Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Központjának tájékoztatója a regisztráció (működési nyilvántartás) megújításáról

 

Tisztelt Doktornő / Doktor Úr!

A Semmelweis Egyetem továbbképzési pontnyilvántartása szerint 8000 fő orvos kollégának  lejár a regisztrációja (működési nyilvántartása) 2020-ban és ezzel együtt aktuális továbbképzési periódusa. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. EüM rendelet 8.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a lejárati idő előtt egy évvel el lehet kezdeni a megújítást, amennyiben a továbbképzendő teljesítette továbbképzésének elméleti és gyakorlati részét. A megújított regisztráció kezdő időpontja a nyilvántartásban szereplő érvényes ciklus záró napja lesz, kivéve, ha később kerül benyújtásra az ÁEEK-nak a megújítási kérelem, mint ahogy lejár a működési nyilvántartás érvényessége.

A megújításhoz elengedhetetlen, hogy az ÁEEK megkapja a pontnyilvántartását végző Egyetemtől, ezen belül is a Szak-és Továbbképzési Központtól az Ön továbbképzési teljesítési igazolását. Ezt a dokumentumot csak abban az esetben tudjuk kiállítani, ha teljesítette továbbképzési periódusának elméleti részét és feltöltötte munkáltatói igazolását az oftex portálra a gyakorlati pontok jóváírásához. Ehhez az alábbiakat kell tennie:

  1. Munkáltatójától megkéri a munkáltatói igazolást erre a továbbképzési periódusra vonatkozóan. Az igazolásnak tartalmaznia kell az összes szakképesítést, amivel Ön rendelkezik és munkája során használja is azokat és az időszakot, amióta az adott munkahelyen dolgozik. Abban az esetben, ha Ön a továbbképzési periódusa alatt munkahelyet váltott, akkor minden munkahelyétől kérjen munkáltatói igazolást. (Formanyomtatványt ehhez az oftex portál „dokumentumtár” menüben talál, SE Munkáltatói Igazolás címszó alatt). Amennyiben Ön vállalkozó orvosként praktizál, a vállalkozó engedélyt kiállító ÁNTSZ-től kell kérnie, egy ún. Hatósági Bizonyítványt.
  2. Miután megkapta munkáltatói igazolását kérjük, lépjen be a saját belépési nevével és jelszavával az oftex portálra és a „teljesítés” menüpont alatt az „igazolás feltöltése” opciót választva töltse fel pdf formátumban igazolását. Postai úton nem kérjük megküldeni a papír alapú igazolást!
  3. Ezt követően a Szak- és Továbbképzési Központ a beérkezés időrendi sorrendjében feldolgozza az igazolásokat és lehetőség szerint lezárja továbbképzési periódusát. Az erről szóló pontösszesítőt elektronikusan megküldjük az ÁEEK Nyilvántartási Főosztálynak és az Ön e-mail címére is tájékoztatásul. A teljesítési igazolással Önnek további teendője nincs, ezzel jelezzük Önnek, hogy elindíthatja nyilvántartásának megújítását az ÁEEK Nyilvántartási Főosztályán a megújítási kérvény kitöltésével (adatlap.enkk.hu) és beküldésével.

A Szak-és Továbbképzési Központ készséggel nyújt segítséget a felmerülő kérdésekben, munkaidőben a 459-1500/62372, 62371 melléken és a 06 20 825-0675 telefonszámon.

Semmelweis Egyetem Szak-és Továbbképzési Központ

 

 


 

T á j é k o z t a t ó

 Az Egyetem által kiállított továbbképzési pontösszesítőt csatolni kell a Működési Nyilvántartást vezető Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz (EEKH) benyújtandó megújítási kérelemhez (adatlaphoz).

A regisztráció megújítása a Hivatalhoz benyújtott kérvény alapján történik, melyhez csatolni kell az Egyetemek által kiállított igazolást a folyamatos továbbképzés teljesítéséről. A kérvény formanyomtatványa letölthető a Hivatal honlapjáról (http://www.eekh.hu). Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a működési nyilvántartás megújításához szükséges kérvény elektronikusan is kitölthető a http://adatlap.eekh.hu oldalon. Az elektronikus kitöltés során ellenőrizhetik a működési nyilvántartásban jelenleg szereplő valamennyi adatukat.

A megújított működési nyilvántartás (regisztráció) érvényességi ideje nem függ ezen igazolás kiállításának időpontjától. A következő 5 éves továbbképzési periódus az EEKH által kiadott határozat alapján megállapított naptól veszi kezdetét.

A 2007. 01. 01-től érvényes szabályozás szerint a továbbképzési ciklus utolsó évében megszerezett pontokból 50 pont átvihető a következő továbbképzési időszakra, amennyiben ezen pontok nélkül is igazolható a szükséges 250 pont/5 év teljesítése. Ugyanezen rendelkezés alapján az Egyetem által kiállított továbbképzési pontösszesítő kelte és a megújított nyilvántartás érvényességének kezdete közötti időszakban megszerzett pontokból – a fenti 50 pontos felső határ figyelembe vételével – az új ciklusra pontok jóváírhatók.

Semmelweis Egyetem, Szak és Továbbképzési Központ

Pontszerzés és pontjóváírás a cikluszárás időszakában

 Az Egyetemek által kiadott továbbképzési teljesítési igazolások kiállításakor az addig megszerzett kreditpontok archívumba kerülnek, a pontgyűjtési lehetőség azonban nem záródik le.

