Bizottságok:

Fogorvostudományi Kar
SZENÁTUSI BIZOTTSÁGOK

Tanulmányi és Vizsga Bizottság:

Elnök:            Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)     
Tagok:            Dr. Szűcs Attila egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
                        Dr. Szabó Bence egyetemi tanársegéd (Orális Diagnosztikai Tanszék)
                        Dr. Zsembery Ákos egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)
                        HÖK 3 fő
                        Kucsera Anna
                        Debreceni Anett
                        Somodi Kristóf

Tanulmányi és Vizsga Bizottság ügyrendje(pdf)

Etikai és Fegyelmi Bizottság:

Elnök:            Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
Tagok:           Dr. Linninger Mercedes egyetemi tanársegéd (Fogpótlástani Klinika)
                       Vasziné Dr. Szabó Enikő (Konzerváló Fogászati Klinika)
                        HÖK 2 fő
                        Benedikti Bence Áron           
                        Kapai Ádám

→ Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje (pdf)

Oktatási-,  Kredit- és kreditátviteli  Bizottság:

Elnök:            Dr. Dőri Ferenc egyetemi tanár (Parodontológiai Klinika)
Tagok:            Dr. Joób Fancsaly Árpád egyetemi docens  (Arc-Állcsont-Szájsebészeti és
                        Fogászati Klinika
                        Dr. Bartha Károly egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)
                        HÖK 2 fő:
                        Debreceni Anett
                        Kucsera Anna
Tanácskozási joggal:
                        Dr. Gera István Professor Emeritus (Parodontológiai Klinika)

→ Oktatási-, Kredit- és Kreditátviteli Bizottság ügyrendje (pdf)

KARI BIZOTTSÁGOK

Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság
Elnök         Dr. Varga Gábor egyetemi tanár, igazgató (Orálbiológiai Tanszék)
Tagok         Dr. Lohinai Zsolt egyetemi docens (Konzerváló Fogászati Klinika)
                    Dr. Károlyházy Katalin egyetemi adjunktus (Fogpótlástani Klinika)
                    Dr. Kerémi Beáta egyetemi docens (Orálbiológiai Tanszék)
                    Dr. Windisch Péter egyetemi tanár, igazgató (Parodontológiai Klinika)
                    Dr. Dobó Nagy Csaba egyetemi tanár, igazgató (Orális Diagnosztikai Tanszék)
                    Dr. ifj. Kaán Miklós egyetemi adjunktus (Gyermekfogászati és
                    Fogszabályozási Klinika)
                    HÖK 1 fő
                    Borsik Bálint Mátyás

→ Kutatási, Tudományos, Nemzetközi Kapcsolatok, Utazási Bizottság (pdf)

Képzési és Minőségbiztosítási (önértékelési) Bizottság

Elnök:         Dr. Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, igazgató (Konzerváló Fogászati Klinika)
Tagok:          Dr. Barabás József egyetemi tanár (Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati
                        Klinika)
                        Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, igazgató (Fogpótlástani Klinika)
                        Dr. Németh Orsolya egyetemi adjunktus (Fogászati és Szájsebészeti Oktató
                        Intézet)
Tanácskozási joggal:
                         Dr. Gera István Professor Emeritus (Parodontológiai Klinika)

→ Képzési és Minőségbiztosítási (önértékelési) Bizottság ügyrendje (pdf)