Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 24.
391898 Összes oltás

Bizottságok:

Fogorvostudományi Kar
SZENÁTUSI BIZOTTSÁGOK

Tanulmányi és Vizsga Bizottság:

Elnök:            Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)     
Tagok:            Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
                        Dr. Szabó Bence egyetemi adjunktus (Orális Diagnosztikai Tanszék)
                        Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)
                        HÖK 3 fő
                        Kreuter Patrik
                    Pintér Dominik
                        Somodi Kristóf

Tanulmányi és Vizsga Bizottság ügyrendje(pdf)

Etikai és Fegyelmi Bizottság:

Elnök:            Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd (Fogpótlástani Klinika)
Tagok:           Vasziné Dr. Szabó Enikő (Konzerváló Fogászati Klinika)
                   Dr. Nemes Bálint egyetemi tanársegéd (Gyermekfogászati és Fogszab.Klinika)
                        HÖK 2 fő
                        Kreuter Patrik        
                        Kovács Bernadett

→ Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje (pdf)

Oktatási-,  Kredit- és kreditátviteli  Bizottság:

Elnök:            Dr. Dőri Ferenc egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika)
Tagok:            Dr. Joób Fancsaly Árpád egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és
                        Fogászati Klinika
                        Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)
                        HÖK 2 fő:
                        Révész Sára
                        Somodi Kristóf
Tanácskozási joggal:
                        Dr. Gera István Professor Emeritus (Parodontológiai Klinika)

→ Oktatási-, Kredit- és Kreditátviteli Bizottság ügyrendje (pdf)

KARI BIZOTTSÁGOK

Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság

Elnök: Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető (Orális Diagnosztikai Tanszék)
Tagok: Dr. Borbély Judit egyetemi docens (Fogpótlástani Klinika)
            Dr. ifj. Kaán Miklós egyetemi docens (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
            Dr. Molnár Bálint egyetemi docens (Parodontológiai Klinika)
            Dr. Orsós Mercédesz egyetemi tanársegéd (Fogászati és SzájsebészetiOktató Intézet)
            Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, dékáni tanácsadó (Orálbiológiai Tanszék)
            Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus (Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
            Dr. Vág János egyetemi tanár, igazgató (Konzerváló Fogászati Klinika)
            Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens, tanszékvezető (Orálbiológiai Tanszék)
            HÖK 1 fő        Borsik Bálint Mátyás

→ Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság (pdf)

Képzési és Minőségbiztosítási (önértékelési) Bizottság

ELNÖK:  Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)
Tagok:    Dr. Balaton Gergely egyetemi adjunktus (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
                Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos (Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
                Dr. Déri Tamás klinikai szakorvos (Fogpótlástani Klinika)
                Dr. Németh Orsolya egyetemi docens (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)

→ Képzési és Minőségbiztosítási (önértékelési) Bizottság ügyrendje (pdf)