Érettségi vizsgára a tanulói/felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező vizsgázók csak a „saját” középiskolájukban jelentkezhetnek, akár nappali, akár esti képzésre járnak, emelt szintre is.

 

A jelentkezés feltételeiről, vizsgadíjról, a vizsgatárgyakról, valamint az érettségi vizsgákra vonatkozó jogszabályokról, a következő weblapokon tájékozódhatnak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas

 

 „Külsős” vizsgázókat egyedi elbírálás alapján fogadunk.

 

A jelentkezés határideje 2024. február 15.

 

12. ÉVFOLYAMOSOK JELENTKEZÉSE

A 12. évfolyamos tanulók az általános igazgatóhelyettes asszonynál jelentkezhetnek.

 

ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI (nem a jogszabályban meghatározott tantárgyakból)

Előrehozott vizsgára való jelentkezéshez előzetes kérelmet kell beadni, az igazgatónak címezve, a szülő és a tanuló aláírásával.

 

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK

Vizsgadíj:

Az érettségi vizsga térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

Középszintű érettségi vizsga: tantárgyanként 40.000,- Ft. iskolai pénztárban, készpénzben fizetendő.

Emelt szintű érettségi vizsga: tantárgyanként 67.000,- Ft. átutalással fizetendő az Oktatási Hivatalnak fizetendő.

 

Jelentkezés kizárólag személyesen!

 

I. emelet, titkárság: Románné Kolozsi Andrea Mónika általános igazgatóhelyettes asszonynál.

Időpont egyeztetés: kolozsi.monika@semmelweis.hu e-mail címen lehetséges

 

A jelentkezéshez szükséges okmányok:          

  • személyi igazolvány
  • lakcímkártya
  • középiskolai bizonyítvány utolsó tanévének (12. évf.) másolata
  • érettségi bizonyítvány másolata
  • tanúsítvány(ok) másolata
  • eredeti törzslapkivonat (ha van)
  • szakvélemény (ha SNI vagy BTMN)