Definíció:

Aneurizmának nevezzük az ér körülírt tágulatát, ha maximális átmérője a beteg adott ép erének 150%-át meghaladja.

Az aorta normál átmérője 70 éves férfiak és nők MR képei alapján

Az aneurizmatikus értágulatok az esetek döntő hányadában az artériákon jelentkeznek. Az artériás értágulatok leggyakrabban az aortán alakulnak ki, melyek az összes aneurizmák kb. 80%-át teszik ki.

Prevalencia:

 • férfiak 75 év felett: 5-16%
 • nők 75 év felett: 0.7-2.2%

1-5%-ban érinti a népességet, incidenciája a korral folyamatosan növekszik, a legveszélyeztetettebb csoport a 65 év feletti dohányzó férfiak.

Etiológia:

Az aneurizmák kialakulásában legtöbb tankönyv, irodalom az atherosclerosist említi, azonban ez vita, hogy valójában ténylegesen az atherosclerosis a kiindulása annak a degeneratív folyamatnak, amely során a mediában található elasztin kárásodik.

 

Egészséges és aneurysmaticusan tágulat aortafal
Egyéb etiológiai faktorok:
 • infekciós eredet
 • gyulladásos eredet
 • iatrogenia (femoralis, brachialis punctio utáni álaneurysma)
 • disszekciót követően kialakult tágulat

 

Főbb rizikófaktorok

 • dohányzás (ha jelenleg is akkor magasabb)
 • idős életkor
 • férfi
 • családban előfordult aneurysmaticus tágulat
 • genetikai betegségek

 

Jellemzők:

 • Az infrarenalis hasi aorta aneurizma a leggyakrabban előforduló artériás értágulat.
 • A hasi aortát >3cm érátmérő felett tekintjük aneurizmatikusnak.
 • Általában tünetmentes, mellékleletként kerül felismerésre.
 • Tünete lehet a spontán vagy tapintásra megjelenő fájdalom, mely lokális vagy a hátba/genitáliákba sugárzó – ilyenkor rapid növekedés, ruptúra lehetősége is.
 • Szövődményei lehet elsősorban a ruptura, ritkábban a környező szervek kompressziója, fisztula, distalis embolizáció.
 • Az aneurizma ruptura perioperatív mortalitása eléri a 30-40%-ot.
 • Morfológiai megjelenését tekintve megkülönböztetünk fuziformis (szimmetrikus, orsószerű) és szakkuláris (aszimmetrikus) aneurizmát.
 • Elhelyezkedése szempontjából suprarenalis, pararenalis, juxtarenalis és infrarenalis helyzetű lehet
A, Fusiformis (orsó); B, Saccularis (bogyó) forma
A, Infrarenalis; B, juxtarenalis; C, pararenalis; D, IV. TAAA

A hasi aorta aneurizma eszközös diagnosztikájában az ultrahang az elsőként választandó képalkotó vizsgálat, a CT angiográfia pedig jelentős szerepet játszik az aneurizma kiterjedésének és méretének a meghatározásában, a terápiás terv felállításában és a rupturaveszély/ruptura megítélésében.

Elektív műtéti indikációt jelent általában az 5,5 cm maximális átmérőt meghaladó fuziformis infrarenalis aorta aneurizma, de műtétet igényelhet az évente több mint 1 cm-t növekvő vagy a tünetet okozó vagy szakkuláris aneurizma is.

A hasi aorta aneurizma lehetséges műtéti kezelése a nyitott, illetve az endovaszkuláris műtét. A nyitott műtét hasi feltárásból az aneurizmazsák részleges reszekcióját, valamint műér felhasználásával aorto-aortikus műér interpozitum (tubing) beültetést vagy aorto-biiliacalis/bifemoralis protézis implantációt jelent. Az endovaszkuláris kezelés során a femoralis artériákon keresztül stent graft kerül beültetésre a kívánt pozícióba röntgen képerősítés segítségével.

Az arteria iliaca aneurizma ritkább, az abdominalis aorta aneurizmához sokszor társuló, tünetszegény aneurizma típus, mely leggyakrabban az a. iliaca communist érinti.  3 cm-es aneurizma átmérő felett mérlegelendő az elektív műtét. Operatív kezelése a stent graft implantáció vagy a nyitott műtét (aorto-femoralis, aorto-bifemoralis interpositio vagy bypass).

A mellkasi aorta aneurizmák általában ateroszklerózis talaján kialakuló, többnyire tünetmentes, mellékleletként felismerésre kerülő értágulatok, melyek érinthetik a felszálló aorta, az aortaív és a leszálló aorta szakaszt. A diagnózis felállításában a CT angiográfia az elsőként választandó képalkotó módszer. Rupturája extrém magas mortalitású. Szignifikáns rupturaveszély 6 cm-es érátmérő felett jelentkezik, ezért ezt tartjuk az operatív mérethatárnak. Az operatív kezelést tekintve nyitott műtét, endovaszkuláris és hibrid kezelés jön szóba. A nyitott műtét Dacron graft interpozitum beültetését, az endovaszkuláris műtét stent graft beültetést, a hibrid műtét pedig a két módszer ötvözéseként a szupraaortikus erek áthelyezését (debranching), majd ezt követően stent graft implantációt jelent.

A leggyakoribb perifériás aneurizma a poplitea aneurizma, mely gyakran együtt fordul elő abdominális aorta aneurizmával (30%). Tünetszegény megjelenésű, általában a 6.-7. évtizedben lévő férfiak esetén fordul elő. Szövődménye leggyakrabban embolizáció vagy trombózis, ritkán rupturál. Diagnosztizálásában a fizikális vizsgálatnak és a duplex ultrahangnak, a műtéti terv felállításában pedig a CT angiográfiának van elsődleges szerepe. A poplitea aneurizma kezelése általában nyitott műtéti technikával történik, mely során műérrel vagy autológ/homológ érpótlással történő interpozitum vagy bypass graft beültetés történik.

A femorális aneurizma ritka értágulat, általában a 7. évtizedben fordul elő férfi predominanciával. Diagnosztikájában a fizikális vizsgálat, duplex UH és a CTA kap szerepet. Műtéti megoldásaként szóba jön az endovaszkuláris fedett stent beültetés, illetve a nyitott műér vagy biológiai érgraft interpozitum beültetés.

A subclavia és az axillaris aneurizma igen ritka előfordulású aneurizma típusok. Általában a 6. életévtizedben jelentkező aszimptomatikus szupra- vagy infraclavicularis pulzatilis terime. Tünetei a környező szervek összenyomatása, iszkémiát okozó felső végtagi tromboembólia, illetve ruptura. A diagnosztikájában és a terápiás terv felállításában a CTA a legalkalmasabb módszer. Nyitott műtéti kezelésük az aneurizma reszekciója és műér vagy autológ/homológ érgraft interpozitum beültetése, endovaszkuláris módszerrel pedig fedett stent beültetése.

Az aneurizmák ritka előfordulású érbetegségek, melyek akár életveszélyes állapothoz vezethetnek. Megjelenésük esetén fontos a rendszeres képalkotó kontroll, műtéti kezelésük endovaszkuláris vagy nyitott műtéttel lehetséges nagy forgalmú vaszkuláris centrumokban.