A kollaterális keringés:

  • artériás stenosis vagy occlusio területén fejlődik ki.
  • A megkerülő pályák vért juttatnak a szűkülettől distalisan lévő érszakaszhoz
  • Jó kollaterális keringés kialakulása csaknem teljesen kompenzálni képes egy súlyos érstenosis hemodinamikai hatását.
  • A megkerülő keringés kifejlődésének fő ingere a nyomáscsökkenés a stenosis utáni érszakaszon.
  • A tartós hypoxia és a sympathicus gátlás (sympathectomia), a járás, mozgás is elősegíti kialakulását

Supraaorticus ereknek nevezzük az aortaívből eredő artéria ágakat:

  • truncus brachio-cephalicus, amely tovább oszlik a jobb a.carotis communisra, (az pedig az a.carotis externára és internára), és a jobb a.subclaviára,
  • bal a.carotis communis,
  • bal a.subclavia,
  • a.vertebralisok, amelyek az a.sublaviákból erednek

 

A supraaorticus keringés váza: