Tájékoztató a 2019. évi háziorvostan keretszámokról

 

Tájékoztatom, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 162/2015. (IV.30) Kormányrendelet alapján a Semmelweis Egyetem régiójában, a 2019. tanévre

Háziorvostan 20 fő

rezidensi álláshelyre nyújtható még be pályázat az alábbiak szerint.
Meghallgatás időpontja: 2019. október 14. Hétfő – 9 00
Helye: Családorvosi Tanszék, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

A jelentkezési lapok leadásának határideje: 2019. október 9.
A jelentkezési lapok leadásának helye: Szak- és Továbbképzési Központ
1085 Budapest, Üllői út 26. Fsz./17. szoba.

Telefon: 06-1/459-1500/55216 mellék
E-mail: takacs.eva@med.semmelweis-univ.hu

Budapest, 2019. szeptember 23.

Dr. Nyirády Péter s.k.
igazgató

 

Letölthető dokumentumok

 

További információk a szakorvosképzésről: http://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/aok/