Dr. Korányi András Alapítvány az Egészség-megőrzés és Egészségkultúra fejlesztéséért

Pályázati Felhívás

A Dr. Korányi András Alapítvány ösztöndíjat hirdet fiatal orvosok számára a belgyógyászat területén alkalmazható molekuláris biológia ismeretek és laboratóriumi diagnosztikai eljárások elsajátítására, belföldi és külföldi szakintézményekben. A pályázati program célja a fiatalok kutatómunkájának, tanulásának anyagi támogatása, versenyképes tudás megszerzésére.

Elnyerhető támogatás maximális összege: évi 2 millió forint, melyet 2 éves időtartam alatt vehetnek igénybe a kiválasztott ösztöndíjasok.

Frissen végzett orvosok pályázhatnak, vagy akik a rezidenciaképzést maximum 2 éve fejezték be és még a szakvizsgájuk előtt állnak a tervezett munka, kutatási terv összefoglalójával.

A támogatás módja: a támogatás az Alapítvány nevére kért számla ellenében történik. Az Alapítvány fizeti a jelölt labor költségeit, az esetleges segítség munkadíját, kongresszusi részvételt és oda-vissza utat. A kongresszusi részvétel díjának feltétele egy elfogadott absztrakt. Minden egyéb költség térítése a Kuratórium előzetes engedélyét igényli. A benyújtott kutatási terv alapján a Dr. Korányi András Alapítvány Kuratóriuma dönt a támogatásról. A pályázók közül elsőségben részesül a molekuláris biológia eszközeit használó és cukorbetegséggel foglalkozó pályázati munka, de ez nem jelenti, hogy más témájú pályázatok nem indulnak eséllyel.

Munkaterv benyújtása postai úton történik: Korányi András Alapítvány 8230 Balatonfüred Ady E. u 12/B címre.

Eredményes pályázat esetén: minden, a nyertes pályázó által, a támogatással összefüggésben elkészített publikációban és előadásban fel kell tűntetni a Dr. Korányi András Alapítvány támogatásának tényét. A nyertesekkel ösztöndíjszerződést köt az Alapítvány, mely minden információt és tudnivalót tartalmaz az ösztöndíj megvalósítása kapcsán.

Kontakt: koranyi_villo@yahoo.com