Fogorvostudományi Kar – SZENÁTUSI BIZOTTSÁGOK  2023. novembertől

Tanulmányi és Vizsga Bizottság:

Elnök:            Dr. Szabó Bence egyetemi adjunktus (Orális Diagnosztikai Tanszék)     
Tagok:            Dr. Mikulás Krisztina egyetemi docens (Fogpótlástani Klinika)
              
        Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)                      
                       Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)

                        HÖK 3 fő
                        Kovács Bernadett
                        Balogh Júlia Emma

                        Szürös Máté

Tanulmányi és Vizsga Bizottság ügyrendje(pdf)

Etikai és Fegyelmi Bizottság:

Elnök:            Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd (Fogpótlástani Klinika)
Tagok:           Vasziné Dr. Szabó Enikő egyetemi adjunktus (Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika)   
                       Dr. Nemes Bálint egyetemi tanársegéd (Gyermekfogászati és Fogszab.Klinika)

                        HÖK 2 fő
                        Kovács Bernadett
                        Balogh Júlia Emma

Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje (pdf)

Kreditátviteli  Bizottság:

Elnök:            Dr. Dőri Ferenc egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika)
Tagok:            Dr. Joób Fancsaly Árpád egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és
                        Fogászati Klinika
                       Vasziné Dr. Szabó Enikő egyetemi adjunktus (Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika) 
                        HÖK 2 fő:
                        Labancz Laura
                        Szürös Máté
Tanácskozási joggal:
                        Dr. Gera István Professor Emeritus (Parodontológiai Klinika)

Kreditátviteli Bizottság ügyrendje (pdf)


Fogorvostudományi Kar – KARI BIZOTTSÁGOK

Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság

Elnök: Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető (Orális Diagnosztikai Tanszék)
Tagok: Dr. Borbély Judit egyetemi docens (Fogpótlástani Klinika)
            Dr. ifj. Kaán Miklós egyetemi docens (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
            Dr. Molnár Bálint egyetemi docens (Parodontológiai Klinika)
            Dr. Orsós Mercédesz egyetemi tanársegéd (Fogászati és SzájsebészetiOktató Intézet)
            Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, dékáni tanácsadó (Orálbiológiai Tanszék)
            Dr. Vaszilkó Mihály egyetemi adjunktus (Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
            Dr. Vág János egyetemi tanár, igazgató (Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika)   
            Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens, tanszékvezető (Orálbiológiai Tanszék)
            HÖK 1 fő        Keskeny György Árpád

Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság (pdf)

Képzési és Minőségbiztosítási (önértékelési) Bizottság

ELNÖK:  Dr. Németh Orsolya egyetemi docens (Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet)   
Tagok:    Dr. Balaton Gergely egyetemi adjunktus (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika)
                Dr. Barabás Péter klinikai szakorvos (Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
                Dr. Déri Tamás klinikai szakorvos (Fogpótlástani Klinika)
               

Képzési és Minőségbiztosítási (önértékelési) Bizottság ügyrendje (pdf)