Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 24.
61283 Összes oltás
10488 Beoltott Semmelweis Polgár

Bizottságok:

Fogorvostudományi Kar
SZENÁTUSI BIZOTTSÁGOK

Tanulmányi és Vizsga Bizottság:

Elnök:            Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)     
Tagok:            Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
                        Dr. Szabó Bence egyetemi adjunktus (Orális Diagnosztikai Tanszék)
                        Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)
                        HÖK 3 fő
                        Borbola József Dániel
                        Kreuter Patrik
                        Somodi Kristóf

Tanulmányi és Vizsga Bizottság ügyrendje(pdf)

Etikai és Fegyelmi Bizottság:

Elnök:            Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd (Fogpótlástani Klinika)
Tagok:           Vasziné Dr. Szabó Enikő (Konzerváló Fogászati Klinika)
                   Dr. Nemes Bálint egyetemi tanársegéd (Gyermekfogászati és Fogszab.Klinika)
                        HÖK 2 fő
                        Kovács Vanda         
                        Kapai Ádám

→ Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje (pdf)

Oktatási-,  Kredit- és kreditátviteli  Bizottság:

Elnök:            Dr. Dőri Ferenc egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika)
Tagok:            Dr. Joób Fancsaly Árpád egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és
                        Fogászati Klinika
                        Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)
                        HÖK 2 fő:
                        Révész Sára
                        Somodi Kristóf
Tanácskozási joggal:
                        Dr. Gera István Professor Emeritus (Parodontológiai Klinika)

→ Oktatási-, Kredit- és Kreditátviteli Bizottság ügyrendje (pdf)

KARI BIZOTTSÁGOK

Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság
Elnök         Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, igazgató (Orálbiológiai Tanszék)
Tagok         Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)
                    Dr. Károlyházy Katalin egyetemi docens (Fogpótlástani Klinika)
                    Dr. Kerémi Beáta egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)
                    Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató (Parodontológiai Klinika)
                    Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, igazgató (Orális Diagnosztikai Tanszék)
                    Dr. ifj. Kaán Miklós egyetemi adjunktus (Gyermekfogászati és
                    Fogszabályozási Klinika)
                    HÖK 1 fő
                    Borsik Bálint Mátyás

→ Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság (pdf)

Képzési és Minőségbiztosítási (önértékelési) Bizottság

Elnök:         Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, igazgató (Konzerváló Fogászati Klinika)
Tagok:          Dr. Barabás József egyetemi tanár (Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati
                        Klinika)
                        Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, igazgató (Fogpótlástani Klinika)
                        Dr. Németh Orsolya egyetemi docens, igazgató (Fogászati és Szájsebészeti Oktató
                        Intézet)
Tanácskozási joggal:
                         Dr. Gera István Professor Emeritus (Parodontológiai Klinika)

→ Képzési és Minőségbiztosítási (önértékelési) Bizottság ügyrendje (pdf)