Iskolánk két oktatója az Erasmus+ program keretein belül, az Európai Unió támogatásával 2023. november 06. és 11. között egy egyhetes  „From Distance To Blended Learning” továbbképzésen vehetett részt Ljubljanában.

Ennek során digitális eszközök és különböző 21. századi készségek oktatásba való integrálását sajátíthatták el az oktatás automatizálása és blended elemek beépítése céljából.
A képzés eredményeképpen elkészült beszámolókból idéznénk néhány gondolatot:
„Befogadóbbnak és érzékenyebbnek érzem magam a körülöttem lévő világ sokszínűségére. Angol nyelvtudásomat tovább fejlesztethettem. Más országokból érkezett teljesen idegen emberek előtt is nyitott és kommunikatív maradtam. A szükséges angol nyelvű digitális technológiai feladatokat önállóan el tudtam végezni. Előadásaimba önállóan készültem önálló munkával. Pozitív attitűdömmel gyorsan tudtam alkalmazkodni a helyi környezethez és adottságokhoz. Aktívan vettem részt a foglalkozásokon minden továbbképzési napon.
Idegennyelv-tanárként sok olyan digitális/ tanulási platformot használtunk, melyeket óráimba is be tudok építeni pl: Canva, padlet.com, LearningApps.org… A mobilitáson tanult és kipróbált Icebreaker és warm-up játékokat a tanórákon nem csak bemelegítésre, gátlások oldására tudom használni, hanem egy-egy téma új kifejezéseinek gyakorlására is. Digitális órákon meg tudom mutatni a diákoknak az újonnan megismert programokat.”

„Minden előzetes várakozásomnak megfelelt a program. Az angol nyelv használata, a megértés és kifejezés nem okozott gondot. Alkalmaztam az ott megszerzett tudást, és prezentáltam is. Részt vettem a tantermi foglalkozásokon és az azon kívüli programokon (iskola-, gyárlátogatás, kirándulás, városnézés, közösségi élmények….). Saját és a kollégáim tanóráin jól alkalmazhatóak a megismert jó gyakorlatok…
Könnyen, gyorsan és széleskörűen tovább tudom adni az a tudást, amit a kurzuson megszereztem. A humán munkaközösségen belül tárgyspecifikus jó gyakorlatokat is tovább tudok adni a tanulóknak. Digitális kultúra oktatásakor a digitális tanteremben az iskolai számítógépek segítségével a prezentációkészítés új lehetőségeit tudom megtanítani a Canva program segítségével”

Békéscsaba, 2023. november 13.