Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 07.
475413 Összes oltás

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Tisztelt Tanárgyi előadó Asszony/Úr!
Tisztelt Hallgatók!

Ezúton szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, hogy a záróvizsgák lebonyolítása során, amennyiben a záróvizsgához gyakorlati (beteggel való vizsgálat) vizsgarész is párosul, kötelező előírás az, hogy a vizsgán részt vevő hallgatónak 7 napnál nem régebbi negatív PCR tesztettel kell rendelkeznie, mely tesztet a vizsga megkezdése előtt kötelező bemutatnia a vizsgáztató oktatónak, továbbá a vizsga előtt pretriázson kell részt vennie a hallgatóknak. Negatív PCR teszt hiányában a hallgató vizsgázása nem engedélyezhető!

Kérném a fenti rendelkezések kötelező megtartását!

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes