Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar  közleménye az  50.,  60., és 65. éve végzett fogorvosok részére

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.    Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1959-ben, (vas díszdiploma),  1964-ben, (gyémánt díszdiploma) és 1974-ben (arany díszdiploma) szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany, gyémánt és vas díszoklevél ünnepélyes átvétele érdekében 2024. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@semmelweis.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket. A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot, értesítési címet, e-mail címet.

A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2024. szeptember végén-október elején (szombaton) kerül sor.

 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelentkezés csak adatkezelési tájékoztatás elfogadásával, az adatkezelési hozzájárulás visszaküldésével érvényes.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési hozzájárulás

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar közleménye az 50 és 60 és 65 éve végzett fogorvosok részére (letöltés pdf formátumban)
Jelentkezési lap letöltése (doc)