Betűméret: A A A

Dr. Balog Piroska

Önéletrajz

Név:                Dr. Balog Piroska, PhD
mhely:
           1089, Budapest, Nagyvárad tér 4,
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, 2011 szoba
Tel:                  06-1-2102930/ 56403
E-mail:             balopir [KUKAC] net [PONT] sote [PONT] hu

Végzettség

2000-2007      PhD, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola,
Klinikai Pszichológia Program

1991-1996      Babes – Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, pszichológia szak

 

Egyéb képzések

2002- 2006     Klinikai és Mentálhigiéniai Szakpszichológus Képzés, Pécs

2005- 2010     Meditációs és Szimbólumterápiás Képzés (Dr. Szőnyi Magda)

2002 -2008     Családterapeuta képzés és szupervízió (Dr. Túry Ferenc, Dr. Rátay Csaba)

1999 -2000     Képzés segítő foglalkozásúaknak (Orosz Katalin)

1999 -2000     Transzperszonális Szemináriumok (Orosz Katalin)

1997 -1999     Hipnózis elmélet és gyakorlat (Vargha Jenő László és Dr. Bányai Éva)

1996 -1999     Posztgraduális Mentálhigiénés Szakosító Képzés (Dr. Székely Ilona, Dr. Tarján Emőke, Czigány Éva)

1997 – 1998    Családterápiás elméleti és gyakorlati képzés, szupervízió (Dr. Székely Ilona)

1995 -1997     Autogén tréning és relaxáció (Dr. Szőnyi Magda, Hegyi Johanna)

1997                 Fókuszterápiás alapképzés (Marta Stapert Wezelenburg)

1994 -1997      Pszichodráma (Rosca B. Zsuzsa, Butyka Enikő)

Szakmai tapasztalat

 2008 okt-tol Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, adjunktus

2005 márc.-tól     Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, egyetemi tanársegéd

2005 jan.-tól Mentálhigiéné és Pszichoszomatika folyóirat szakmai lektora

2000 szept.-től Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest, ösztöndíjas PhD hallgató (kutatási témám: szív-érrendszeri megbetegedések pszichoszociális háttértényezői)

2001máj.-2001aug. Karolinska Intézet Stockholm, PhD hallgató, Erasmus ösztöndíj 

2000 szept.-től Magatartástudományi Intézet Szakambulanciája, Budapest, pszichológus

2000 ápr.-2000szept. Megyei Kórház Belgyógyászat-Kardiológia, Csíkszereda, egyéni- és csoportos relaxáció szívbetegeknek

2000márc.-2000szept. Napsugár Alapítvány, Bukarest, hivatásos nevelőszülőknek alkalmassági pszichodiagnosztika, oktató, tréningvezető

1998 máj.-1999-máj. Csibész Alapítvány, Csíksomlyó, Gyermekotthonból kikerült fiatalok nevelőinek esetmegbeszélő csoport vezetése

1998 dec-2000 szept. S.O.S. Lelkisegély Telefonszolgálat, Csíkszereda, kiképző, szervező, vezető

1997 szept.-1998 márc. Családterápiás Intézet, Pécs, koterapeuta pár- és családterápiákban

1997 szept.-1998 márc. S.O.S. Élet Telefonszolgálat és Krízisambulancia, Pécs, képzésen, esetmegbeszélő csoporton való részvétel

1996 szept.-2000 ápr. Megyei Kórház, Csíkszereda, pszichodiagnosztika, pszichoterápia

Oktatói tapasztalat

2012 szept – 2016 január TGYÁS és GYED

2016 januártól: „Orvosi Kommunikáció” és „Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban” című tárgyak oktatása

2002 – 2012 Semmelweis Egyetem, Budapest, orvosi pszichológia oktatása magyar és angol nyelven, és 2005 – 2012 az orvosi pszichológia angol nyelvű oktatásának vezetője (2012 októbertől TGYÁS+GYED-en)

2002–2008 az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán krízisintervenció oktatása és személyiségfejlesztő tréningek vezetése.

Társasági tagság

Magyar Pszichológiai Társaság

Magyar Pszichofiziológiai és Egészségpszichológiai Társaság

Magyar Kardiológusok Társaságában – a Kardiovaszkuláris Prevenciós és Rehabilitációs Munkacsoport tagja

European Health Psychology Society – Magyarország képviselője

International Society of Gender Medicine

International Society of Behavioral Medicine

Díjak

2002 “Top Citation Poster Award” (“Leginkább Idézett Poszter Díja”) Az Amerikai Pszichoterápiás Társaság 60.  Éves Találkozóján, Barcelona.

2003 “Travel Assistance Award” (“Utazási Díj”) Az Amerikai Pszichoszomatikus Társaság 61. Találkozóján, Arizona, Phoenix.

2004, 2005 a “Szekció Legjobb Előadója” díja a Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola konferenciáin, Budapest.

2006 “Early Career Award” (“Fiatal Kutatók Díja”) a Magatartásorvoslási Társaság 9. Nemzetközi Kongresszusa, Bangkok.

