Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem „legfiatalabb” kara több, mint egy évtizedes fejlesztőmunka eredménye, 2010-ben alakult három, a természettudományok és társadalomtudományok határterületén dolgozó intézet, az Egészségügyi Menedzserképző Központ, a Mentálhigiéné Intézet és az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet részvételével.

Az EKK a társadalomtudományokat helyezi a központba, de integrálja az interdiszciplináris, határterületi képzéseket is. Az egészségügyi menedzsment, a lelki és közösségi egészség, valamint az egészségügyi informatika területén nyújt alap- és mesterképzést, doktori képzést és szakirányú továbbképzést. Az egyes tudományterületek eltérő szemléletmódja, a képzési területek sokfélesége egy-egy programon belül erősíti, kiegészíti egymást.

A kar képzési filozófiájában, fejlesztési stratégiájában a tapasztalati alapon történő tanítás elveit és gyakorlatait alkalmazza. Jellemző az interaktivitást biztosító kis létszámú csoport, és a problémaközpontúság.

A kar intézetei széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, mely hozzájárul a Semmelweis Egyetem regionális illetve európai szerepének erősítéséhez. A 2010/11-es tanévben elindítottuk Szlovákiában, Pozsonyban is posztgraduális programunkat.

Terveink között szerepel mind a jelenlegi szakterületek kínálatának bővítése, mind további területek bevonása, új képzési programok indítása.

DÉKÁNDr. Szócska Miklós, igazgató, egyetemi docens Egészségügyi Menedzserképző Központ, mb. igazgató Digitális Egészségtudományi Intézet1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.+36 1 488-7620
dekani@ekk.sote.hu
titkarsag@emk.sote.hu
OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTESDr. Pethesné Dávid Beáta Judit, intézetigazgató, egyetemi tanár, Mentálhigiéné Intézet1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.+36 1 459-1500/56524
+36 1 266-0878
david.bea@public.semmelweis-univ.hu
GAZDASÁGI DÉKÁNHELYETTESDr. Sinkó Eszter, tudományos munkatárs, Egészségügyi Menedzserképző Központ1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.+36 1 488-7602
titkarsag@emk.sote.hu
ÁLTALÁNOS DÉKÁNHELYETTESDr. Lám Judit egyetemi docens, operatív igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.+36 1 488-7614
titkarsag@emk.sote.hu

A kar intézetei:

Digitális Egészségtudományi Intézet
1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2. em.
Egészségügyi Menedzserképző Központ
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
Menthálhigiéné Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.