A Tehetségdíj, egy olyan  egyszeri, 500.000 Ft-os támogatás amelyet a Kerpel-Fronius Ödön Program hallgatói tudományos  kutatómunkára vagy saját tudományos munka bemutatására hazai vagy nemzetközi konferencián költhetnek. A támogatás a  Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács és a Semmelweis Egyetem “Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás segítségével valósul meg.

Támogatásra jogosultak köre:
 1. A Semmelweis Egyetem hallgatója, aki legalább 1 éve tagja a Kerpel Tehetséggondozó Programnak
  1. és emellett a Semmelweis Egyetem graduális hallgatója, aki legalább 1 éve végez dokumentáltan TDK munkát
  2. vagy a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója
A támogatásra pályázó által benyújtandó:
 1. Pályázati adatlap
 2. Önéletrajz maximum 1 oldalban
 3. Munkaterv 1 oldalban
  /vagy a konferenciára benyújtott absztrakt másolata és az absztrakt elfogadásról szóló visszajelzés
 4. Mentori és témavezetői ajánlás
 5. Graduális képzésben résztvevő hallgatóknál a lezárt szemeszterek átlaga
 6. Publikációs lista
 7. Költségterv

Az elbírálásnál fontos szempont a munkaterven és a tanulmányi eredményen kívül, a hallgatóról adott mentori értékelés, a TDK és/vagy PhD Konferencián elért eredmények, konferencia előadások. A támogatás kutatásra és konferencián történő részvételre (utazásra). A támogatás felhasználásáról költségtervet kell készíteni!

A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a „Kerpel Kutatási Pályázat” támogatás eredményeként megjelenő tudományos közleményeken valamint nemzetközi tudományos konferencián bemutatott előadáson illetve poszteren és konferencia absztrakton a Projekt azonosítószámát és címét (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009, Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése) feltünteti.

A pályázat értékelése

A pályázatról a beadást követően a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács dönt. A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk, és a nyertes pályázókat a Kerpel-napon hirdetjük ki. A nyertes pályázóknak az elért eredményekről a pályázat befejezése után szóban beszámolót kell tartaniuk.
A Semmelweis Egyetem a nyertes pályázókkal egyszeri ösztöndíj kiegészítésre szerződést köt.

A támogatás módja:
 • egyszeri ösztöndíj kiegészítés 500.000 Ft értékben
 • a kifizetésére az Ösztöndíjszerződés megkötését követő 30 napon belül kerül sor
 • a Támogatásra rendelkezésre álló keret: 2.500.000 Ft/év „Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatásból

A pályázatot az office.kerpel@gmail.com e-mail címre elektronikusan kell eljuttatni a pályázat időtartama alatt.

A támogatás forrása:


Semmelweis Egyetem
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács és
„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés
tudományos műhelyeinek fejlesztése” című,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás