Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 18.
404045 Összes oltás

Rektori pályamunka, mint szakdolgozat:

56/2020 (IV.21.) számú szabályzat egyes, a hallgatók részére jutalomdíjjal járó pályázatokról

(10)A díjjal jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslata  alapján a dékán jeles bírálati javaslatú szakdolgozatnak  fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a tanulmányi osztályon benyújtott kérvényben kéri.

(11)Osztatlan  mesterképzésben résztvevő hallgatók számára a dicsérettel jutalmazott rektori pályamunkákat a téma szerint illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a dékán jeles bírálati javaslatú szakdolgozatnak fogadhatja el, amennyiben ezt a hallgató a tanulmányi osztályon benyújtott kérvényben kéri.

 (13)A szakdolgozatként befogadott rektori pályamunkákat a TVSZ 45. § (21)bekezdése szerint védésre kell bocsátani.(14)A (10)–(11) bekezdések szerint jutalmazott rektori pályamunkákra a TVSZ 45. § (6)-(8) bekezdéseiben szereplő előírások nem vonatkoznak.

Eljárási rend:

1. a hallgató kitölti a díjjal jutalmazott (helyezett vagy dicsérettel értékelt) pályamunka szakdolgozatként való elfogadására vonatkozó kérvényt

2. a fenti kérvényt eljuttatja az intézet vezetőjéhez, aki vagy elutasítja a kérést, vagy támogatja, és a kérvényt aláírásával és az Intézet pecsétjével látja el

3. az így ajánlott kérvényt a hallgató eljuttatja a kar Dékáni Hivatalába, ahol a dékán szándéka szerint vagy elutasítja, vagy támogatja (és ez esetben jeles bírálati jegyet javasol) a szakdolgozatként elfogadott munkát.

4. a kitöltött szakdolgozat-bejelentő lap és az aláírt, engedélyezett kérvény elektronikus másolatát a hallgató köteles  Dr. Petheő Gábor ( petheo.gabor@med.semmelweis-univ.hu ) tanulmányi felelősnek, és másolatban Dr. Tihanyi Tekla ( tihanyi.tekla_kornelia@med.semmelweis-univ.hu ) oktatási adminisztrátornak megküldeni, hogy a dolgozat szakdolgozatként is rögzítésre kerülhessen  a Neptun rendszerben is.