Publikációi

 Idegen nyelvű publikációk

1.    Balog P, Janszky I, Leineweber C, Blom M, Wamala SP, Orth-Gomer K (2003): Depressive symptoms in relation to marital and work stress in women with and without coronary heart disease. The Stockholm Female Coronary Risk Study. Journal of Psychosomatic Research, 54, 113-119.
2.    Blom M, Janszky I, Balog P, Orth-Gomer K, Wamala SP (2003): Social relations in women with coronary heart disease. The effects of work and marital stress. Journal of Cardiovascular Risk, 10 (3):201-206.
3.    Székely A, Balog P, Benkő E, Breuer T, Székely J, Kertai MD, Horkay F, Kopp M, Thayer JF (2007): Anxiety predicts mortality and morbidity after coronary artery and valve surgery – a four year follow up study.  Psychosomatic Medicine. 69: 625-631.
4.    Stauder A, Konkoly Thege B, Kovács ME, Balog P, Williams VP, Williams RB. (2010): ” Worldwide stress: Different problems, similar solutions? Cultural adaptation and evaluation of a standardized stress management program in Hungary”. International Journal of Behavioral Medicine; 17(1): 25-32.
5.    Kopp M, Konkoly Thege B, Balog P, Stauder A, Salavecz Gy, Rózsa S, Purebl Gy, Ádám Sz (2010, megjelenés alatt): Measures of stress in epidemiological research. Journal of Psychosomatic Research.
6.    Degi LCs. Balog P, Kopp M, Kállay É, Thayer JF, Csikai EL (2010): Depressive symptoms, negative life events and incidence of lifetime treatment of cancer in the Hungarian population. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies,Vol. 10, No. 1, 39-57.
7.    Bal
og P, Falger P, Szabó G, Dégi LCs, Stauder A, Székely A, Kopp M (2010 – beküldve): Gender differences in the context of Marital Distress, Hypertension and Depression. European Journal of Internal Medicine.

Magyar nyelvű publikációk

Könyvfejezetek
1.    Balog P, Kedves E (1995): A harmónia fogalmának képi megjelenítése egyetemisták meditációjában. In: Művészetek – Szimbólumok – Terápiák. Bagdy E, Bognár A, Urbánné VK (szerk.): Pszüchagógosz Kiadó, Budapest, 209-214.
2.    Balog P (2000): A kóros soványság kezelése relaxációval. In: Brassai László (szerk.): Testünk nyelve-lelkünk képei. T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 101-114.
3.    Demetrovics Zs, Kovács L, Balog P (2000): A csíkszeredai fiatalok alkohol- dohány- és drogfogyasztási szokásai. In: Országos Pszichiátriai Konferencia Kiadványa. Veress Albert (szerk.), Status Kiadó, Csíkszereda, 173-178.
4.    Balog P (2006): Házasság és életminőség: házasság, házastársi stressz, válás. In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Kopp M., Kovács M (szerk.), 233-245.
5.    Balog P (2006): A szív-és érrendszeri betegek életminősége. In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Kopp M, Kovács M (szerk.), 444-466.
6.    Balog P (2008): A házastársi/élettársi kapcsolat szerepe az esélyteremtésben.
In: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Kopp M (szerk.), Semmelweis Kiadó. 240-249.
7.    Balog P, Purebl Gy (2008): Pszichoszociális tényezők a szív-és érrendszeri betegek esélyteremtésében (Hungarostudy Egészségpanel 2006). In: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Kopp M (szerk.), Semmelweis Kiadó. 544-550.
8.    Székely A, Balog P (2008): Nyitott szívműtéten átesett betegek életesélyeit növelő tényezők. In: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Kopp M (szerk.), Semmelweis Kiadó. 551-556.
9.    Purebl Gy, Balog P (2008): A depressziós tünetegyüttes jelentősége az esélyteremtés szempontjából. In: Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Kopp M (szerk.), Semmelweis Kiadó. 584-591.

Tanulmányok
1.    Balog P, Séra L. (1998): A humor mint megküzdési stratégia. Végeken, 9 (1): 14-23.
2.    Balog P, Tarján E, Demetrovics Zs (2002): Egy lehetséges megoldás kapcsolati krízisben: a gyökerek közös keresése. Egy párterápia első 12 ülésének fontosabb mozzanatai. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 3 (3-4): 26-30.
3.    Balog P, Dégi LCs (2005): A családi támogatottság szerepe a daganatos nők pszichoszociális sérülékenységének csökkentésében. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 6, 1, 17-34.
4.    Balog P, Mészáros E (2005): Házastársi stressz, depressziós tünetek és a cardiovascularis vulnerabilitás – nőknél. Lege Artis Medicinae. Orvostudományi Továbbképző Folyóirat. (15). 8. 685-692.
5.    Balog P, Székely A, Szabó G, Kopp M (2006) A Rövidített Házastársi Stressz Skála pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 7 (3), 193-203.
6.    Cserép Zs, Losoncz E, Malik A, Székely A, Balog P, Kopp M (2008): Nyitott szívműtéten átesett betegek életkilátásait meghatározó pszichoszociális tényezők. Orvosi Hetilap.  Akadémiai Kiadó. vol.149.nr.33.1549-1554.
7.    Dégi LCs, Balog P (2009): A daganatos diagnózisközlés orvosi, pszichológiai és szociális háttértényezői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 10. 1. 1-19.
8.    Kopp M, Balog P, Konkoly TB, Salavecz Gy, Stauder A, Csóka Sz, Bódizs R (2009): A lelki egészség epidemiológiai, pszichofiziológiai vizsgálata és a lelki egészségmegőrzés lehetőségei. Népegészségügy. (87).2. 52-59.