Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem „legfiatalabb” kara több, mint egy évtizedes fejlesztőmunka eredménye, 2010-ben alakult három, a természettudományok és társadalomtudományok határterületén dolgozó intézet, az Egészségügyi Menedzserképző Központ, a Mentálhigiéné Intézet és az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet részvételével.

Az EKK a társadalomtudományokat helyezi a központba, de integrálja az interdiszciplináris, határterületi képzéseket is. Az egészségügyi menedzsment, a lelki és közösségi egészség, valamint az egészségügyi informatika területén nyújt alap- és mesterképzést, doktori képzést és szakirányú továbbképzést. Az egyes tudományterületek eltérő szemléletmódja, a képzési területek sokfélesége egy-egy programon belül erősíti, kiegészíti egymást.

A kar képzési filozófiájában, fejlesztési stratégiájában a tapasztalati alapon történő tanítás elveit és gyakorlatait alkalmazza. Jellemző az interaktivitást biztosító kis létszámú csoport, és a problémaközpontúság.

A kar intézetei széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, mely hozzájárul a Semmelweis Egyetem regionális illetve európai szerepének erősítéséhez. A 2010/11-es tanévben elindítottuk Szlovákiában, Pozsonyban is posztgraduális programunkat.

Terveink között szerepel mind a jelenlegi szakterületek kínálatának bővítése, mind további területek bevonása, új képzési programok indítása.

DÉKÁNDr. Szócska Miklós, igazgató,
egyetemi tanár,
Egészségügyi Menedzserképző Központ,
mb. igazgató,
Digitális Egészségtudományi Intézet
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.+36 1 488-7620
dekani@ekk.sote.hu
titkarsag@emk.semmelweis.hu
OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTESDr. Pethesné Dávid Beáta Judit, intézetigazgató, egyetemi tanár, Mentálhigiéné Intézet1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.+36 1 459-1500/56524
+36 1 266-0878
david.bea@public.semmelweis-univ.hu
GAZDASÁGI DÉKÁNHELYETTESDr. Sinkó Eszter, tudományos munkatárs, Egészségügyi Menedzserképző Központ1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.+36 1 488-7602
titkarsag@emk.semmelweis.hu
ÁLTALÁNOS DÉKÁNHELYETTESDr. Lám Judit egyetemi docens, operatív igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.+36 1 488-7614
titkarsag@emk.semmelweis.hu

A kar intézetei:

Digitális Egészségtudományi Intézet
1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2. em.
Egészségügyi Menedzserképző Központ
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
Menthálhigiéné Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.