Bizottságok:
Szenátusi Bizottságok
(mandátum: 2017.október 27-től 3 év)

Tanulmányi és Vizsga Bizottság:

Elnök:    Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)     
Tagok:    Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fog. Kl.)
                Dr. Csala Miklós egyetemi tanár (Orvosi Vegyt., Mol. Biológiai Intézet)
                Dr. Kispélyi Barbara egyetemi docens  (Fogpótlástani Klinika)
                HÖK 3 fő
                Kucsera Anna
                Debreceni Anett
                Somodi Kristóf  

Etikai és Fegyelmi Bizottság:
Elnök:    Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens (Biofizikai és Sugárbiológiai Int.)
Tagok:   Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd (Fogpótlástani Klinika)
               Vasziné Dr. Szabó Enikő (Konzerváló Fogászati Klinika)
                HÖK 2 fő
                Benedikti Bence Áron           
                Kapai Ádám          

         
Oktatási-,  Kredit- és kreditátviteli  Bizottság:
Elnök:    Dr. Gera István  egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika)                     
Tagok:    Dr. Joób Fancsaly Árpád egy. docens  (Arc-Állcsont-Szájseb. és Fog. Kl.)
                Dr. Dőri Ferenc egyetemi docens  (Parodontológiai Klinika)
                HÖK 2 fő
                Debreceni Anett
                Kucsera Anna

Kari Bizottságok

Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság

Elnök     Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, igazgató (Orálbiológiai Tanszék)
Tagok     Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)
                Dr. Károlyházy Katalin egyetemi adjunktus (Fogpótlástani Klinika)
                Dr. Kerémi Beáta egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)
                Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató (Parodontológiai Klinika)
                Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, igazgató (Orális Diagnosztikai Tsz.)
                Dr. ifj. Kaán Miklós egyetemi adjunktus (Gyermekfog. és Fogszab. Klinika)
                HÖK 1 fő
                Borsik Bálint Mátyás
Klinikai és Gazdasági Bizottság
Elnök     Dr. Barabás József egyetemi tanár (Arc-Állcsont-Szájseb. és Fog. Klinika)
Tagok     Dr. Gerle János klinikai főorvos, igazgató (Oktatási Centrum Igazgatóság)  
                Dr. Joób-Fancsaly Árpád egy. docens (Arc-Állcsont-Szájseb.és Fog. Klinika)
                Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs egyetemi docens (Orális Diagnosztikai Tanszék)
                Tanszékvezetők:
                Kosztáné Kovács Marianna gazdasági igazgató (Dékáni Hivatal)
                gazdasági vezető (Oktatási Centrum Igazgatóság)
                gazdasági vezető (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)

SZAK-  ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁG
Elnök      Dr. Gerle János klinikai főorvos, igazgató (Oktatási Centrum Igazgatóság)
Tagok:    Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, igazgató (Orális Diagn. Tanszék)
                Dr. Fejérdy Pál egyetemi tanár, grémium elnök (Fogpótlástani Klinika)
                Dr. Rózsa Noémi egyetemi docens, igazgató (Gyermekfog. és Fogszab.Kl.)
                Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, igazgató (Fogpótlástani Klinika)
                Dr. Kivovics Péter egy. docens, igazgató (Fogászati és Szájseb. Okt. Intézet)
                Dr. Kispélyi Barbara, egy. docens titkárságvezető helyettes (Fogpót. Klinika)
                Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, igazgató (Arc-Állcsont-Szájs.és Fog. Kl.)
                Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató (Parodontológiai Klinika)
                Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, igazgató (Konz. Fogászati Klinika)

KÉPZÉSI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÖNÉRTÉKELÉSI) BIZOTTSÁG
Elnök:   Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, igazgató (Konzerváló Fog.Kl.
Tagok:   Dr. Barabás József egyetemi tanár (Arc-Állcsont-Szájseb. és Fog. Kl.)
                Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, igazgató (Fogpótlástani Klinika)
                Dr. Gera István egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika)
                Dr. Németh Orsolya egyetemi adjunktus (Fogászati és Szájseb.Okt.Int.)