A Kari Tanács a Kar legfőbb döntéshozó testülete

A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának tagjai

 2023. szeptembertől
A Semmelweis  Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak értelmében, a Fogorvostudományi Kar Tanácsának tagjai személy szerint a következők:
KT határozat: 48/2019.(XII.06.)

Szavazati jogú tagok, tisztségük alapján:

FOK-os képviselők:
 • Dr. Gerber Gábor egyetemi tanár, dékán a Kari Tanács elnöke, Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézet
 • Dr. Németh Zsolt egyetemi tanár, dékánhelyettes, Arc-Állcsont, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
 • Dr. Németh Orsolya egyetemi docens, dékánhelyettes, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
 • Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, dékánhelyettes Orális Diagnosztikai Tanszék
 • Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, igazgató, Fogpótlástani Klinika
 • Dr. Márton Krisztina egyetemi tanár, tanszékvezető Propedeutikai Tanszék
 • Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens, igazgató, Gyermekfog. és Fogszabályozási
 • Dr. Vág János egyetemi tanár, igazgató, Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika
 • Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató Parodontológiai Klinika Klinika
 • Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens, tanszékvezető, Orálbiológiai Tanszék
FOK választott képviselők:

a) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi tanárok, docensek választási körzete
Dr. Mikulás Krisztina egyetemi docens, Fogpótlástani Klinika

b.) vezetői megbízással nem rendelkező egyetemi adjunktusok, tanársegédek választási körzete
Dr. Végh Dániel egyetemi adjunktus, Fogpótlástani Klinika

ÁOK-s képviselők: szavazati joggal 5 fő

dőlt betűvel az aktuális tanévben  szavazati joggal nem rendelkező tagok :
szavazati jog évenkénti váltással 5 fő szavazati jogú tag/év

 1. Dr. Csala Miklós egyetemi tanár, Molekuláris Biológiai Tanszék
 2. Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár,  Élettani Intézet
 3. Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár Orvosi Biokémiai Intézet
 4. Dr. Kőhidai László egyetemi docens, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 5. Dr. Riba Pál egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
 6. Dr. Liliom Károly egyetemi docens,  Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
 7. Dr. Sőti Csaba egyetemi docens, Molekuláris Biológiai Tanszék
 8. Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár, igazgató Orvosi Mikrobiológiai Intézet
 9. Dr. Takács István-Dr. Masszi Tamás –I.-II. Belgyógyászati Klinika
 10. Dr. Tímár Botond egyetemi docens, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Int.
Doktorandus Önkormányzat delegáltja

kijelölés alatt

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség delegáltja

Dr. Kóbor András ny. egyetemi docens

Hallgatói Önkormányzat (4 fő szavazati joggal)

4 fő magyar hallgató (szavazati joggal): – FOK-Hallgatói Rész-Önkormányzat
Kovács Bernadett
Balogh Júlia Emma
Szürös Máté
Keskeny György Árpád

2 fő külföldi hallgató (szavazati joggal)
Eveen Wendy (HÖK-angol)
Kovács Anna   (HÖK-német)
1 fő tanácskozási joggal
Sophia Weber  (HÖK-angol)

Állandó meghívottak – tanácskozási joggal – szavazati jog nélkül:

Dr. Merkely Béla egyetemi tanár – Rektor
Dr. Pavlik Lívia, Kancellár
Baumgartnerné Holló Irén, Gazdasági főigazgató
Dr. Alpár Alán igazgató, Nemzetközi Tanulmányok Igazgatósága
Dr. Antóny Zsolt egyetemi főtitkár
Dr. Bartha Károly egyetemi docens, elnök Tanulmányi és Vizsga Bizottság
Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, elnök, Doktori Tanács elnöke
Dr. Fehér Erzsébet Professzor Emeritus
Dr. Fogarasi Katalin igazgató Szaknyelvi Intézet
Dr. Gera István Professzor Emeritus
Dr. Gerle János igazgató, Oktatási Centrum Igazgatóság
Dr. Kiss Levente Oktatásfejlesztési,-módszertani és szervezési Központ igazgatója
Dr. Reichert Péter, Emberi Erőforrás-gazd. Főigazgató
Dr. Szabó Attila  a Klinikai Központ elnöke (delegált képviselő: Dr. Hermann Péter)
Dr. Zalatnai Attila egyetemi docens, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Dr. Zelles Tivadar Professzor Emeritus
Falatovics Tünde Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója
Dr. Gecse Veronika hivatalvezető, Dékáni Hivatal tartós távollét
Horváth Ákos  Műszaki Főigazgató
Valyon Beatrix kiemelt igazgatási szakértő  – Alkalmazotti Tanács

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK:

FOK Kari Tanács tagjai 2020.

Galéria

4kép
FOK Kari Tanács tagjai 2015.
FOK Kari Tanács tagjai 2014.