A teljesítési igazolás kelte és az ENKK által határozatban kihirdetett új működési nyilvántartási ciklus kezdő dátuma közötti időszakban megszerzett pontok nem számítódnak be automatikusan az új működési nyilvántartási ciklus alatti teljesítésbe, mert azok az új cikluson kívül, azaz még a megújítandó működési nyilvántartási ciklus idején megszerzett pontok.

 A továbbképzési rendelet 1. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a továbbképzési időszakból* a következő időszakba 50 – a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett – pont átvihető, a pont megszerzésének jellegétől (kötelező szinten tartó, szakma szerinti, kongresszus, egyéni pontszerzés, munkahelyi továbbképzés, stb.) függetlenül szabadon választható elméleti pontként. Ezek a pontok „Áthozat”-ként jelennek meg az oftex/gyoftex ponttáblázatban és nem terhelik az éves 100 pontos elméleti kontingenst.

A továbbképzési teljesítési igazolás kiállítása és az új ciklus kezdete között megszerzett pontok ezen átvihető pontok közé számítanak be.

Amennyiben ezen időszak alatt minősített továbbképzési programon kívánnak részt venni, kérjük, vegyék figyelembe az előzőekben leírtakat a tanfolyamokra történő jelentkezéskor.

Abban az esetben, ha nem biztosak abban, hogy a kiválasztott tanfolyamon megszerezhető pontok hogyan fognak beszámítani a továbbképzési teljesítésükbe kérjük, hívják fel Titkárságunkat!

*A továbbképzési időszak a működési nyilvántartáshoz (regisztrációhoz) kapcsolódik, kezdete a működési nyilvántartásba vétel kelte és a működési nyilvántartás lejárati dátumával záródik, ill. addig tart, amíg az előírt pontgyűjtés be nem fejeződik. 

SE Szak- és Továbbképzési Központ

 

Egyetem által kiállított teljesítési Igazolás

SE Szak- és Továbbképzési Igazgatóság közleménye:

2014. október elsejétől NEM kell csatolni az Egyetem által kiállított papíralapú továbbképzési teljesítési Igazolást az ENKK-hoz benyújtandó megújítási kérelemhez, mert azt az Egyetem közvetlenül, elektronikus úton továbbítja az ENKK-nak.

Az Egyetem által postai úton továbbra is megküldött papíralapú teljesítési Igazolás tájékoztatási célt szolgál arra vonatkozóan, hogy benyújtható, és mely szakirányú szakképesítés(ek)re a megújítási kérelem. Az Igazolás végén erre külön felhívjuk a figyelmet.

Igazolás_záradék 


Gyakorlati teljesítés igazolása

A Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatósága a gyakorlati pontok jóváírásához az alábbi igazolásokat fogadja be:

  • munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott Kollégák esetében a foglalkoztató által kiállított azon igazolást, mely tartalmazza a foglalkoztatott személyi azonosításához szükséges adatokat, az orvosi bélyegzőn szereplő nyilvántartási számot, a foglalkoztató megnevezését és a képviselő nevét, a gyakorolt szakmák felsorolását, valamint a foglalkoztatás időtartamát;
    (SE formanyomtatvány letölthető a www.oftex.hu oldal Dokumentumtár menüpontja alól);
  • egyéni vállalkozó Kollégák ÁNTSZ Hatósági bizonyítvánnyal tudják igazolni az adott szakmára vonatkozó gyakorlatot;
  • társas vállalkozást vezető kollégák esetében, ha csak egyedül jogosult a cég képviseletére, ÁNTSZ Hatósági bizonyítvánnyal tudja igazolni a szakmai gyakorlatát; egyéb esetekben (több önálló képviseletre jogosult személy van a cégnél) a foglalkoztatói igazolás megfelelő dokumentum, ami tartalmazza az aláíró képviselő nevét, mellékelve másolatban az aláírási címpéldányt;
  • igazságügyi szakértői tevékenység igazolása egyéni eljárással történik, erről a Szak- és Továbbképzési Igazgatóság munkatársai részletes felvilágosítással tudnak szolgálni.

52740/KSTOK/2016

Szakorvosjelöltek működési nyilvántartásának megújítása

A Semmelweis Egyetem Szenátusának felhatalmazása* alapján tájékoztatom a működési nyilvántartásukat megújítani szándékozó első szakorvosi szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben részvevőket, hogy az Eütv. 116/B. § (5) bekezdésben foglaltak szerint ** a működési nyilvántartásuk megújításához nem szükséges a kreditpont nyilvántartásukat vezető egyetemtől továbbképzési teljesítési igazolást kérniük.

A működési nyilvántartás (regisztráció) megújításához az ENKK-hoz benyújtott Megújítást kérő kérvény (adatlap.enkk.hu) és az ENKK MÁK számlájára 1000,- Ft eljárási díj átutalása szükséges.

Javasolt, hogy a kérvényt kísérő levelükben jelezzék, hogy első szakorvosi szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesznek rész.

*SE SZMSZ 68.§ (6)

**1997. évi CLIV. tv. 116/B.§ (5) „Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az az orvos, aki első szakorvosi szakképesítése megszerzésére irányuló képzésben vesz részt.”

Szak- és Továbbképzési Központ