Betűméret: A A A

Oktatás

Az Érsebészeti Tanszék a hallgatók 6 tanéves képzéséből 3-ban játszik szerepet:

Az első éves medikusokat nyaranta a 4 hetes ápolástani gyakorlaton fogadjuk, ahol a közvetlen betegágy melletti teendőkön túl a szorgalmasabbaknak lehetősége van az érsebészeti betegellátást is megismerni. Mindebben az intézet nővérei mellett az orvosi kar is segítséget nyújt számukra.

IV. évfolyamos sebészet nyári gyakorlatra nem áll módunkban hallgatókat fogadni.

Évfolyamtól függetlenül lehetőség van úgynevezett klinikai munka végzésére, amely – a hallgató képzettségétől függően is – eltérő lehet, és amit személyes tutora irányít. Ide tartozik a betegfelvétel, a betegellátás, a műtői asszisztencia is.

Az V. évfolyam magyar, angol és német tanrendű hallgatói számára érsebészetet oktatunk. Nem önálló tantárgyként, hanem a Sebészet III. tantárgyon belül kerül oktatásra két 90 perces előadás és két 90 perces gyakorlati oktatás formájában. A hallgatók a sebészeti tanszékek tanszékvezetői által kijelölt, és az oktatási felelősök által egyeztetett időpontokban jelennek meg. Az elméleti előadásra az adott sebészeti tanszék előadótermében, a gyakorlatra az Érsebészeti Tanszéken kerül sor. A gyakorlatokat három részre bontottuk: 1. endovaszkuláris skill laboratórium és eszközök bemutatása, 2. betegvizsgálat és bemutatás az érsebészeti osztályokon, 3.interaktív  esetbemutatás.

 Ugyancsak az V. évfolyamos hallgatóknak kötelezően választható „Vascularis medicina” tantárgy keretén belül 2016-17. tanév II. szemeszterétől tartunk 15 x 90 perces előadást.

A VI. évfolyamos magyar, angol és német hallgatók részére kötelező 1 hetes érsebészeti gyakorlatot tartunk. A szigorló hallgatók forgó rendszerben vannak beosztva, így megfordulnak az érsebészeti osztályokon, az ambulancián, ultrahang és angiographiás laborokban, valamint az érsebészeti műtőkben.

A NEPTUN rendszerben a jelentkezést megelőzően meghirdetjük az elméleti kurzusokataz elfogadható létszám és a gyakorlatok helyszínének feltüntetésével. A kötelező V. éves érsebészet gyakorlatot kivéve fentiekre a NEPTUN-on keresztül lehet jelentkezni. Célszerű a jelentkezést a tanszék tanulmányi felelősénél is levélben, vagy e-mailben megerősíteni. A jelentkezés elfogadásáról a tanszék tanulmányi felelőse dönt. A jelentkezés elfogadásáról, az esetleges teendőkről e-mailben írásos visszajelzést kapnak a hallgatók. Szükség esetén a hallgató a tanszékvezető által aláírt és a titkárságán iktatott fogadónyilatkozatot állít ki a hallgató számára.

Előadások

Az előadásokon történő részvétel kötelező, a hallgatókat az előadásokon tájékoztatjuk arról, hogy azok anyagait az adott tárgy (Sebészet III.) vizsgáján teszt formájában számon kérjük. Az előadás tematikájára a tanszékvezető javaslatokat tehet. A hallgatók minden előadáson lehetőséget kapnak visszajelzésekre, ill. kérdéseik feltevésére.

Az előadások a Vascularis Medicina jegyzet tematikáját követik.

Gyakorlatok

A gyakorlatokon történő részvétel kötelező, minden gyakorlaton katalógust vezetünk Erről a hallgatókat az egyetemi hallgatói tájékoztatóban írásban, ill. a gyakorlatokon szóban tájékoztatjuk.

Számonkérés

A vizsgán számon kért anyagokról, illetve az ajánlott irodalmakról (jegyzet, könyv, előadások, gyakorlatok stb.) a hallgatókat az egyetem hallgatói tájékoztatójában és honlapunkon tájékoztatjuk.

Irodalom:

Törzsanyag

Sótonyi P. – Szeberin Z. (szerk): Vascularis Medicina. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018

Kiegészítő anyag:

Acsády Gy. – Nemes A.: Az érsebészet tankönyve. Medicina, Budapest, 2007.

Acsády Gy. – Nemes A.: Az érbetegségek klinikai és műtéttani atlasza. Medicina, Budapest, 2017.

Gaál Cs.: Sebészet. Medicina, Budapest, 2012.