára való felkerülés a múltbeli teljesítmény formális mutatói alapján történik, hogy a Tehetséggondozó Program többletlehetőségeiben való részesülést ne befolyásolhassa valamely személyes ismeretség. Ugyanakkor ezt követően egy személyes elbeszélgetésre is sor kerül, ahol a hallgatók motivációjáról, szakmai-orvosi elkötelezettségéről, habitusáról egy árnyaltabb képet lehet kapni.

2. Elsőéves korban mi jelenti a tehetséget, és hogyan lehet ezt mérni?

Az első évfolyamokon viszonylag sok középiskolából érkező tudományos díjat elnyert hallgató, így a Kiválósági Listára való felkerülés már az elsőéves hallgatók esetén is korábban elért formális eredményekhez köthető.

3. Hová fordulhatnak azok a hallgatók, akik tehetségesnek érzik magukat, de a formális kritériumok alapján nem kerülnek be az egyetem Kiválósági Listájába?

Az egyetem Tehetségpontján az egyetem minden hallgatójának joga van jelentkezni, és segítséget kérni tehetségének kibontakoztatásához. Indokolt esetben az adott hallgatóval az egyetem Tehetséggondozó Tanácsának egy vagy több tagja személyesen is elbeszélget a hallgató speciális lehetőségeinek felmérésére.

4. Milyen segítséget lehet kapni az egyetem Tehetségpontján?

A Tehetségpont részletes információkat tud nyújtani a Tehetséggondozó Programról információt ad a Tehetséggondozó Programba való bekerülés módjáról tájékoztat az egyetem más mentorprogramjairól segítséget ad az egyetem hozzá forduló bármely, magát tehetségesnek tartó hallgatójának abban, hogy tehetségéhez és speciális igényeihez mérten részesülhessen az egyetem többletlehetőségeiből (ennek keretében életvezetési, és karrier tanácsadást szervez, valamint – szükség esetén – megszervezi a hozzá forduló hallgatók és a Program mentorainak, valamint a Tehetséggondozó Tanács tagjainak találkozását) Az egyetem különböző mentorprogramjai közötti átjárás hogyan valósítható meg, illetve a hallgatók részt vehetnek-e több mentorprogramban egyszerre? Minden hallgatót kellően kell informálni arról, hogy mit jelentenek az egyetemen működő programok, milyen céllal jöttek létre, és mit kapnak a hallgatók, ha valamelyik mentorprogramba bekapcsolódnak. Az induláskor nincs megszabva, hogy a hallgatók csak és kizárólag egy programban vehetnek részt, de erre a hallgatók közötti információáramlás elindulásával, a programok ismertségének növekedésével a későbbiekben törekedni fogunk.

5. Azoknak a diákoknak, akiknek már van mentoruk (TDK témavezető, PhD témavezető, laborvezető) lesz-e új mentoruk a Tehetséggondozó Programban?

A mentor segíti, figyelemmel kíséri a hallgató emberi, szakmai fejlődését, amihez nem baj, sőt a hallgató kapcsolatrendszere bővülése miatt kifejezetten hasznos, ha a mentor más szakterületről érkezik, mint a hallgató eredeti szakterülete, ahol már pl. diákkörös vezetőként vagy PhD témavezetőként rendelkezik szakterületi mentorral. A hallgatók mentorait a Tanács választja ki a listán szereplő mentorok közül, de mentor lehet az is, akit a hallgató javasol, ha javaslatát a Tanács elfogadja.

6. Mit jelent a Tehetséggondozó Programba kerülő PhD hallgatók esetén fokozott publikációs elvárás? A fokozatszerzés feltételei is változnak ezzel számukra?

A PhD hallgatók számára a fokozatszerzés követelményeit nem változtatja meg (nem nehezíti) az, hogy az adott hallgató a Tehetséggondozó Program résztvevője vagy sem. Azonban azok a PhD hallgatók, akik nem kimagasló, a minimálisan követeltnél lényegesen nagyobb publikációs eredménnyel vágnak bele a PhD fokozat megszerzésébe, fokozatot kaphatnak, de a Tehetséggondozó Programból (és ezáltal az egyetem kiemelt figyelméből) kikerülnek.

7. Mikor kaphatnak ösztöndíjat a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programba felvett hallgatók?

A programba a felvételi beszélgetésen megfelelt első-, másodéves és PhD hallgatók december elejétől vehetnek részt. Sajnos az egyetem anyagi lehetőségei ebben a tanévben még nem teszik lehetővé, számukra külön ösztöndíj folyósítását, erre azonban szponzorok szerzésével is igyekszünk megteremteni a feltételeket.